Kısa Çalışma Ödeneği sonrası denetimlere hazır olmalıyız
12 Haziran 2021 Cumartesi
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Kısa Çalışma Ödeneği sonrası denetimlere hazır olmalıyız
SERBEST KÜRSÜ

Kısa Çalışma Ödeneği sonrası denetimlere hazır olmalıyız

Haldun PAK -Rasyotek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne geçebilmek adına büyük önem kazanan kısa çalışma ödeneği, haziran ayının sonu itibariyle bitecek. Süreç içinde oldukça esnetilen şartlarla sunulan hem işverenlere hem de çalışanlara nispeten rahat bir nefes aldıran ödenek sonrası yapılacak denetimler ise gerek işverenler gerekse işletmeler açısında büyük önem taşımaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart 2020 -Mart 2021 arasında, 4 milyon 186 bin kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştır. Peki, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işletmeler, ödeneğin sona ermesini takiben yapılacak denetimlere hazır mı?

Kısa Çalışma Ödeneği ve pandemi

Her ne kadar herkes tarafından bilinir hâle gelmesi COVID-19 pandemisi ile gerçekleşse de kısa çalışma ödeneği, 2008 yılından beridir yürürlükte. Ne var ki yürürlüğe girdiği ilk zamanlarda kendine bu denli geniş bir alan ve bu kadar yoğun bir talep bulamamıştır.

Pandeminin “zorlayıcı sebep” olarak kabul edildiği 2020 Mart ayı öncesinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak istenildiğinde iş müfettişlerince incelemeler gerçekleştirilir, bunun akabinde, kısa çalışma talebinin uygunluğuna karar verilirdi. Pandeminin başlangıcı itibariyle büyük önem kazanan bu süreçte ise şartlar oldukça kolaylaştırılmış ve iş müfettişlerince yapılan denetimler yerine dijital süreçler devreye girmiştir.

Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği başvuru süreci; işverenlerin bağlı oldukları İŞKUR Müdürlüklerine e-posta aracılığı ile başvurmaları, ilgili taleplerin İŞKUR tarafından ilgili başkanlığa elektronik ortamda iletilmesi, Başkanlık tarafından ilgili taleplerin uygunluk denetimi için iş müfettişini görevlendirmeleri, müfettiş tarafından yerinde ziyaret olmaksızın yalnızca belge üzerinde işlem yapılması, yapılan işlem sonucunu içeren yazının Başkanlık  tarafına sunulması, sonucun elektronik ortamda Başkanlık’tan İŞKUR’a iletimi ve İŞKUR’un da nihai kararı işverene bildirmesi şeklinde ilerlemiştir. Elektronik ortama taşınarak hızlandırılan süreç ile de bu zorlu dönem olabildiğince az zararla atlatılmaya çalışılmıştır. Denetim beklemeksizin ödenen kısa çalışma ödeneği, 2021 Haziran ayı itibariyle sonlanacaktır ve bunun ardından başlayacak denetimlerde işverenlerin denetimlere hazır olması gerekmektedir. Aksi takdirde işverenleri ödenecek yüksek tutarlardaki cezalar beklemektedir.

Denetimlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmasıyla başlayacak teftişler, yapılacak yerinde incelemeler sonrasında iş müfettişlerince iletilen şikayetler dikkate alınarak Bakanlık tarafından iş yerlerinin denetlenmesiyle gerçekleşecektir. Burada değerlendirilecek ilk kriter işe giriş çıkış kayıtlarıdır. Kısa çalışma döneminde de özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkan işe giriş çıkış kayıtları (puantaj), iş müfettişinin kısa çalışma şikayetleri sebebiyle yapacağı denetimlerde ilk bakacağı belgelerdendir. Bu noktada kayıtlarda herhangi bir değişiklik, silme, oynama yapılmaması; kısa çalışma döneminin başından sonuna kadar eksiksiz ve hatasız muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin denetimi sırasında yalnızca puantaj kayıtları değil, pek çok resmi evrak incelenecektir. Kısa çalışmanın doğru şekilde uygulandığını kanıtlar nitelikteki her belgenin eksiksiz şekilde hazırlanması ve sunulması da bir diğer önemli husustur. Bununla birlikte denetim sırasında iş müfettişine gereken kolaylığın sağlanması, işverenin mevzuat savunması sırasında süreci nazik bir şekilde yönetmesi ve gerekli resmi ilişkinin korunması sağlıklı bir denetim süreci geçirebilmek adına önemlidir. (Dünya)
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesinde “ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa . . .
6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37’nci maddesiyle . . .
Malum olunduğu üzere elektronik defter yani kısaca e- defter kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin dijital ortamda tutulduğu ve maliyeye
Hani bir bilmece var ya, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” diye. İşte, yazımıza konu olan düzenlemede böyle bir şey!
Sahte içkiden ölenler, hastanede yatanlar ve yurda kaçak yollarla sokulan sigaraların yakalandığına ilişkin operasyon haberlerini . . .
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021
9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu işyerinde 19 Temmuz . . .
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu Haziran 2021'i açıkladı. Memleket bayram ve tatil telaşı içinde olduğu için
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;