Kooperatifler de Mesleki Adım.....
15 Şubat 2023 Çarşamba
Gürsel Yurtbahar
14.Ocak. 2022 tarihinde KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kooperatiflerde yöneticilerin eğitimli olması, kurumsal yönetimin bulunması, bütçe ve finansal işlemlerin mesleki tecrübe ile yapılması istiyorduk.

Kooperatifler de Mesleki Adım.....

Gürsel Yurtbahar -SMMM

      14.Ocak. 2022 tarihinde KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kooperatiflerde yöneticilerin eğitimli olması, kurumsal yönetimin bulunması, bütçe ve finansal işlemlerin mesleki tecrübe ile yapılması istiyorduk.

    01.01.2023 tarihinden itibaren; Tebliğin maddesinde şartları taşıyan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin eğitim almaları düzenlemektedir.

    Tebliği okuyunca;

      a-Bütçe ve finans konusunda yeterli bilgi-tecrübeye sahip bulunan ve kanunen yetkilenmiş olan MESLEKİ ÖRGÜTÜN,

      b-Yıllarca kooperatifçilik konusunda eğitim /seminerlere giderek uygulamaya yapan KOOPERATİFÇİ DOSTLARI,

    c-Bütçe ve finans konularında DEVLET tarafından KANUNEN yetkilenmiş olan BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN,

       dikkate alınmadığını  gördüm..

       İlgili tebliğ de dikkate alınmayan unsurların,  Mesleki eğitimlerinin TEKRAR verilmesinin zorunlu olması konusunda ANGARYA  olduğu  ve zaman ve maddi kayıplara neden olacağını  düşündüm……

       İlgili tebliğ de belirtiğim konuların düzeltilmesi konusunda BAKANLIK ve KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ‘ nda girişimde bulundum.

Özellikle kooperatiflerin Bütçe ve finansların çalışmalarının; sadece üyelerin değil toplumsal fayda sağlayacağını, geleceğin ekonomisini etkilediği için KAMUSAL BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM.

Bu çalışmaların sonucu;

22.08.2022 tarihinde yayınlanan KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARDA DIŞ DENETİM YAPACAKLARIN EĞİTİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR tebliğinin,

Eğiticilerde bulunması gereken nitelikler maddesinde;

a-Bağımsız denetçilerden en az üç yıl deneyime sahip olanların eğitici olacağı,

b-Mesleki tecrübesi ve ders konularındaki yetkinliğinin BAKANLIKÇA uygun görülenler

 dış eğitici olabileceği;

Bu maddeden bütçe-finans-muhasebe konularında YETKİLİ VE TECRÜBELİ  olan kurumun TÜRMOB  olduğunu belirttiğini düşünüyorum….

Yıllarca emek veren KOOPERATİFÇİ DOSTLARIMIZI da bu madde kapsamında olduğunu düşünüyorum.

c- Bağımsız denetçilerin eğimden muaf olduğunu;

Yazılmıştır.

07.Şubat. 2023 tarihinde yayınlanan KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ Yönetmeliği’n inde değişiklik yapan yönetmelikte ise;

Yöneticilerin eğitimleri zorunlu ve maddi yükümlüğünün kendileri tarafından karşılanacak maddesi ANGARYA olduğu ve ANAYASAL maddesine aykırı olduğunu belirtmiştim.

Bu madde de değişiklik yapılarak, kooperatifler tarafından ödenmesi yayınlandı.

Kooperatifçilik eğitimi yaşanarak yapılan bir eğitim olacağı için; görülmüş olup yıllardır emek veren KOOPERATİFÇİ DOSTLARIMIZIN dikkate alındığı gördük.Tebliğ de belirtilen süre  benim tarafından önerilmiştir.

 Burada dikkat edilmesi gereken konu; Kooperatiflerin üst birliğe bağlı kooperatifler olması ve yöneticiler için KONGRE ve EĞİTİM yapan KURUMSAL üst birliklerin olması gerekmektedir.

Kurumsal olarak EĞİTİME önem veren KOOPERATİFÇİ yi var eden ÜSTBİRLİK YÖNETİCİLERİNE ve bu konuda emeği bulunanlara teşekkür eder saygılar sunuyorum.

SONUÇ:

1-08.02.2022 İKTİSADİDAYANIŞMA.COM sitesinde yayınlanan “KOOPERATİF GENEL KURULLARI YAKLAŞIRKEN “ Yazımı  bu sene yapılacak genel kurullar öncesi  okuyunuz..

2-Tebliğde unutulan MESLEKTAŞLARIMIZI, BAĞIMSIZ DENETÇİLERİMİZİ VE KOOPERATİF DOSTLARIMIZIN dikkate alınmasında;

3-Kooperatiflerde  BİLGİLİ-BİLİMSEL YÖNETİM ve  DENETİM  yapılmasında MESLEKİ  ÖNEMİN dikkate alınmasını sevincini yaşamaktayım…..

MESLEKİ MÜCADELEMİZDE BAŞARI SAĞLANMASINDA yanımızda bulunan İKTİSADİDAYANIŞMA. COM sitesine TEŞEKKÜR ederim.

REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
Gazze Basın Açıklaması