Kıdem tazminatı tavanı 8 bin 285 lira oldu
14 Temmuz 2021 Çarşamba
Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden biri ile sona ermesi . .
Kıdem tazminatı tavanı 8 bin 285 lira oldu
Kıdem tazminatı tavanı 8 bin 285 lira oldu

Sezgin Özcan

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden biri ile sona ermesi halinde, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen çalışma süresinin her tam yılı için 30 günlük ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıldan arta kalan süre için de aynı oran üzerinden ödeme yapılıyor.

Söz konusu 30 günlük süre, bireysel hizmet sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilmekle birlikte, işçi lehine yapılabilecek bu değişiklik sınırsız değil.

Her bir hizmet yılı için ödenecek tazminat tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını aşamıyor.

★★★

Emekli ikramiyesinin hesabında, ilgili dönemde geçerli olan memur maaş katsayıları esas alınıyor. Memur maaş katsayıları her yılın ocak ve temmuz aylarında, toplu sözleşmede (anlaşma sağlanamaması halinde Hakem Kurulu kararında) öngörülen artış oranı ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon farkı esas alınarak yeniden belirleniyor.

★★★

Haziran ayı tüketici enflasyonunun yüzde 8.45 olarak açıklanmasıyla, ocak ayında yılın ilk yarısı için Hakem Kurulu kararına göre yapılan yüzde 3'lük artış aşıldı ve yüzde 5.45'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna göre, temmuz ayından itibaren yılın ikinci yarısı için Hakem Kurulu kararına göre yüzde 3 olan artış oranı, enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8.45 olarak gerçekleşti.


Bu bağlamda, memur maaşlarının hesabında esas alınan katsayılar yüzde 8.45 oranında artırılarak aylık katsayısı (0,179797), taban aylık katsayısı (2,814188), yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak yeniden belirlendi.

★★★

Yeni katsayılarla birlikte sadece halen görevde olan devlet memurları ile memur emeklilerinin aylıkları değil, memurlara ödenen sosyal yardım tutarları ile birlikte emekli ikramiyesi tutarları ve buna bağlı olarak İş Kanunu'na tabi çalışanlar açısından önemli olan kıdem tazminatı tavanı da arttı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

1 Temmuz 2021 öncesinde 7.638,96 lira olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak 645,55 lira artışla 8.284,51 liraya yükseldi.

Buna göre, iş sözleşmesi Temmuz-Aralık 2021 döneminde sona erecek olanlardan, kıdem tazminatına esas ücreti 7.638,96 liranın üzerinde olanlar, her çalışma yılı için 645,55 lira daha fazla kıdem tazminatı alacaklar.

AİLE YARDIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre, devlet memurlarına, çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş ve çocukları için aile yardımı ödeniyor.


1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, eş için 2.273 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen aile yardımı tutarı 376,83 liradan 408,68 liraya yükseldi.

250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen çocuk yardımı tutarı ise 44,95 lira oldu. 72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için ödenecek yardım tutarı ise 89,90 lira.

ÖLÜM YARDIMI

Yeni aylık katsayısına göre, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren devlet memurunun memur olmayan eşinin veya çocuğunun ölümü halinde ödenecek ölüm yardımı 1.708,07 lira, memurun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ise 3.416,14 lira oldu. (Sözcü)
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesinde “ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa . . .
6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37’nci maddesiyle . . .
Malum olunduğu üzere elektronik defter yani kısaca e- defter kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin dijital ortamda tutulduğu ve maliyeye
Hani bir bilmece var ya, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” diye. İşte, yazımıza konu olan düzenlemede böyle bir şey!
Sahte içkiden ölenler, hastanede yatanlar ve yurda kaçak yollarla sokulan sigaraların yakalandığına ilişkin operasyon haberlerini . . .
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021
9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu işyerinde 19 Temmuz . . .
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu Haziran 2021'i açıkladı. Memleket bayram ve tatil telaşı içinde olduğu için
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;