Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal;
14 Kasım 2022 Pazartesi
”7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’yla Önemli Düzenlemeler Yapılmıştır”
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal;
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal;

 ”7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’yla Önemli Düzenlemeler Yapılmıştır”

Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal Öğrenim kredisi faizlerinin silinmesinden enerjide vergi muafiyetlerine kadar birçok düzenlemeyi içeren 7420 sayılı torba kanunun yürürlüğe girdiğini belirtti. Kanun ile birçok düzenleme yapıldığını belirten Başkan Erdal Kanun ile öğrenim kredisi alanlar; borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyeceğini ve Covid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara verilen para cezaları da ödenmeyeceğini belirtti.

7420 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Başkan Abdil Erdal;” Kanun içerisinde birçok başlıkta düzenlemeler yapıldı. Bunlardan kısaca bahsetmemiz gerekirse 

-İşverenler tarafından çalışanlara işyerinde yemek verilmemesi koşuluyla, günlük 51 TL’ye kadar verilecek nakit yemek yardımı vergiden istisna tutuldu, bu tutarın üzerinde yapılan ödemelerde aşan kısım vergiye tabi tutulacaktır.

-Çalışanlara doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30.06.2023 tarihine kadar, aylık bin (1.000) TL'yi aşmayan ödemelerin vergi ve SGK’dan istisna tutulacaktır.

-Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulmaktadır.

- Lisans almaksızın binalara, kurulan yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 KW ‘den 50 KW’ ye çıkartılmaktadır.

-Kur Korumalı Mevduat düzenlemesinin süresi 2022 yılından 2023 yılı sonuna uzatılmıştır.

-Gerçek kişilerin, elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük tutarlı borçlarının icra takiplerinin sonlandırılmasını özendirmek için 2.000 TL'nin altındaki abonelik alacakları "değersiz alacak" sayılarak alacaklar tasfiye edilmektedir.

-COVİD-19 yasakları kapsamında kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

-Turizm payı oranı; Bakanlık belgeli turizm tesislerinde, binde 7,5’dan binde 5; seyahat acenteleri ve hava yolu işletmelerinde ise on binde 7,5’dan on binde 5 oranına indirildi”.
 
REKLAM ALANI
7- Uyumsoft Yetkilisi Esin Çatıkkaş, Uyumsoft Olarak Vermiş Oldukları Hizmetler Hakkında Bilgi Vermek İçin Kürsüye Davet Edildi.
REKLAM ALANI
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN, Sosyal Güvenlik Kurumu “2022 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri” . . .
Okurlara yararlı olabileceği inancı ile her ay, bir önceki ayın önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerinin özetlerini yayınlama . . .
04.01.1961 tarih ve 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde vergisel işlemler yönünden kaçakçılık suçları hüküm altına alınmıştır. Buna göre . .
Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili Ağustos ve Eylül aylarında altı makale yazdım. Birinci makalede genel olarak mevzuatı özetleyip bir . . .
2022 yılı sona yaklaşırken işletmelerimiz ve kurumlarımızın alacaklarının tahsil edilebilme risk derecesini değerlendirmeleri, gerçek
Bazı yasal düzenlemelerin uygulamasına baktıkça, insanlarımız bunlardan yararlansın diye mi yoksa yararlanmasın diye mi çıkarıldığını . . .
9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
TÜRMOB bilindiği gibi ülkedeki mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin üye oldukları bir birliğin adı
Ücretli çalışanlar için vergi diliminde tarife tartışmalarına son vermek için, ücretlilere farklı, diğer 6 gelir unsurlarına ise ayrı beyanname . . .
2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... İktisadi Dayanışma Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri, “Yeniden Değerleme ve Vergi . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca “Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan . . . .