Maliye, sanal ofisçileri üzdü!
28 Aralık 2020 Pazartesi
Hemen her gün gündemimize yeni kelimeler, yeni çalışma sistemleri girmeye başladı. Bu yaşadığımız modern çağın bir gereği aslında,
Maliye, sanal ofisçileri üzdü!
VERGİ KURDU

Maliye, sanal ofisçileri üzdü!

Abdullah TOLU
abdullah_tolu@hotmail.com

Hemen her gün gündemimize yeni kelimeler, yeni çalışma sistemleri girmeye başladı. Bu yaşadığımız modern çağın bir gereği aslında, çok da şaşırmamak lazım. Bunlardan birisi de, sanal ofisler.

Sanal ofis nedir, kullananlara ne fayda sağlıyor?

Sanal ofis, aslında yeni nesil çalışma kültürünün bir diğer adı. Son yıllarda teknolojideki hızlı değişikliklere bağlı olarak çalışma koşulları ve kültürü değişti. Yaşadığımız pandemi süreci de, bunu oldukça hızlandırdı ve pekiştirdi. Teknolojideki hızlı gelişme ve değişmeler, işlerin artık mobil olarak yapılmasına neden oldu, şirketlerin işlerini yapabilmeleri için özel bir mekâna sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Son zamanların yeni trendleri arasında yer alan sanal ofisler, işlerini yaparken bir ofise ihtiyaç duymayanların, iş hayatında yeniliklere açık olanların, yeni bir işe adım atanların, mevcuttaki işlerinin maliyetini azaltmak isteyenlerin tercih ettiği bir uygulama. Bu nedenle, özellikle orta ve büyük ölçekli şirketler çalışanların verimliliğini artırmak ve maliyet yükünü hafifletmek için sanal ofisleri tercih etmeye başladı.

Sanal ofisle hem prestijli bir adrese hem de bir ofisin gerektirdiği çok sayıda hizmete topluca ve oldukça düşük maliyetle sahip olabiliyorsunuz. Örneğin, telefonlarınız karşılanıp size aktarılıyor, posta ve kargolarınız yönetiliyor, misafirleriniz karşılanarak ağırlanıyor vb. Özel fiyatlarla saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak toplantı odası veya etkinlik salonu kiralayabiliyorsunuz. Yani, düşük maliyetle tamamen profesyonel bir hizmete sahip oluyorsunuz.

Maliye, sanal ofisçileri üzdü!

Maliye, işyeri kiralamalarında KDV oranını geçici süreyle yüzde 18’den yüzde 8’e düşüren düzenlemenin sadece dört duvar fiziki ofis kiralamaları için geçerli olduğunu, sanal ofis kiralamaları için geçerli olmadığını, sanal ofis kiralamalarının yüzde 18 KDV’ye tabi olduğunu açıkladı. Yani, Maliye, fiziki işyeri kiralaması ile sanal ofis kiralamanın aynı olmadığı, farklı olduğu görüşünde.

Buna karşılık, sanal ofisleri kiraya verenler ise, sanal ofis kiralamasının turizm sektöründe uygulanan “Her Şey Dahil Sistemi” ile benzer yapıda olduğunu, Maliye’nin yeni nesil çalışma kültürünü temsil eden sanal ofisleri KDV oran indiriminde göz ardı ettiği görüşünde. Pandemi nedeniyle işleri oldukça azalan sanal ofisçiler, KDV oran indiriminden kaynaklanan haksız rekabetin kendilerini oldukça mağdur ettiğini ifade ediyorlar.

İşyeri kiralamasında KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşüren düzenlemenin süresi, 31 Mayıs 2021’e uzatıldı!

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, işyeri kiralamalarında KDV oranı, 31 Temmuz – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştü. Daha sonra, 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, işyeri kiralamalarında KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e düşüren uygulamanın 31 Mayıs 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görüldü.

Maliye, “İşyeri Kiralama Hizmeti”nin tanımını yaptı!

Maliye, işyeri kiralamasında KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e düşüren Cumhurbaşkanı Kararlarında yer alan “İşyeri Kiralama Hizmeti” ifadesine açıklık getirdi. Yani, düşük KDV oranına tabi olacak işyeri kiralama hizmetinin tanımını yaptı.

Maliye’ye göre;

- İşyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkân gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralanmasını kapsıyor (GİB İstanbul VDB.nin 24.09.2020 tarihli ve 39044742-130[özelge]-E.702055 sayılı Özelgesi).

- Taşınmazların, iktisadi bir faaliyetin icrasına tahsis edilerek ve/veya işletilmeye hazır hale getirilerek kiracıların kullanımına bırakılması halinde, bu tür kiralama işlemleri taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması niteliğinde olduğundan, bu işlemlerin işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün değil. İşletme hakkı kiralamaları, yüzde 18 KDV’ye tabi bulunuyor. Örneğin, tefriş edilen öğrenci yurdunun aynı amaçla kullanılmak üzere kiraya verilmesi, otelin işletilmek üzere kiraya verilmesi vb. işlemlerde işyeri kiralaması değil, işletme hakkının kiralanması söz konusu olup, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi (GİB Batman Defterdarlığı’nın 25.09.2020 tarihli ve 25410040-130-E.10470 sayılı özelgesi).

- Bankalara ATM alanı ve GSM şirketlerine baz istasyonu alanı kiralama hizmetleri de, işyeri kiralama hizmeti kapsamına girmiyor, bunlar da, yüzde 18 KDV’ye tabi. (GİB Bursa VDB’nin 25.09.2020 tarihli ve 5404237-130[I-20-182]-E.143205 sayılı özelgesi).

