Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak?
24 Haziran 2024 Pazartesi
İş dünyası Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya devam ediyor. İşte yeni yayınlanan yönetmelik sonrası hangi işverenlerin . . . .
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak?
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak?

İş dünyası Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya devam ediyor. İşte yeni yayınlanan yönetmelik sonrası hangi işverenlerin Kısa Çalışma Ödeneği için müracaat edebileceği, ne kadar süre yararlanabileceği, her işçinin kısa çalışma ödeneği alıp alamayacağı, işçinin alacağı ödenek miktarı ne kadar sorularının yanıtları aranıyor. İşte tüm merak edilenler...

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

İş hayatı mevzuatına 2003 yılında giren Kısa Çalışma Ödeneği'nden bugüne kadar 4,5 milyona yakın kişi yararlandırılırken, yaklaşık 38.1 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Bu ödemenin 36 milyar TL'si sadece pandemi döneminde 3.7 milyon kişiye gerçekleştirildi.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI GÜNLÜK BRÜT NE KADAR OLACAK?

30 Mayıs 2024 itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı ise 826. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 11 Haziran 2024'te değişikliğe gidilen Kısa Çalışma Yönetmeliği'ne göre çalışana ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği tutarı günlük brüt 400 TL. Asgari ücretle çalışan bir kişinin eline geçecek miktar ise günlük 340 TL olacak.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Bir çalışanın alacağı Kısa Çalışma Ödeneği tutarı da asgari ücretin brüt tutarının aylık 20.002 TL olduğu dikkate alındığında 30 bin TL olacak. Yeni yayınlanan yönetmelik sonrası Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Kısa çalışmanın amacı nedir? Ne kadar süreyle yararlanılabilir?

Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmakta. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmekte. Yararlanma süresi azami üç ay.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Hangi işverenler müracaat edebilir?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki 45 saatlik haftalık çalışma sürelerinin en az 15 saatini geçici olarak azaltan veya işyerinde faaliyetin tamamen veya en az bir ay geçici olarak durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak

Kısa çalışmaya hak kazanma şartı nedir?

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin ödeneğe hak kazanabilmesi için, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşıması gerekmekte. Daha önce yararlanan işyerleri kısa çalışmadan yeniden yararlanabilir. Asgari çalışan sayısında bir sınırlama yok. Sigorta ve vergi borcu bulunan, konkordato ilan eden işyeri de bu uygulamaya e-Devlet'ten başvurabilir.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik yapılabilir mi?

İş müfettişlerince uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi eklenmesi ve/veya çalışılmayan sürenin artırılması için talepte bulunulabilmekle birlikte bu durum yeni bir başvuru olarak değerlendirilmekte.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Her işçi kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

Son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşıyan her işçi yararlanabilir. Yabancı işçiler de aynı şartları sağlıyorsa bu uygulamadan yararlanabilir.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

İşçinin alacağı ödenek miktarı ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği tutarı sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yani 2024 itibarıyla 666 TL'nin yüzde 60'ı olarak belirlenir. Bu durumda işçiye kısa çalışma ödeneği olarak brüt 400 TL ödenir.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Ödenek işverene mi yoksa çalışana mı ödenir?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ödenir. İşçilere ödemeler, kuruma bildirilen banka hesap numaraları aracılığıyla, hesap numaralarının eksik/hatalı bildirilmesi veya bildirilmemesi durumunda ise PTTBank aracılığı ile yapılmakta.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Kısa çalışma hak edilen işsizlik ödeneğinden düşülür mü?

Kısa çalışma başlama tarihi 1/3/2024 ve sonrasında olan sigortalılar için, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, üç yıl içerisindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşülür. Ancak, yapılan ödemelerin mahsup edilip edilmeyeceğini Cumhurbaşkanı belirler.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Kısa çalışma ödeneğinde usulsüzlük halinde ne olacak?

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmekte. Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilir, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak?

Kısa çalışma ödeneği vergiye tabi mi? Haczedilebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devredilemez.(Ekonomim)

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi: Kimler yararlanabilecek? Günlük ödenek ne kadar olacak? 

Kısa çalışma ödeneği vergiye tabi mi? Haczedilebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devredilemez. (Ekonomim)
REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
Üyelerimizin ve Stajerlerimizin Katılacağı Geleneksel Aşure Etkinliğimize Davetlisiniz.
TÜRMOB ve Meslek odalarımızı yönetenlere sesleniyoruz.
Limited şirketlerde sermaye payı, ortakların kanunen devretme hakkı bulunan bir malvarlığı kalemi olarak ortaya çıkıyor. Ancak, devir süreci . . .
Yeni vergi paketleri tartışılırken asıl gözden kaçan noktaların hatırlatılması ve izah edilmesi gerekmektedir. Vergi tevkifatı, asgari gelir vergisi . . .
TSK içindeki cemaatçi bir cuntanın, (yargı, emniyet, MİT ve bürokrasi içinde örgütlenmiş destekçileriyle birlikte) hükümete darbe yaparak . . . . .
İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi gibi . . . . . .
3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin . . .
SPK ya tabii şirketlerin dahi Bilançoları zaman zaman ek süre ile tamamlanmaktadır.
Vergi yasalarında kapsamlı değişiklik içeren ancak henüz Meclis’e sunulmayan yasa teklifinde yer alacak olan “ticari kazanç elde eden . . . . .
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.
Özel sektör işçi ve işveren tarafını ilgilen­diren kıdem tazminatında yaşanan so­runlar, son 20 yılda neredeyse dört yılda bir hükümet . . . . .
Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup . . . .
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
Siz sahiden enflasyonun düşürülebileceğine inanıyor musunuz? Uzun süredir yaptığım saha ziyaretlerinde, yurt gezilerinde, organize sanayi . . . .
Türkiye yeni vergi kanununa kilitlenmişken torbadan başka bir şey çıktı. AK Parti Meclis grubuna 5 Temmuz 2024 tarihinde bir kanun teklifi sunuldu.
Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler yazıyorum.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) düzenleme hazırlıkları süren. . . . . .
9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun tekliflerinin hızla . . .