Karşılıksız çekte kolaylık geliyor
22 Mayıs 2020 Cuma
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Karşılıksız çekte kolaylık geliyor
Ankara Dünya Gazetesinden Sayın Canan Sakarya'nın Haberine Göre

Karşılıksız çekte kolaylık geliyor

Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü açan düzenlemede hükümlü lehine yeni bir değişikliğe gidiliyor.

Karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girenlerin cezalarının infazlarının durdurularak tahliyelerinin önünü 3 ay içerisinde çek bedelinin yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla açan düzenlemede 3 aylık sürenin uzatılması planlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde ticari faaliyetlerin sekteye uğraması nedeniyle çek affından yararlanacak vatandaşların 3 ay içerisinde ödemeleri gereken çek bedelinin yüzde 10’luk bölümünü ödemelerinde yaşanacak güçlük dikkate alınarak haziran ayı sonunda dolacak olan sürenin uzatılması bekleniyor.

Süre uzatımının AK Parti tarafından hazırlanmakta olan 20 maddelik yeni torba teklifle getirilmesi planlanıyor. 26 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla, Çek Kanuna geçici bir madde eklenerek 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unun alacaklıya ödemesi şartıyla durduruldu. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unu alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unu ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. 26 Haziran’da dolacak olan 3 aylık sürenin Meclis'e sunulacak torba teklifle uzatılması planlanıyor.

Sözleşmeler elektronik ortamda yapılacak

AK Parti tarafından, bankalarla krediler dahil her türlü sözleşmenin elektronik ortamda yapılması için de yasa çalışması yapılıyor. Koronavirüs günlerinde hizmetlerini büyük oranda elektronik ortama kaydıran bankalarla ilgili bu yeni düzenleme hayata geçtiğinde sektörde kredi işlemlerinden finansal kiralama işlemlerine kadar tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanacak. Telefon abonelik sözleşmeleri de yine elektronik ortamda yapılabilecek.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Gelir idaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği
Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında Duyuru
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır.
Prim borçluları sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Koronavirüs ilk başladığında yaşanan karmaşa pek çok işverenin hatalı işlem yapmasına yol açmıştı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Şirketlere vergi riski yaratan o kadar çok konu var ki, hangisini yazalım bazen biz de şaşırıyoruz. Vergi sistemimiz ve Kanunlarımız
Devletin vergi kaybını önlemeye yönelik tedbirlerin en sert ve bireyler üzerinde etkisi en yüksek olanı hürriyeti bağlayıcı özelliği olan cezai yaptırımlardır.
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.