Meclis'e çağrımızdır, matrah artırımında bu mağduriyet önlenmelidir !
28 Mayıs 2021 Cuma
Bilindiği gibi matrah artırımı ve yapılandırma gibi konuları içeren yeni bir kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti ve . . .
Meclis
Meclis'e çağrımızdır, matrah artırımında bu mağduriyet önlenmelidir !

Ekrem Öncü
ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

Bilindiği gibi matrah artırımı ve yapılandırma gibi konuları içeren yeni bir kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti ve TBMM Genel Kuruluna gönderildi. Bu tasarıda dikkate alınıp düzeltilmesi gereken önemli bir noktayı ele alacağım.

7143 sayılı Kanunda diğer matrah artırımı kanunlarından faklı olarak matrah artırımı yapanların incelenmemeleri için sadece matrah artırımı yapmalarının yeterli olmadığı, matrah artırımı nedeni ile ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmesi şartı getirildi. Bu düzenlemeye gerekçe olarak da sahte fatura düzenleyenlerin matrah artırımı yapıp ödeme yapmadıkları ve incelemeden kurtuldukları öne sürüldü.

Ancak, birçok mükellef 7143 sayılı Kanunla getirilen bu ödeme şartına gereken dikkat ve özeni göstermedi. Matrah artırdı, süresinde ödeme yapmadı ya da eksik ödeme yaptı ve bu durumda olan mükellefler de incelemeye alındı. Özellikle matrah artırıp ödeme yapmayan firmalar nezdinde incelemeler yoğunlaştırıldı. Matrah artırımı nedeni ile doğan borçlar da 6183 sayılı Kanun uyarınca tahsil için takibe alındı.

Yani, matrah artırıp ödeme yapmayanların borcu borç oldu, ancak süresinde ödeme yapılmadığı için de inceleme haklarını kaybettiler.

Mükellefler süresinde ödeme yapmayıp örneğin süresinden birgün sonra dahi ödeme yaptılar ise ya da 10 TL’den fazla eksik ödeme yapmaları halinde şartları ihlal etmiş oldular. Bu duruma düşüp olayın farkına varan mükellefler dava yoluna gittiler. Bazı mahkeme kararları lehe sonuçlansa da Anayasa Mahkemesi kanunun bu düzenlemesini Anayasaya aykırı bulmadı.

7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin ilgili hükmü aşağıdaki gibi idi.

“(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre;

a) Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.”

7143 sayılı Kanunun kapsamına matrah artırımı için 2013-2017 yılları girmişti. Çıkacak olan tasarının kapsamına ise 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 dönemleri girmektedir. 2016 ve 2017 dönemleri için 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapıp süresinde ödeme yapanlar çıkacak olan kanun kapsamında tekrar matrah artırımı yapmayacaklardır.

Ancak, 7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için matrah artırımı yapıp ödemelerini süresinde yapamayanlar şartları ihlal ettiklerinden, hem matrah artırımı nedeni ile ödemeleri gereken tutarları ödemek zorunda kaldılar, hem de incelemeye tabi oldular. İşte yeni çıkacak kanunda bu durumdaki mükelleflere bir süre tanınarak 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah artıranlara bir hak tanınmalıdır. Yani, 2016 ve 2017 yılları için tekrardan matrah artır demek yerine kendilerine süre verilerek 7143 sayılı kanundan matrah artırımı nedeni ile doğan borcun belirli bir süre içerisinde ödenmesi halinde matrah artırımlarının geçerli olacağı söylenerek kendilerine bir hak verilmelidir.

Nitekim, bu tür kanunlar bir ölçüde özünde af niteliği taşımaktadır. 2016 ve 2017 dönemleri için bu tür durumlarda olan mükellefleri tekrardan matrah artırımına sokmak yerine 7143 sayılı Kanun kapsamında yaptıkları matrah artırımları kabul edilmelidir. Aynı dönem için aynı konuda aynı sebeple bir borç doğurmak vergileme ilkelerine de aykırıdır.

Umarım bu durumda olan mükellefler TBMM Genel Kurulunda unutulmaz ve hak kayıplarının önüne geçilmiş olur.
Sunumlar ;TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İ.Hüseyin Yıldız ve YMM Sabahattin Gökmen'le Ayrıca Sorular ve Cevaplar
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre;
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Konu hakkında esnaflar başta olmak üzere mükellefleri uyaran DSMMMO Değişim Gurubu Başkanı Necdet Bardan, . .
Değerli Katılımcı; Bu anket formu, COVID-19’un muhasebe meslek mensuplarına etkisini incelemek için hazırlanmıştır.
9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun . . . .
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. . . .
1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. . . .
"Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellendi."
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin . . .
8/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. . . .
Kamuda memur olarak çalışan ve emekliliği hak etmiş bir kişinin memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılması/atılması . . . .
İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın . . .