Otomobiliniz için daha az MTV ödeyebileceğinizi biliyor musunuz?
11 Ocak 2021 Pazartesi
Yazının başlığını okur okumaz “Kim istemez ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet, otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin
Otomobiliniz için daha az MTV ödeyebileceğinizi biliyor musunuz?
VERGİ KURDU

Otomobiliniz için daha az MTV ödeyebileceğinizi biliyor musunuz?

Abdullah TOLU
abdullah_tolu@hotmail.com

Yazının başlığını okur okumaz “Kim istemez ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet, otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) tarifeden daha az ödenmesi mümkün. Zaten yazımızın konusu da, otomobillerin (MTV) nasıl daha az ödenebileceği ile ilgili.

Trafiğe kayıtlı 24 milyon araç, 14 milyon MTV mükellefi var!

Ülkemizde trafiğe kayıtlı 24 milyon civarında araç bulunuyor. Ancak, ne kadar MTV mükellefi olduğu hiçbir yazılı kaynakta yer almıyor. Bu konuda tek kaynak aslında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yıllık Faaliyet Raporları. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yıllık Faaliyet Raporlarında MTV hariç her vergi türü itibariyle mükellef sayıları yer alıyor. Yaptığımız araştırma sonucunda tespit edebildiğimiz kadarıyla, 14 milyonun biraz üzerinde MTV mükellefi var. MTV mükelleflerinin yaklaşık 11 milyonu ise binek otomobil ve cip türü taşıtların sahiplerinden oluşuyor. Yani, otomobil ve cip’in MTV’si yaklaşık 11 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bundan sonraki faaliyet raporlarında MTV mükelleflerinin sayısına da yer vermesinde yarar var!

MTV neden her yıl gündeme geliyor?

MTV, hemen her yılın başında otomatik olarak gündeme geliyor. Çünkü, araçların MTV’si biri Ocak ayında, diğeri ise Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. Ayrıca, ödenecek vergi tutarı her yıl değiştiği için, her yılın başında MTV ve “Kasko Bedeli Kıyaslaması Yoluyla Daha Az Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Avantajı” konuları hemen herkes tarafından merak ediliyor ve soruluyor!

Vatandaşlarımızın MTV'lerini ödemeden önce, “daha az vergi ödeme avantajı”na sahip olduklarını bilmelerinde yarar var. Neden daha fazla MTV ödesinler ki?

Biz de, her yıl otomobil ve cip sahiplerini, MTV ödemeden önce “kasko değeriyle kıyaslamaları” için uyarıyoruz.

2018 yılı itibariyle MTV’de vergilendirme usulü değişti!

2018 yılından itibaren otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin MTV yönünden vergilendirme esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme kriterlerine aracın vergi değeri de eklendi (7061 sayılı Kanunla MTV Kanununda yapılan düzenlemeler). Yapılan bu değişiklik sonucunda otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin MTV’si, 1 Ocak 2018 tarihinden önce ve sonrasında trafiğe kayıt ve tescil edilenler olmak üzere ikili bir sisteme göre hesaplanıyor ve tahsil ediliyor.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin MTV’si tescil tarihi, 1 Ocak 2018’den önce ise aracın yaşı ve motor hacmine göre; 1 Ocak 2018 ve sonrası ise yaş, motor hacmi ve aracın değerine göre hesaplanıyor.

Maliye, 2021 yılında uygulanacak MTV tutarlarını belirledi!

Maliye, 2021 yılında otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlara uygulanacak MTV tutarlarını 1 Ocak 2018 tarihinden önce ve sonrasında trafiğe kayıt ve tescil edilenler için ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı tarife şeklinde olarak ilan ve tespit etti (53 Seri No.lu MTV Genel Tebliği).

Söz konusu tarifelere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-7.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az MTV ödeme avantajı!

Aracınızın motor silindir hacmi ve yaşı ile değerine göre belirlenen MTV tutarı, kasko sigortası değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa, aynı yaş grubundaki bir alt kademeden daha düşük vergi ödeyebiliyorsunuz (MTV Kanunu Mad.5, 2004/8327 sayılı BKK).

Bu yeni bir düzenleme değil, 2007 yılından bu yana uygulanıyor.

Bu avantajdan yararlanmak için aracın kasko sigortasının olması gerekir mi?

Hayır, kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az MTV ödeme avantajından yararlanılabilmesi için otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortasının yaptırılmış olması gerekmiyor. Böyle bir şart söz konusu değil.

Kasko bedeli kıyaslaması avantajı hangi araçlar için söz konusu?

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az MTV ödeme avantajı, MTV Kanunu’nun (I) sayılı Tarifesinde (geçici 8. Maddesinde yer alan tarife dahil) yer alan,

- Otomobil,

- Cip,

- Kaptıkaçtı,

- Arazi taşıtları,

- ve benzeri taşıtlar

için söz konusu.

Bunlar dışında kalan araçlar için kasko bedeli kıyaslaması, dolayısıyla tarifede yer alan tutardan daha az MTV ödenmesi söz konusu değil.

Kasko bedeli kıyaslamasına göre avantajlı MTV hesabı nasıl yapılacak?

1- Öncelikle, aracın "kasko sigortası değerinin" tespit edilmesi gerekiyor.

Kasko değer listesi, her yılın Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanıyor. Bu listeye www.tsb.org.tr adresinden ulaşmak da mümkün).

2- Kasko sigortası değerinin yüzde 5’inin hesaplanarak, tarifedeki vergi tutarı ile karşılaştırılması gerekiyor.

3- Tarifedeki MTV tutarı, aracın kasko değerinin yüzde 5’inin altında ise yapılacak bir şey yok, MTV’nin tarifeye göre ödenmesi gerekiyor. Tarifedeki vergi tutarı, aracın kasko değerinin yüzde 5’inin üzerinde ise, MTV’nin aynı yaş grubundaki bir alt kademeye göre ödenmesi gerekiyor.

MTV'yi indirimli ödemek için başvuru gerekiyor

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtları “Kasko Değer Listesi”nde yer alan vatandaşların MTV’lerini indirimli olarak ödemek için yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, düzenleyecekleri "Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu" ile vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruda bulunmayanların, bu avantajdan yararlanmaları söz konusu değil (40 Seri No.lu MTV Genel Tebliği)

Vergi daireleri, bu şekilde başvuruda bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen "Kasko Değer Listesi"nde yer alan bilgilerle karşılaştıracaklar. Bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandıracaklar.

Fazla ödenen geçmiş yıl MTV’leri geri alınabilir!

Otomobil, jeep, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıt sahipleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, kasko sigorta değerinin yüzde 5’inden fazla MTV ödemişlerse, “düzeltme dilekçesi” vermek ve araçlarının “Kasko Sigorta Değeri Bildirim Formunu” da eklemek suretiyle, fazla ödedikleri vergileri iade olarak geri alabilirler.

Zamanaşımı süresi 5 yıl olduğu için, 2016-2020 yıllarında fazla ödenen MTV’leri geri isteme bakımından, süre geçmesi diye bir durum da söz konusu değil.

Evet, şimdi sıra, bir hesap makinesi bulup, aracınızın kasko değerinin yüzde 5’i ile 2021 yılı MTV’sini kıyaslamakta...(Dünya)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır.
Prim borçluları sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
Geçen hafta köşemde, “Akaryakıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” başlıklı yazımı okumuştunuz.
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu . . . .
Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi