Matrah artırımından yararlanamayacak mükellefler
01 Mayıs 2023 Pazartesi
Son 7 yılda, yapılandırma ve af içeren düzenlemelerin yer aldığı 6. Kanun olan 7440 sayılı Kanun ile ilgili başvurular devam ediyor. . . .
Matrah artırımından yararlanamayacak mükellefler
Matrah artırımından yararlanamayacak mükellefler

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Son 7 yılda, yapılandırma ve af içeren düzenlemelerin yer aldığı 6. Kanun olan 7440 sayılı Kanun ile ilgili başvurular devam ediyor. Köşemde; bu kanunun en çok başvuru yapılan “matrah ve vergi artırımına“ ilişkin hükümlerine yer vermiştim.

Bugün, kanun ile matrah artırımı yapması engellenen mükellefleri tanıyacağız.

SAHTE FATURA DÜZENLEYİCİLERİ, AKARYAKITTA OTOMASYON SİSTEMİNE MÜDAHALE EDENLER, FETÖ/PDY, KARA PARA AKLAYANLAR, TERÖR SUÇUNDAN HÜKÜM GİYENLER

Kanunun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla;

– Haklarında 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarının herhangi birinde, 213 sayılı Kanunun 359'uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiilleri ile aynı Kanunun 359'uncu maddesinin (ç) fıkrasında yer alan fiillerin (otomasyon sistemine müdahale ederek satış hasılatını beyan dışı bırakanlar) işlendiğine yönelik hakkında tespit yapılan mükelleflerin,

– Terör suçundan hüküm giyenlerin,

– Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenlerin, matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanmaları kanun ile engellenmiştir.

Bununla birlikte, kanunun yürürlüğe girdiği 12.03.2023 tarihi itibarıyla haklarında, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarının herhangi birine ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun 359'uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden ya da aynı Kanunun 359 uncu maddesinin (ç) fıkrasında yer alan fiillerden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu maddenin kapsadığı dönemlerin tamamı için yapılan artırımlar sonucu tahakkuk işlemleri bekletilecektir.

Bekleme süresinin sonunda matrah artırımı hükümlerinin uygulanabilmesi için;

1. Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunulmuş olması,

2. Söz konusu vergi incelemesi kapsamında kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içerisinde [31.03.2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil)] 2018, 2019, 2020,2021 ve 2022 yıllarının herhangi birinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi,

3. Matrah artırımı yapılmasına engel bir durumun olmadığını tespit eden ve kendilerine tebliğ edilen rapor veya yazıya istinaden, Kanunda öngörülen süre ve şekilde yaptıkları matrah veya vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergileri, tebligatı izleyen aydan başlamak üzere matrah ve vergi artırımı sırasında yaptıkları tercihe göre, matrah ve vergi artırımı dolayısıyla verilen beyannamelere ait damga vergisini ise ilk taksit ödeme süresi içinde ödemeleri ve kanunda öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin bütün yasal düzenlemelerde yukarıdaki sınırlamalar mevcut olmasına rağmen; kapsam dışına alınan bu grupların ne sayısına ne de işlemlerin parasal büyüklüğüne ilişkin paylaşılan herhangi bir veri olmadığı için, düzenlemenin etkinliğini maalesef değerlendiremiyoruz.
REKLAM ALANI
4- Temsilci Yardımcısı Fatma Gürel, Sunumlarını Yapması İçin Uyumsoft Anadolu Yakası Satış Temsilcisi Mahmut Ertürk'ü Kürsüye Davet Etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesinde bölge dengeleri açısından Karadeniz ağırlığına son verdi. Kabinede çifte vatandaşlığı bulunan . . . .
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) anonim şirkette sermaye kaybı ve borca batıklık halinde alınacak önlemleri düzenleyen . . . .
6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremler nedeniyle 7440 sayılı Kanun ile “Ek Vergi” getirilmişti. Söz konusu vergi, 2022 yılı kurumlar . . . .
Seçimler geride kaldı. Partilerin kazandıkları milletvekili sayıları 14 Mayıs seçimleri ile belli olmuştu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi de bitti.
Çok keyifli ve yararlı olduğunu düşündüğüm bir program oldu. Sevgili Çetin Ünsalan ve ST Endüstri Radyo çalışanlarına çok teşekkürler.
Partilerin Almış Aldıkları Oy Oranları ve Oyların Partilere Göre Dağılımı . . .
Alınan yeni karara göre; 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir . . . .
Gazeteci Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde görevlendireceği bakanlara ilişkin yeni kulis bilgilerini aktardı.
24 Mart 2023 tarihli yazımızda açıklandığı üzere; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin . . . .
Günümüz vergi sisteminin ilk temelleri 1940’lı yılların başlarında atılmaya başlanmıştır. Zira o tarihlerde uygulanmakta olan kazanç vergisi,
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşma günü 01 HAZİRAN . . .
7440 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 16'ncı fıkrası ile Cumhurbaşkanı'na kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir . . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Banka ve diğer finansman kurumlarından temin edilerek grup şirketlerine aynen aktarılan kredilerin finansman hizmeti olmadığı,. . . .
Küreselleşen ekonomi son yıllarda ülkeleri ve şirketleri politik ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha hassas bir duruma getirdi.
Dünyamızı yok etmeye çalışan, Neslimizi yok etmeye çalışan, Sevdiklerimizi ve can dostlarımıza yok etmeye çalışan, Çevremizi bizlerden çalan, . . . .
7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 31 Mayıs olarak belirlenmiş başvuru, bildirim veya beyan süreleri 31 Mayıs’ta doluyordu.