Raporlu Sigortalının Sgk’ ya Bildirimi Kolaylaştırıldı.
06 Nisan 2021 Salı
Nazım Anıl - YMM
Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi) işverenleri tarafından SGK’ ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.
Raporlu Sigortalının Sgk’ ya Bildirimi Kolaylaştırıldı.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Sirküler Tarihi : 01.04.2021

Sirküler No : 2021 / 060

Konu : Raporlu Sigortalının Sgk’ ya Bildirimi Kolaylaştırıldı.

Özet : Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi) 
işverenleri tarafından SGK’ ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır. 

RAPORLU SİGORTALILARIN SGK’YA BİLDİRİM İŞLEMLERİ 

12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde 
Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ“ ile raporlu sigortalının çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatlerde,  istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde, 10 günden fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin  bitimini takip eden 5 iş günü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 5 günlük süresinde  bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir. 

16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
"Türkiye de Gönüllülük ve Aidiyet" Konulu "Çevirim İçi Konferans" ta Aramızda Olmanızdan Onur Duyarız.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından eğitim için yetkilendirilen derneğimizin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim kapsamında . . . .
"Anonim şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Özellikli Durumlar" Konulu Uzaktan - Senkron Eğitimi
Uygulamalı Örnek ile 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması