Moratoryum…
22 Mart 2021 Pazartesi
Yeni haftaya benim gibi ülke gündeminden sıkılmış olanlar için, hep uzaktan duyduğumuz “moratoryum” konusu ile başlamak istedim.
Moratoryum…
Moratoryum…

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Yeni haftaya benim gibi ülke gündeminden sıkılmış olanlar için, hep uzaktan duyduğumuz “moratoryum” konusu ile başlamak istedim.

Moratoryum: yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin, yasal olarak ertelenmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, borç yükümlülükleri de akla gelir. Fakat “borç moratoryumu” demek yerine, yalnızca moratoryum denir. Bu anlamda moratoryum, borç erteleme anlamı taşır.


HANGİ ÜLKELER İLAN ETTİ?

Geçtiğimiz yıllarda Meksika, Peru, Brezilya, Arjantin, Rusya ve Pakistan borçları yüzünden moratoryum ilan etmişlerdi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 1800-2012 yılları arasında gerçekleşen temerrütlere yönelik araştırması, Avrupa kıtasındaki 47 ülkeden 22'sinin iflastan kurtulamadığını ortaya koyuyor. Belki de bu yüzden geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'ı temerrütten kurtarmak için, olağanüstü bir çaba harcadılar. Yunanistan toplamda 7 kez iflasın eşiğine geldi.

Son iki asırda sırasıyla 4 ve 3 kez temerrüde düşen Portekiz ile Romanya da en çok iflas eden Avrupalı ülkeler listesinde yer alırken, Fransa, Danimarka, Hollanda ve İsveç iflas bayrağını sadece 1 defa çekti.

LATİN AMERİKA LİDER…

Güney ve Kuzey Amerika ülkelerinin son iki yüzyılı kapsayan borç karneleri iç karartıyor.

Sık sık temerrüde düşen Arjantin, Brezilya, Venezuela ve Peru gibi Latin ülkelerinin bulunduğu Güney Amerika kıtasındaki 12 devletten her biri iflası tatmış. Kuzey Amerika kıtasındaki 23 ülkeden 13'ü de mali yükümlülüklerini karşılayamayarak, en az bir kez temerrüde düşmüş.


Ayrıca, toplamda 10'ar defa iflas bayrağı çeken Venezuela, Peru ve Ekvator, dünyada da en çok temerrüde düşen ülkeler sıralamasında birinciliği paylaşıyor. Onların ardından her biri 9 kez temerrüde düşen Brezilya, Meksika, Uruguay, Şili, Kosta Rika, İspanya ve Rusya ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncü sırada 8 defa temerrüde düşen Arjantin gelirken, onu 7'şer kez iflas eden Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Paraguay ve Avusturya izliyor. Yunanistan, Türkiye ve Nikaragua da 6 kere temerrüde düşmeleri nedeniyle, ilk beşe giren ülkeler arasında yer alıyor.

Açlık, yoksulluk ve savaşla her gün iç içe yaşayan Afrika kıtasının borçlarından bahsetmeme bile gerek olduğunu sanmıyorum. Farklı büyüklüklerde 54 ülkeye sahip kıtadaki 22 ülke, 1900'lerden beri en az bir sefer temerrüde düştü.

OKYANUSYA'NIN ZAFERİ…

14 ülkeden meydana gelen Okyanusya kıtasında hiçbir ülkenin şu ana kadar iflasın eşiğine gelmemesi, kayda değer bir detay. Çünkü, bugün dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda ilerleyen Çin bile, 1800'lü yıllardan bu yana 4 kere temerrüde düşerken, Japonya da 2 kez iflas bayrağını çekmişti. Okyanusya'nın en büyük ülkelerinden Avustralya ve Yeni Zelanda, hiç temerrüde düşmeyen 4 ülkeden ikisini oluşturuyor.

Pandeminin moratoryumlara etkisi…

Kamu dış borç hizmetine ilişkin bir moratoryum, önümüzdeki iki yıl içinde 50.4 milyar ABD doları kadar tasarruf edilmesini sağlayabilir. Borçluların en acil alternatifi; anapara geri ödemeleri, faiz ve ücretler kavramları için IMF ve Dünya Bankası'na yapılan ödemelerde bir moratoryumu koordine etmeleridir. 50.4 milyar ABD doları, Covid-19'dan önce var olan dünyada büyük bir rakamdı. Pandemiden sonra durum böyle değil. Bu yeni tehdidin geniş kapsamlı sonuçları; toplumu sigortalanamaz risklerin üstesinden gelmek için, kamusal eylemin ölçeğini ve gereksinimlerini yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır.

Bu yılki G20 zirvesinde ise; düşük gelirli ekonomilere sahip ülkelere, borç hafifletme konusunda destek olma kararı alınmıştı. ABD, Çin, Hindistan ve diğer lider ülkeleri kapsayan G20 ekonomi devlerinin Maliye Bakanları, yoksul ülkelerin borçlarını karşılama yükümlülüklerini derhal askıya alacaklarını söylemişti.


MORATORYUM OSMANLI İMPARATORLUĞU'NU BİTİRMİŞTİ…

600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu dış borçlarla ilgili olarak, 1875'te moratoryum ilan etmiş ve 1881'de Duyun-i Umumi İdaresi kurulmuştu. Daha sonraki süreçte de imparatorluk yıkıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 5 Ağustos 1958'de Adnan Menderes'in Başbakanlığı döneminde moratoryum ilan edilmişti.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre; Türkiye, 2020'de iflas sayısı artışında dünyada birinci, gelişen ülkeler arasında borç oranı artışında ikinci sırada yer aldı.

Üst üste çok fahiş hatalar yapan iktidarın, Türkiye'yi moratoryum noktasına hızla yaklaştırması, affedilmez bir yönetim hatasıdır.
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin