MMMB Derneği Genel Merkezi Yüz Yüze Eğitim Seminerlerinden İkincisini Keşan Şubesi İle . . .
08 Kasım 2021 Pazartesi
MMMB Derneği Genel Merkezi Yüz Yüze Eğitim Seminerlerinden İkincisini Keşan Şubesi İle . . .
MMMB Derneği Genel Merkezi Yüz Yüze Eğitim Seminerlerinden İkincisini Keşan Şubesi İle Yaptı.

Keşan Şube Başkanı SMMM Ahmet Oğuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri " Finansman Gider Kısıtlaması ve Vergi Uygulamalarındaki  Güncel Değişiklikler " Hk.da Eğitim Seminerinin ikincisini 05 Kasım 2021 Cuma Günü Saat: 14:00 de Keşan Ticaret Odası Toplantı Salonunda Gerçekleştirdi. “ 

Sunumlarını MMMBD Şişli Şubesi Üyesi Yalçın Sütütemiz Yaptı

Sunum Sonrası Eğitmen Yalçın Sütütemiz;  Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verdikten Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Verdiler.

"FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI VE VERGİ UYGULAMALARINDAKİ GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER
ile 
" 7338 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler " Hk.da 

Sunumları

den Şifresiz izleyebilirsiniz.

1- MMMB Derneği Keşan Şube Başkanı Ahmet Oğuz Meslek Mensuplarını Selamladıktan Sonra, Konuşmalarını Yapması İçin Sözü Genel Başkan Mahmut Şahin'e Verdi.
----------------------------------------------------------------------------------
2- MMMB Derneği Keşan Şube Başkanı Ahmet Oğuz, Sunumlarını Yapması İçin Eğitmen SMMM Yalçın Sütütemiz' i Kürsüye Davet Etti.
----------------------------------------------------------------------------------
3- Eğitmen SMMM Yalçın Sütütemiz " Finansman Gider Kısıtlaması ve Vergi Uygulamalarındaki Güncel Değişiklikler " Hk.da Sunumlarına Devam Etti
----------------------------------------------------------------------------------
4- Eğitmen SMMM Yalçın Sütütemiz " Finansman Gider Kısıtlaması ve Vergi Uygulamalarındaki Güncel Değişiklikler " Hk.da Sunumlarına Devam Etti
----------------------------------------------------------------------------------
5- Eğitmen SMMM Yalçın Sütütemiz " Finansman Gider Kısıtlaması ve Vergi Uygulamalarındaki Güncel Değişiklikler " Hk.da Sunumlarına Devam Etti
----------------------------------------------------------------------------------
6- Eğitmen SMMM Yalçın Sütütemiz " Finansman Gider Kısıtlaması ve Vergi Uygulamalarındaki Güncel Değişiklikler " Hk.da Sunumlarına Devam Etti
----------------------------------------------------------------------------------
7- Eğitmen SMMM Yalçın Sütütemiz " Finansman Gider Kısıtlaması ve Vergi Uygulamalarındaki Güncel Değişiklikler " Hk.da Sunumlarına Devam Etti
----------------------------------------------------------------------------------
8- Eğitmen SMMM Yalçın Sütütemiz " Finansman Gider Kısıtlaması ve Vergi Uygulamalarındaki Güncel Değişiklikler " Hk.da Sunumlarına Devam Etti
----------------------------------------------------------------------------------
9- Eğitmen SMMM Yalçın Sütütemiz " Finansman Gider Kısıtlaması ve Vergi Uygulamalarındaki Güncel Değişiklikler " Hk.da Sunumlarına Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Vererek Son Verdi
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .