Kur korumalı mevduatta yasal altyapı sağlanıyor
05 Ocak 2022 Çarşamba
Kur korumalı Türk Lirası mevduat uygulamasında yasal altyapı oluşturan, kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim öngören, memur ve . . .
Kur korumalı mevduatta yasal altyapı sağlanıyor
Kur korumalı mevduatta yasal altyapı sağlanıyor

Kur korumalı Türk Lirası mevduat uygulamasında yasal altyapı oluşturan, kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim öngören, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna eklenen geçici maddeye göre; bankalar nezdinde 21 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya veya bu amaçla bankalara özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet ile ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinden mevcut ya da açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Bu kapsamda ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini , destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri,hesapların vadeden önce kapatılması durumuna yapılabilecek kesintileri, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanun teklifiyle , Merkez Bankası Kanunun Para-kredi konusunda Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 40’ncı maddesine “ banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal , hak ve varlıklar hacdilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veye ihtiyacı haciz konulamaz” fıkrası ekleniyor.

İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişikliğe göre, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.

BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınarak bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satışı fiyatı uygulanacak.

Müteahhitlere fiyat farkı verilecek

4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve teklifin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden veya teklifin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için yine bu tarihlerde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce yapılan işlerde ise 2021 Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilecek.

Memur ve emeklilerin maaşlarında yapılan artışa ilişkin yasal düzenleme de yasa teklifinde yer alırken BES’te devlet katkısını yüzde 30’a çıkarılması da düzenleniyor. (Dünya)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Varlık Barışı, yurt dışındaki varlıkların bankalara bildirim yapılarak Türkiye'ye getirilmesi, yurt içi kayıt dışı varlıkların ise vergi dairelerine
Geçtiğimiz günlerde Gazetemizde yayınlanan ve benim de yazılarını zevkle takip ettiğim Sayın Abdullah Tolu’nun, “Dernek Aidatını Gider . . .
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mükelleflere . . .
1.Gün: Mardin – Kırklar Kilisesi – Mardin Müzesi – Kasımiye Medresesi – Abbaralar – Deyr-ül Zafaran Manastırı
Birkaç haftadır yazdığım makalelerde, vergi uygulamalarında yaygın olarak gündeme gelen tartışmalı temel konuları, yargı kararları üzerinden . . .
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .