Pandemi etkisini sürdürürse işten çıkarma yasağı da uzayabilir..
15 Ekim 2020 Perşembe
Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu,
Pandemi etkisini sürdürürse işten çıkarma yasağı da uzayabilir..
Pandemi etkisini sürdürürse işten çıkarma yasağı da uzayabilir..

Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, “Cumhurbaşkanı, fesih yasağını 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili. Pandemi etkisini güçlü şekilde devam ettirirse, fesih yasağının süresinin de uzatılabileceği kanaatindeyim” dedi.  

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun sunumunda, ‘Pandemi Döneminde İş Sözleşmelerinin Sonlandırılması’ konulu online seminer düzenlendi. BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan ve meslek mensuplarının online olarak dinlediği seminerdeki sunumuna, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle iş ve sosyal hayatta olağanüstü bir dönemden geçiyoruz” diyerek başlayan Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, “Çalışma yaşamına büyük etkileri olan bu salgın hastalık, pek çok tedbir alınmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda, bir yandan işverenlerin kısa çalışma yapması teşvik edilerek işçilerine ücret ödemekte zorlanabilecek işverenlerin işçi çıkarmada bu dönemi atlatabilmelerine olanak sağlanmış, diğer yandan işçiler de belirli ölçüde gelir güvencesine kavuşturulmuştur” dedi. 

İŞÇİLERİN İŞSİZ KALMASI ENGELLENİYOR

Bu süreçte, iş sözleşmelerinin feshinin sınırlı bazı istisnalar dışında yasaklandığını ve işçilerin işsiz kalmasının engellendiğini kaydeden Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, ilgili kanun maddelerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu amaçla iki farklı kanunda iki farklı düzenleme yapılarak fesih yasağı öngörülmüştür. Bunlardan ilki 4447 sayılı kanunun geçici 23. maddesinde öngörülen fesih yasağı, diğeri ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde öngörülen fesih yasağıdır.  İş Kanunu’nun geçici 10. maddesine göre; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle, diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.”

30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZAYABİLİR

Sunumunda, “İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir” diyen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, şöyle konuştu: “Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı üç aylık bu süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Fesih yasağı süresi en son 4 Eylül tarihinde iki ay uzatılmıştı. Bu süre 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. Pandemi etkisini güçlü şekilde devam ettirirse, fesih yasağının süresinin uzatılma ihtimali de artar kanaatindeyim.” 

FESİH YAPILABİLECEK HALLER

Kanunda fesih yapılabilecek haller hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında fesih yapılabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Caniklioğlu sunumunda, fesih yasağının kişiler açısından kapsamı, yasağın istisnaları, haklı nedenle feshin ardından arabulucuda anlaşma, kıdem ve ihbar tazminatı ödeme, geçerli sebeple fesih yasağı, yasak kapsamında olmayanlar, işçinin feshi ile yasağa aykırılığın yaptırımları hakkında da bilgi verdi. Online seminer, soru-cevap bölümü ile sona erdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, BSMMMO tarafından online olarak düzenlenen
seminerde, ‘Pandemi Döneminde İş Sözleşmelerinin Sonlandırılması’ hakkında bilgi verdi
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ankara ilinde oturan veya mesleki . . . .
Kamusal Bir Görev Anlayışı ile Ülkemize Değer Katan Meslektaşlarımızın Ücretlerinin Tahsilatı Kamusal Güvence Altında Olmalıdır....
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22’ye düşürüldü. . . . .
Değerli okurlar; malumunuz vergi, SGK primleri gibi kamu alacaklarının yapılandırılması (veya kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle vergi affı)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu 520 Sıra Numaralı” tebliğde ifade edildiği
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere,
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük istatistiklerini takip etmeye alışmıştık. Son günlerde takip ettiğimiz . . .
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Teklif ile; Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini . . . .
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "(Yeni İstihdam Paketi) Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.
Maaşımı 12 ay boyunca çekemediğim için SGK tarafından el konulmuş. Ben de e-devlet üzerinden “hareketsiz maaş” bölümüne başvurdum.
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Bu yazımda Altyükleniciler de hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar hakkında deneyimlerimi paylaşmak isterim.
Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu,