ODALAR  
Yeminli Mali Müşavirler Odası

Elektronik ortamda verilen raporların fiziki olarak verilmesi gereken eklerinin de aynı süre içerisinde vergi dairelerine teslim edilmesi gerekmektedir.
e-Tasdik Raporlarının imzalanması ile ilgili olarak Odamıza ve Gelir İdaresi Başkanlığına yansıyan bazı sorunlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
"İSTANBUL /KGK Sürekli Eğitim Programı (Temel Eğitim)"Başvuru Formu
YMM Tarkan ŞENTÜRK - Örnek Raporu Görüntülemek İçin Tıklayın
"İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri"
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 28.05.2020 tarihli Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile . . .
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda;
Bu panelde ayrıca İstanbul YMM Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen . . .
Bağımsız Denetçilere yönelik 2019 Takvim yılı içerisinde katılmış olduğunuz eğitim programlarının son bildirim tarihi 15 Ocak 2020 olup . . . .
TFRS , KOBİ TFRS ve BOBİ FRS uygulama farkları ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişiklikleri konulu toplantı yapılacaktır.
15 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.Katılmanız rica olunur.
I.Oturum Konusu : Yeminli Mali Müşavirlerin İdari Ve Mali Sorumluluğu
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırmasıyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Konulu Seminer