Maliye, sanal ofis kiralamasını “İşyeri Kiralaması” olarak kabul etmiyor!

Maliye, sanal ofis hizmetlerini; sabit bir işyerinin sürekli olarak kullanılmak üzere kiralanmasından ziyade, kişi ve kurumların (şirketler, dernekler vb.) iş ve işlemlerinde adres bildirim ihtiyacına cevap vermek üzere aynı yerin aynı dönemde (farklı zaman dilimlerinde, günlük veya saatlik olarak) birden fazla kişinin kullanımına tahsis edilmesi suretiyle sunulan; bunun yanı sıra bu kişi ve kurumlara posta hizmeti sağlamak, faks, telefon ve sekreterlik hizmeti vermek veya belirli sürelerde toplantı salonlarını tahsis etmek gibi farklı fonksiyonlar da içerebilen bir hizmet türü olarak kabul ediyor.

Buna karşılık, “İşyeri Kiralama Hizmeti”ni, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkân gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile sadece kuru mülkiyetinin kiralanması olarak tanımlıyor. Yani, Maliye, sanal ofis kiralamasını, KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülen işyeri kiralama hizmeti olarak kabul etmiyor. Bunun sonucu olarak da, sanal ofis kiralama hizmetlerinde yüzde 8 değil, yüzde 18 KDV hesaplanmasını istiyor! (GİB. İstanbul VDB.nin 24.09.2020 tarihli ve 39044742-130[özelge]-E.702055 sayılı özelgesi).

Peki, maliye “İşyeri Kiralama Hizmeti” ifadesini tanımlamaya yetkili mi?

Evet, Maliye, “İşyeri Kiralama Hizmeti” ifadesini tanımlamaya yetkili! Neden mi?

Çünkü, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespit edildiği ana KDV Kararnamesi olan 2007/13033 sayılı Kararnamenin 2. Maddesine göre, Kararname kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili bulunuyor. Bunun için ayrıca bir Karar çıkarılmasına gerek yok, tanımlama yetkisi tamamen Maliye’de.

Tabi, burada yetkinin Maliye’ye bırakılmış olması, Maliye’nin söz konusu tanımı istediği gibi yapacağı anlamına gelmiyor. Benim de uzun süre görev yaptığım Gelir İdaresi’nde bu gibi konularda mutlaka uzman konumunda bulunan Bakanlık, kurum ve kuruluşlardan görüş alınır, uygulanacak KDV oranlarına bu görüşler çerçevesinde karar verilirdi. Halen de bu uygulamaya devam ediliyor. Örneğin, söz konusu Kararname kapsamında sağlıkla ilgili bir mal teslimi veya hizmet ifasının tabi olacağı KDV oranı konusunda bir karar verilecekse, mutlaka Sağlık Bakanlığı’ndan, inşaat işlerinin tabi olacağı KDV oranı konusunda bir karar verilecekse mutlaka Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş alınıyor, ona göre karar veriliyor.

Maliye, sanal ofis kiralaması konusunda uzman bir kurumdan görüş aldı mı?

Sanal ofis kiralamasının “işyeri kiralama hizmeti” kapsamına girip girmeyeceği konusunda uzman kurum statüsünde bulunan Ticaret Bakanlığı, TOBB veya Ticaret Odaları’ndan görüş alınıp alınmadığı konusunda elimizde net bir bilgi bulunmuyor.

Sanal ofis, bir ofise ihtiyaç duymayanların faydalandığı, şirketlerin işlerini yapabilmeleri için özel bir mekâna sahip olma ihtiyacını ortadan kaldıran bir uygulama. Üstelik, son zamanların yeni çalışma trendleri arasında yer alan sanal ofisler, işlerini yaparken bir ofise ihtiyaç duymayanların, iş hayatında yeniliklere açık olanların, yeni bir işe adım atanların, mevcuttaki işlerinin maliyetini azaltmak isteyenlerin tercih ettiği özel bir uygulama. Özellikle orta ve büyük ölçekli şirketler çalışanların verimliliğini artırmak ve maliyet yükünü hafifletmek için sanal ofisleri tercih etmeye başladı. Yazılım şirketleri, pazarlama şirketleri ve denetim şirketleri, sanal ofisleri yoğun olarak kullanmaya başladı. Daha da yaygınlaşacak. Sanal ofis kiralama faaliyetleri, artık bir sektör haline geldi, göz ardı edilecek boyutta da değil.

Sanal ofisçiler Maliye’den ne bekliyor?

Sanal ofis kiralama sektörü, Maliye’den sanal ofis kiralamasındaki KDV oran kararını, bu kiralamaların işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Ticaret Bakanlığı, TOBB veya Ticaret Odaları’ndan görüş alarak yeniden değerlendirmesini istiyor. Çünkü, sektör, yeni nesil çalışma kültürünü yansıtan sanal ofislerin daha da yaygınlaşacağını, KDV oranı konusunda fiziki ofis – sanal ofis kiralaması şeklinde bir ayırıma gidilmemesini, bu kiralamalar için farklı KDV oranları uygulanmamasını talep ediyor.

Bize göre de oldukça makul bir talep!

Ne dersiniz? (Dünya)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır.
Prim borçluları sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
Geçen hafta köşemde, “Akaryakıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” başlıklı yazımı okumuştunuz.
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu . . . .
Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi