Muhasebe mesleği ve beklentilerimiz
23 Şubat 2021 Salı
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören,
Muhasebe mesleği ve beklentilerimiz
Muhasebe mesleği ve beklentilerimiz

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler sundukları hizmetlerle iş dünyamıza ve ülkemize değer katmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.

TÜRMOB, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Pandemi koşullarının izin verdiği ölçüde farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. COVID-19 süreci ile birlikte, muhasebe mesleğinden beklentiler oldukça üst seviyelere çıkmıştır. Mali müşavirlerin ve onların meslek örgütümü olan TÜRMOB’un çalışmaları bu değişime göre şekilleniyor ve farklılaşıyor.

Değişime uyum sağlayabilmek için yaşanan süreci kavramak, gelecek hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmak gerekiyor.

Geleceğe liderlik edecek öğrenme ve öğretme süreçlerini ön plana çıktığı bir sürecin içindeyiz. Yaşamın tüm alanlarındaki değişimleri ve gelişimleri kapsayan bilgi toplumlarında, yöneticilere ve meslek örgütlerine düşen görev yüksek performansla sürece liderlik etmek ve geleceğe hazırlık perspektifini sunmaktır. Hepimize düşen ortak görev ise kendimizi yeni döneme hazırlama, öğrenme ve bilgi sahibi olma yolunda çalışmaktır.

Pandemi süreci bazı mesleklerin önemi ve vazgeçilmezliğini net bir şekilde ortaya çıkardı. Bu mesleklerin başında sağlık gelirken, sundukları hizmetlerin vazgeçilmezliği, toplumsal yaşamda sundukları hizmetin önemi, vazgeçilmezler listesinin belirleyicisi oldu.

Mali müşavirler de kamu finansmanı ve işletmelerin sürdürülebilirliği noktasında sundukları hizmetlerden dolayı ön plana çıkan mesleklerden oldu. Yeni dönemde muhasebe kayıtlarının, finansal raporların, beyannamelerin yanı sıra işletmeler kendilerini geleceğe taşıyacak, güven sağlayan danışmanlara ihtiyaç duyuyorlar. İşletmelere güven sağlayan mali müşavirler yeni dönemde işletmelerin ve kamunun tamamen vazgeçilmezi haline geldi.

Muhasebe Haftasında, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğine yönelik farkındalığı toplumun tüm kesimlerine anlatmak oldukça önemli. Ayrıca, mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunumunun önündeki engelleri kaldırmak gerekiyor. Bunun için yasama organının ve idari düzenleyicilerin sürece katkı koymaları hizmet kalitesi ve niteliğini artıracaktır.

Öncelikli olarak, Serbest meslek erbabında KDV’nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi, mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılması, mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi ile yeşil pasaport verilmesi gerekmektedir.

Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler sundukları hizmetlerle iş dünyamıza ve ülkemize değer katmaya devam edecektir.

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Muhasebe Haftasını kutluyor, dünyamızın, ülkemizin sağlıklı günlere kavuşmasını, bundan sonraki kutlamaların birlikte coşkuyla gerçekleşmesini diliyorum. (Dünya)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .
KDV Tebliği değişikliği ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin
Vergi incelemeleri genellikle 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde her vergi mükellefi incelenecek diye . . .
“Önce alış veriş sonra fiş”, “Fişini de al Mustafa Ali” reklamlarıyla 1985’de hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV) o günden beri . . .
Vergi kayıp ve kaçağı ile küresel mücadele kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve AB'nin çalışmaları sonucunda,
KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, "Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına . . . .
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile
"Ekinler biçilirken doğmuşum, Sevgidir bu dünyada varoluşum, Buğday tarlasında sararıp solmuşum, Fakirlikten gurbet ellere savrulmuşum"