SGK, hacizle emlak kralı oldu
07 Ekim 2020 Çarşamba
Alacakları için son 5 yılda toplam 305 bin gayrimenkulü haczeden SGK, 68 milyar liralık alacağının peşine düştü
SGK, hacizle emlak kralı oldu
SGK, hacizle emlak kralı oldu

Alacakları için son 5 yılda toplam 305 bin gayrimenkulü haczeden SGK, 68 milyar liralık alacağının peşine düştü

İsmail Şahin - (Sözcü)

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2019 Yılı Denetim Raporu, sistemin içinde girdiği borç sarmalını ortaya koydu. 2015 – 2019 yılları arasında SGK, alacakları için 68 milyar 985 milyon lira büyüklüğü sahip toplam 5 milyon 974 bin dosyayı icraya intikal ettirdi. İcra yoluyla tahsil edilen alacak miktarı 21.7 milyar lira olurken tahsilat oranı ise yüzde 31.48’de kaldı. Öte yandan otomatik icra programının başlatılmasıyla SGK'nın icra başlattığı dosya sayısında 2018 yılına göre 2019 yılında 6 kart artış görüldü.

BİNDE 43’TE KALDI

2015-2019 yılları arasında 521 bin 251 adet menkulü, 305 bin 239 adet gayrimenkulü haczeden SGK, menkullerin 10 bin 886 adedini, gayrimenkullerin ise sadece bin 328 tanesini satabildi. 2015-2019 yılları arasında icra yoluyla satışı yapılan menkul ve gayrimenkullerden 297 milyon lira gelir  elde edilirken, bu tutarın icra alacağına oranı sadece binde 43 olarak gerçekleşti. Sayıştay, yüksek miktardaki kurum alacakları için yasal ve idari tedbir alınması gerektiğini vurguladı. İcra memuru sayısının yetersiz olduğu ve bir memurun takip ettiği dosya sayısının 5 bin 320’ye ulaştığını işaret eden Sayıştay denetçileri, açılan dosyaların uzun süre kapatılamadığına dikkat çekti.

Gayrimenkuller elde kaldı

SGK 2012 yılından bu yana prim borcuna karşılık, satılmak amacıyla kişi ve kuruluşlara ait taşınmazları alıyor. Ekim 2019 itibariyle bu kapsamda 855 milyon lira değerinde toplam 840 gayrimenkul SGK’nın uhdesine geçti. Yapılan denetimlerde 2018 yılından bu yana söz konusu taşınmazların yapılmadığı belirlenirken, bugüne kadar sadece yüzde 4.4’ünün nakde dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu yöntemle prim alacaklarının tahsil edilmesinin SGK açısından etkin ve verimli olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Sayıştay, prim borçlarına karşılık alınan gayrimenkullerde seçici davranılmasını önerdi.
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden . . . .
Çalışanlara sene sonunda ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesi günümüz şirketlerinin başvurduğu . . . .
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
Yoğun talep karşılık buldu. Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “ev kirasız-para faizsiz olmaz” şeklindeki iktisadi anlayıştan hareketle düzenlenmiş “emsal kira bedeli”
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına . . .
Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi.... . . .
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Yakın zamanda yasallaşıp uygulamaya geçilecek. Peki, nasıl olacak? Nasıl bir af gelecek?
Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin . . . .
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Meclise mali mevzuat ve uygulamalarını yakından ilgilendiren bir Torba Kanun Teklifi sunuldu.
Bu düzenlemelerin reform niteliğimi yoksa deform niteliğimi daha hakim? Oysa kriz dönemlerinde vergi enstrümanı iyi kullanılırsa
Başta ben olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dillendirilen, ekonominin önünü açmak için adeta zorunluluk hale gelen vergi affı . . .