SGK e-Tebligat Sistemi’ne başvurular başladı
21 Aralık 2021 Salı
24.09.2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) yayınlanan yönetmelik ile SGK tarafından işverenlere yapılacak tüm tebliğlerin . . . .
SGK e-Tebligat Sistemi’ne başvurular başladı
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

SGK e-Tebligat Sistemi’ne başvurular başladı

Resul KURT
info@resulkurt.com

24.09.2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) yayınlanan yönetmelik ile SGK tarafından işverenlere yapılacak tüm tebliğlerin elektronik ortamda yapılacağı ve yeni sisteme yeni yıla kadar geçileceği duyurulmuştu.

SGK’ca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlenmiş olup konuya ilişkin uygulama e-Devlet üzerinden kullanıma açıldı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda.

Bu bakımdan;

- 01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihi ve sonrasında sigortalı çalıştırmaya devam eden,

- 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan,

Gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmaları gerekiyor.

Kişilerin temsile yetkili oldukları her bir tüzel kişilik için ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular e-devlette kayıtlı telefon numaraları ve e-mail adresleri üzerinden tanımlanmakta olup, sistem ikinci bir mail veya telefon numarası kaydetmeye sistem izin vermemektedir.

Kullanıcıların tebligat adresine kayıt olabilmesi için e-devletlerine iletişim bilgisi olarak ya şirket maillerini kaydetmesi ya da kendi iletişim seçeneklerini şirket için kullanmaları veya işlemleri özel mail adresleri ve telefon numaraları ile yürütmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahipleri tebligata yetkili kişi ekleyebilmekte veya çıkartabilmektedir. Başvuruyu alan kişilerin ayrıca hesaplarını yine e devlet üzerinden onaylaması gerekmektedir.

Yeni sistem ile SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK’ca belirlenen sistem üzerinden, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3 ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar için yeni sistemde şifre almak zorunludur.

e-Tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi işyeri için yapılan başvurularda vergi kimlik numarası, gerçek kişi işyeri için yapılan başvurularda ise T.C. Kimlik Numarası esas alınacaktır.

Tüzel kişilik için yapılan başvuru sonrası, aynı vergi kimlik numarası altında veya gerçek kişi işyeri için yapılan başvuru sonrası aynı T.C. Kimlik Numarası altında yeni bir işyeri dosyasının tescil edilmesi halinde, yeni tescil edilen işyeri için elektronik tebligat adresi alınmasına ihtiyaç duyulmamakta olup, yeni tescil edilen işyerine ilişkin tebligatlar daha önce başvurusu yapılan elektronik tebligat adresi üzerinden takip edilebilecektir.

Tüzel kişi işverenlerde yönetici/şirket yetkilisi/müdür/kanuni temsilci niteliğinde herhangi bir kişinin kalmaması (değişmesi, yenisinin atanması, yetkinin alınması vefat vb.) durumunda yeni yönetici/şirket yetkilisi/müdür/kanuni temsilcinin yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak atandıkları tarihten itibaren 3 ay içinde www.turkiye.gov.tr adresinden (e -Devlet üzerinden) başvuru yapması gerekmektedir.

SGK E-Tebligat uygulaması başvurusu başlamış olup, SGK tarafından 31.12.2021 tarihinde sona erecek başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. (Dünya - 17.12.2021)
Yücel Akdemir (İstanbul SMMMO Başkanı) , Halim Bursalı - (İstanbul SMMMO Y.K.Ü) ve Serkan Sünmez - (İstanbul TESMER Eğitmeni)
REKLAM ALANI
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .
Uçakla seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan kişilerden PCR testi . . .
Tüm dünyada hızla yayılan ve ekonomide birtakım olumsuzlukların oluşmasına sebep olan . . .
Cumhuriyetimizin 99.Kuruluş, Derneğimizin 89. Okulumuzun 139. Kuruluş Yıl dönümü . . . .
Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam . . .
Değerli Üstat Nazmi Karyağdı 10 Ocak 2022 Pazartesi günlü Dünya Gazetesi - Serbest Kürsüde