Pandemi etkisini sürdürürse işten çıkarma yasağı da uzayabilir..
15 Ekim 2020 Perşembe
Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu,
Pandemi etkisini sürdürürse işten çıkarma yasağı da uzayabilir..
Pandemi etkisini sürdürürse işten çıkarma yasağı da uzayabilir..

Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, “Cumhurbaşkanı, fesih yasağını 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili. Pandemi etkisini güçlü şekilde devam ettirirse, fesih yasağının süresinin de uzatılabileceği kanaatindeyim” dedi.  

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun sunumunda, ‘Pandemi Döneminde İş Sözleşmelerinin Sonlandırılması’ konulu online seminer düzenlendi. BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan ve meslek mensuplarının online olarak dinlediği seminerdeki sunumuna, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle iş ve sosyal hayatta olağanüstü bir dönemden geçiyoruz” diyerek başlayan Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, “Çalışma yaşamına büyük etkileri olan bu salgın hastalık, pek çok tedbir alınmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda, bir yandan işverenlerin kısa çalışma yapması teşvik edilerek işçilerine ücret ödemekte zorlanabilecek işverenlerin işçi çıkarmada bu dönemi atlatabilmelerine olanak sağlanmış, diğer yandan işçiler de belirli ölçüde gelir güvencesine kavuşturulmuştur” dedi. 

İŞÇİLERİN İŞSİZ KALMASI ENGELLENİYOR

Bu süreçte, iş sözleşmelerinin feshinin sınırlı bazı istisnalar dışında yasaklandığını ve işçilerin işsiz kalmasının engellendiğini kaydeden Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, ilgili kanun maddelerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu amaçla iki farklı kanunda iki farklı düzenleme yapılarak fesih yasağı öngörülmüştür. Bunlardan ilki 4447 sayılı kanunun geçici 23. maddesinde öngörülen fesih yasağı, diğeri ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde öngörülen fesih yasağıdır.  İş Kanunu’nun geçici 10. maddesine göre; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle, diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.”

30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZAYABİLİR

Sunumunda, “İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir” diyen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, şöyle konuştu: “Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı üç aylık bu süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Fesih yasağı süresi en son 4 Eylül tarihinde iki ay uzatılmıştı. Bu süre 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. Pandemi etkisini güçlü şekilde devam ettirirse, fesih yasağının süresinin uzatılma ihtimali de artar kanaatindeyim.” 

FESİH YAPILABİLECEK HALLER

Kanunda fesih yapılabilecek haller hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında fesih yapılabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Caniklioğlu sunumunda, fesih yasağının kişiler açısından kapsamı, yasağın istisnaları, haklı nedenle feshin ardından arabulucuda anlaşma, kıdem ve ihbar tazminatı ödeme, geçerli sebeple fesih yasağı, yasak kapsamında olmayanlar, işçinin feshi ile yasağa aykırılığın yaptırımları hakkında da bilgi verdi. Online seminer, soru-cevap bölümü ile sona erdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, BSMMMO tarafından online olarak düzenlenen
seminerde, ‘Pandemi Döneminde İş Sözleşmelerinin Sonlandırılması’ hakkında bilgi verdi
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
İki Dönem MMMBD Çorlu Şubesi Başkanlığını Yapan Başkan Aytaç Ersoy ve Kurul Arkadaşları görevlerini tamamladılar.
Sanıldığı gibi 12 Eylül, sadece kendi siyasi geleceğini düşünen birkaç generalin yapmış oldukları darbe değildir.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin 27 Şubesi Genel Kurullarını Yapıyor.
Fındığın hikâyesi kuruyemişçilerde raflarda yerini almasıyla başlamıyor, esasında bitiyor. Bu hikâye çok uzun hikâyedir.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
8 Eylül Dünya Okuma Günü, UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilmiştir. Dünya kitap okuma günü amacı, bireylerin, . . . .
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajımız dan dolayı Facebook 30 gün boyunca sayfamızı kilitlemiştir.
03 Eylül 2021 Cuma Günü İşletme Fakültesi Mezunları, 06 Eylül 2021 Pazartesi Gün Siyasal Bilgiler Fakültesi Diploma Töreni Yaparak . . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
Yaşlı bakıcılığı yapan yabancı uyruklu sigortalı çalışan, baktığı kişinin vefatı halinde, mecburen işten ayrılacağı için kıdem tazminatı isteyebilir mi?
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde . . .
Dünkü yazımda, OECD raporunda yer verilen vergi suçlarıyla mücadelede on küresel ilkenin ilk beşini sizlerle paylaşmıştım.
Emlak vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ayrıca mülk sahibi vatandaşların ve şirketlerin her sene ödediği bir . .
Eşimden ayrıldım. Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alıyorum. Babam da Emekli Sandığı'ndan emekli. Ben niye onun maaşını alamıyorum?. . .
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon . . .