Maliye’den 2022 yılı matrah artırımı yapanlara kanca
05 Eylül 2023 Salı
Bugünkü konumuza geçmeden önce kadın voleybol milli takımımızı Avrupa şampiyonluğu için tebrik etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin . . . .
Maliye’den 2022 yılı matrah artırımı yapanlara kanca
PERSPEKTİF

Maliye’den 2022 yılı matrah artırımı yapanlara kanca

Numan Emre ERGİN

Bugünkü konumuza geçmeden önce kadın voleybol milli takımımızı Avrupa şampiyonluğu için tebrik etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize güzel bir hediye vermiş oldular. Takım istikrarlı başarısı için ayrı bir övgüyü hak etmektedir. Zira başarıyı sürüdülebilir kılmak başarıyı elde etmekten daha zordur ve milli takımımız zor olanı başarmaktadır. Darısı, eksik kalan parça olimpiyat şampiyonluğuna...Tekrar tebrikler Filenin Sultanları!

Bugünkü konumuza dönecek olursak; son yıllarda, neredeyse her seçimden önce çıkarılan “yapılandırma kanunları” ile mükelleflerin devlete olan borçlarının affedilmesi artık olağan bir durum halini aldı. Genellikle birbirinin aynısı olan bu yapılandırma kanunlarının en sonuncusu bu sene başında çıkarılan 7440 sayılı Kanunla yapılmıştı. Ancak bu seferki kanunun öncekilerden önemli bir farkı vardı. Daha beyannamesi verilmemiş olan 2022 yılı da matrah artırımı kapsamına alınmıştı. Piyasadan gelen baskıların etkisiyle daha beyan edilmemiş bir matrah, artırıma konu edilebilmişti.

Bununla birlikte Maliye, bu sıra dışı talep karşısında kendisini korumak için bir mekanizma geliştirmiş ve 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı için bazı şartlar getirmişti. Buna göre, 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için 1) 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve 2) bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması gerekmekteydi. 2022 yılı için yapılacak gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı ise kanunda belirtilen asgari tutarlardan az olmamak üzere, yukarıdaki kıyaslama sonucu bulunan tutarın %25’i olacaktı.

Söz konusu düzenlemeden sonra birçok mükellef bu imkandan yararlanarak 2022 yılı için matrah artırımlarında bulundu. Ancak son günlerde, 2022 yılına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı yapan ama 2022 yılı gelir/kurumlar vergisi matrahını yukarıda aktardığım formüle göre beyan etmeyen mükelleflere vergi dairelerinden müeyyideli yazılar gelmeye başlamıştır. Söz konusu yazılarda, 2022 yılı gelir/kurumlar vergisi matrahının 7440 sayılı Kanuna uygun olarak düzeltilmesi, aksi halde cezalı tarhiyat yapılacağı ihtar edilmektedir.

7440 sayılı Kanunla yapılan ve 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahının artırılabilmesi için getirilen şartlardan biri olan 2022 yılı gelir/kurumlar vergisi matrahının gerçekte olan değil de kanundaki kıyaslama sonucu bulunan tutar olarak beyan edilmek zorunda bırakılması, mükelleflerin elde etmedikleri bir gelir üzerinden vergi ödemeleri sonucunu doğurmaktadır. Bu durum ise verginin gerçek gelir üzerinden ödenmesi gerektiğini ifade eden ve anayasal koruma altındaki “mali güce göre vergilendirme ilkesi”ne aykırılık teşkil etmektedir. Diğer bir ifadeyle, 7440 sayılı Kanunun bu düzenlemesi Anayasaya aykırıdır. Bu eleştirimi 7440 sayılı Kanun ilk çıktığında dile getirmiştim, ancak vergi dairelerinden gelen bu yazılar nedeniyle konuyu tekrar gündeme getirme ihtiyacı hasıl oldu.

Peki bu yazıları alan mükellefler ne yapabilir? İlk alternatif olarak, eksik olan vergiyi pişmanlıkla beyan edip ödeyebilirler. İkinci olarak, ihtirazi kayıtla düzeltme beyannamesi verip dava açabilirler. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, vergi dairesinin müeyyideli yazısına istinaden verilen düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulup dava açılmasına cevaz vermektedir. Üçüncü alternatif ise bir aksiyon alınmayıp vergi dairesinin cezalı tarhiyat yapması halinde bu tarhiyata karşı vergi mahkemesinde dava açılmasıdır. Açılacak davanın kaybedilmesi halinde gecikme faiziyle birlikte ödeme yapılması durumu söz konusu olacaktır. Ancak, ödeme yapılıp dava açılırsa gecikme faizi de işlemeyecektir. Bu durumdaki mükelleflere her durumda dava açmalarını tavsiye ediyorum.

Sözün özü: Kazanılmayan paranın vergisi de olmaz. (Ekonomim)
REKLAM ALANI
9- Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Aslı Gültekin "VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER " Konusunda Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. (SON)
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Geçen hafta yapılan açıklama ve raporlardan anladığımız kadarıyla, Ek MTV’nin %80’i ödenmemiş. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi
Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde faiz uygulamasıyla ilgili ilk özel düzenleme 1998 yılında 4369 sayılı Kanun’la yapıldı.
Son 1 aydır kamuoyuna yansıyan haberlerde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri ve vergi dairesi personeli aracılığıyla “tahsilatı hızlandırma çalışmaları” yaptığını duyuyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024’te . . . . . . .
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans . . . .
Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.
31/12/2022 itibariyle kanuni koşulları oluştuğu halde uygulanmayan (ertelene) enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) mevcut mevzuatta göre . . . .
Bizler “Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi” olarak; Atatürk, Cumhuriyet ve Mersin ortak paydasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir . . . . .
2023 yılı, vergi düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları açısından yoğun geçiyor. Deprem nedeniyle ihdas edilen ek vergi ve ek . . . . . . .
İflas Kanunu’na ilişkin üç iptal kararında da hep, iptal kararının yaratacağı kamu yararını ihlal edecek nitelikteki hukuksal boşluğun yasa . . . .
Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm arayışları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik bir açıklama geldi. . . . .
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav tarihlerini açıkladı.
Mersin Valimiz Ali Hamza PEHLİVAN odamızı ziyaret etti. Valimize Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER eşlik etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı ile BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, 6 Şubat tarihinde meydana . . . . .
Son aylarda vergi kamuoyunun gündemini oluşturan birkaç dava var: Ek vergi, ek MTV ve finansman gider kısıtlaması (FGK). Bu davalar . . . .
22. Anadolu Odaları Eğitim Semineri - (04 - 07 Ekim 2023)
Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun . . . . .