Maliye ve SGK’nın nikâhı tamamlandı, cezalı duruma düşmemek için dikkat!
08 Ağustos 2020 Cumartesi
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Maliye ve SGK’nın nikâhı tamamlandı, cezalı duruma düşmemek için dikkat!
Maliye ve SGK’nın nikâhı tamamlandı, cezalı duruma düşmemek için dikkat!

İsa Karakaş
isa.karakas@tg.com.tr

İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek seçilen illerde kademeli olarak uygulanmaya başlamıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ilk olarak 2017 yılında ülke çapında yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. Ancak bu tarihten itibaren kademeli olarak bazı iller pilot il seçilerek uygulanmaya başlamış, diğer illerde uygulanması ise sürekli ertelenmiştir.

En son olarak 1 Temmuz 2020 günü tüm ülke genelinde uygulanması planlanmıştı. Uzun süre yetkililerden ses çıkmayınca ayrıca pandeminin de hâlen devam etmesi nedeniyle tekrar erteleme olup olmayacağı başta muhasebeciler ve iş yeri işlemelerini yürütmekte olanlar tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili nihayet SGK’dan açıklama geldi.
 
Ülke genelinde verilmesi zorunlu hâle geldi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ilk defa Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu ilimizin ardından;

Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,

Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020

tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmesi ile birlikte yaklaşık 3 yılı bulan süreç tamamlanmış olacaktır. Böylece artık her ay SGK’ya ayrı Maliye’ye ayrı belge vermek yerine tek belge beyan edilmesi yeterli olacaktır. Bu durum iş dünyasında SGK ve Maliye’nin zorlu nikâhı olarak espiri konusu olmuştur.

Hemen belirtelim temmuz dönemine ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde idari para cezası uygulanacaktır.
 
Yanlış meslek koduna bu aydan itibaren ceza kesilecek

Bu temmuz ayından itibaren Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçilmesi ile birlikte aynı zamanda sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilip bildirilmediği yönünden sistem üzerinden kontrolü de yapılacaktır.

Ücretler ile ilgili kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla meslek kodu uygulaması yürürlüğe konmuştur. Meslek Kodları Uluslararası Çalışma Örgütünün ISCO 08 Standartlarına göre belirlenen meslek listesi olup, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli güncellenmektedir. Bu uygulama ile bir iş yerinde öğretmenin öğretmen, muhasebecinin muhasebeci, avukatın avukat olarak çalıştığı meslek kodundan tespit edilebiliyor ve meslek ücret ilişkisi kurulabiliyor. Buna göre fiilî çalışılan mesleğe ilişkin aylık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde uluslararası standartlarla belirlenen meslek kodunun girilmesi uygulaması 1 Ocak 2018’den itibaren zorunlu hâle getirilmişti.

Buna göre işverenler çalıştırdıkları işçileri, iş yerlerinde fiilen hangi işi yapıyorlarsa o işe uygun meslek kodlarını ve adını gerçeğe uygun olarak bildirmeleri gerekmektedir.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren söz konusu beyanname ile birlikte yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen iş yerleri için, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen her bir sigortalı başına ayrı ayrı idari para cezası uygulaması da başlatılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle bütün işverenlere tavsiyemiz bu ay verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigortalıların iş yerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmek yönünde olacaktır. Yanlış bildirim yapılmış ise yanlıştan bir an önce dönmek işverenin lehine olacaktır. (Türkiye)
 
“İlim 3 şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden…” Şemsi Tebrizi
Bankalarca yapılan kanuni takipler sonunda kredilerin teminatında bulunan ipotekli taşınmazlar İcra Müdürlüklerince açık arttırma suretiyle
Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik. .
l -Gelir Vergisi Kanunu Yönünden, ll - Vergi Usul Kanunu Yönünden: lll -Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:
COVID-19 pandemisinin çalışma hayatına olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bir yandan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği,. .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, miras yolu ile intikal eden hisse senetlerinin beyanında, beyan edilecek değer olarak,
Ermenistan'ın kardeşimiz Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ'a saldırısı sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde, toplu taşıma faaliyetinizle ilgili olarak "muhtelif müşteriler" . . .
Zaman aşımına uğrayan kâr paylarının vergilendirilmesinde mükerrerlik var mı? 1933 yılında çıkarılmış olan 2308 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi gereği “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni . . .
Danıştay 14. Dairesi, Gaziantep'te gözleme, sıkma ve tost satan kadının, gerçek usule göre daha avantajlı olan . . . .
Müzik eşliğinde Güneşli Park AVM Düğün salonuna sosyal Mesafeyi koruyarak konfediler eşliğinde Mehtap Hanım ve Yurtcan Bey . . .
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .