Mefaret Abla’nın Belediyede Çalışan Gelininin Yeni Derdi – (2)
09 Ekim 2021 Cumartesi
Yine bir dedim; 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren cins tashihi ile ilgili olarak tapu harcına ilişkin tahsilat işlemlerinde Vergi Daireleri . . . .
Mefaret Abla’nın Belediyede Çalışan Gelininin Yeni Derdi – (2)

Mefaret Abla’nın Belediyede Çalışan Gelininin Yeni Derdi – (2)


Hüseyin Hamamcılar
hedef2004@hotmail.com

Mefaret Abla’nın Belediyede Çalışan Gelininin Yeni Derdi – (1) 'e ulaşmak için tıklayınız >>>>> https://www.iktisadidayanisma.com/----Mefaret-Ablanin-Belediyede-Calisan-Gelinin-Yen/Haber/f2e88a3a-0ac3-4281-84dd-0083629b19b4.aspx

Yine bir dedim; 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren cins tashihi ile ilgili olarak tapu harcına ilişkin tahsilat işlemlerinde Vergi Daireleri ibaresi kanundan çıkarılmış olmakla, “Belediyelerdeki ilgili memurlar arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskan belgesini) vermeden önce, gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.” hükmü gereğince; cins tashihi harcının da belediyeye ödendiğini yani tahsilat makbuzunu görmeden hiçbir işlem yapamayacaklardır. Firüzan sen, yapı kullanma izin belgesini vatandaşa vermeden önce, mutlaka cins tashihi harcının da  ödendiğini gösterir tahsilat makbuzunu talep edeceksin, yoksa başın derde girer haberin olsun.

İki dedim; Firuzan, mutlaka her gün cins tashihi harcı ile ilgili olarak 29 Temmuz 2021 tarih ve 31552 sayılı resmi gazetede  yayımlanmış bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 88 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim”de yer alan bilgileri doldurarak  sana verilmiş olan kullanıcı kodu ve şifresi ile belediyenizin muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine cins tashihi harcının tahsil edildiği günün akşamına kadar (saat 23:59’a kadar) elektronik ortamda göndermek zorundasın.

Ayrıca, senin görevin mi bilmiyorum,  Mali Hizmetler Müdürlüğünce de vatandaşlardan tahsil edilmiş olan cins tashihi harçlarının da aynı gün içinde yani tahsil edildikleri günde, belediyeniz tarafından  muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenmesi zorunludur.

Aynı gün sonuna kadar bildirimde bulunulmaz veya hiç bildirimde bulunulmaz ise ne olur, özel usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalırsınız. Yani seni de sorumlu tutarlar.

Sen bildirimde bulundun, ancak, vergi dairesine aynı günde tahsil edilmiş olan cins tashihi harcı ödeme yapılmaz ise ne olur, belediyeniz her gün için gecikme zammı ödemek zorunda kalır.

Vatandaşlardan,  cins tashihi harcının tamamını almadan işlem yapan belediye görevlileri ve harcın tahsiline yetkili belediyeler, harcın ödenmesinden vatandaşlarla birlikte müteselsilen sorumlu olduklarından çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Benim kafama takılan bir konu var dediğimde birden nedir? dedi.  19.06.2021 tarih ve 31516 sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunan 7327 sayılı “İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” un 23. Maddesine göre  “Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü bulunmakta, 

29 Temmuz 2021 tarih ve 31552 sayılı resmi gazetede  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanmış bulunan 88 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin Yürürlük başlıklı 5. Maddesine göre “Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”  hükmü bulunmaktadır.

Yani kanun 19 Haziran 2021 tarihinde,  88 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ise 29 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu durumda “19 Haziran – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında cins tashihi harcına ilişkin olarak ne gibi işlem yapılmakta, uygulama nasıl yapılıyor” dediğimde hep beraber başladık yorumda bulunmaya,

Değerli okuyucularım ve bilhassa belediyelerde görevli olanlar, konu basit gibi görünse de yasada düzeltilmesi ve açıklanması gereken hususların da var  olduğu görüşündeyim.

Bu nedenle de benim şahsi görüşüm belediyelerde ilgili bölümlerde çalışanların çok dikkatli olmaları, aslında konunun basit olmadığı, dikkate alınması gerektiği, en büyük dileğim de  hiç kimsenin maddi ve manevi yönden zarara uğramaması yönünde olup, makalemi takdirlerinize sunarım. 08.10.2021 
5- Divan Başkanı Numan Sağ Genel Kurulu Yönetti. Genel Kurulun Tamamını ve Konuşmacıların Taamamını Bu Bölümde İzleyebilirsiniz..
Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .
Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet . . .
Farkında mısınız bilmiyorum ama, son zamanlarda devamlı eleştiren ve/veya eleştirecek . . .
Pandemi süreci hem dünyada hem de Türkiye'de e-ticaretin müthiş şahlanışına neden oldu. . ..
3600 ek gösterge seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte yeniden hükümet tarafından gündeme getirilmeye başladı. . . . .
Kendi isteğiyle işten ayrılan kişi tazminat talebinde bulunmamışsa, daha sonra talep edebilir mi? Aradan 10 sene geçmiş durumda.
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Yeni vergi düzenlemesine göre; yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.