Kanser hastasının malulen emekliliği
31 Ekim 2021 Pazar
25 Haziran 2019 tarihinde akciğer kanseri tanısıyla geçirdiğim operasyonda akciğerimin sağ üst lobu alındı.
Kanser hastasının malulen emekliliği
Kanser hastasının malulen emekliliği

Sezgin Özcan

25 Haziran 2019 tarihinde akciğer kanseri tanısıyla geçirdiğim operasyonda akciğerimin sağ üst lobu alındı. Hastanede girdiğim kurul tarafından yüzde 60 organ kaybı, koah, hipertansiyon, şeker dahil yüzde 71 engelli raporu verildi. Bu rapor sonucunda doğum borçlanması yaparak 1800 prim gününe tamamlanan hizmetlerimin malulen emeklilik hakkını doğurduğu SGK tarafından bildirildi. Doğum borçlanmasını kredi çekerek yaptım ve Ağustos 2020 tarihinde maaşım bağlandı. 

SGK'nın isteğiyle 1 yıl sonra tekrarlanan kurul muayenemin sonucunu hastane SGK'ya bildirdi. Organ kaybım baki kalmak üzere son yapılan rutin kontrollerde yeni bir lezyon görülmediğini baz alarak Eylül 2021 tarihinde maaşım durduruldu. Şimdi sorum şu; yüzde 60 organ kaybı ile hak ettiğim emeklilik maaşım tekrar bağlanabilir mi? İsmi saklı

Kanser hastaları, aylığınızın bağlandığı tarihte yürürlükte olan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan hastalık listesinin “Onkoloji” başlıklı (E) maddesinde hastalığın türüne göre belirlenen süre boyunca (12-24 ay arası), maluliyet süresi belirtilmeyen ve “iyi huylu tiroid kanseri ve basit cilt kanseri” dışında kalan kötü huylu kanser türleri için ise maluliyet talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak kaydıyla, taleplerine istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu tarihi itibarıyla 18 ay süreyle malul kabul edilebiliyordu. Size de bu prosedür uygulanmış ve kontrol muayenesi öngörülerek süreli olarak malullük aylığı bağlanmış.

Sürenin sonunda istenen rapora göre hastalığın iyileşmediğine ve çalışma gücü kayıp oranının (organ kaybı ya da engellilik oranı değil) yüzde 60'ın üzerinde olduğuna karar verilirse, sürekli malullük aylığı bağlanıyor. İyileşme söz konusu olursa malullük aylığı kesiliyor.

Malullük aylığının devamı için gerekli olan kontrol muayenesinde, organ kaybınız baki kalmak üzere hastalığınızda iyileşme görüldüğü ve çalışma gücü kayıp oranınızın yüzde 60'ın altında olduğu değerlendirilerek, geçici maluliyetiniz sürekli maluliyete dönüştürülmemiş ve aylığınız kesilmiş.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz hakkınız var. İtirazınız kabul edilirse malullük aylığınız tekrar bağlanabilir, aksi halde aylık bağlanmaz.  Malulen emeklilik için hastane sağlık kurulunca düzenlenen rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulu'nca maluliyet kararı verilmesi, bunun için de çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

Üç doğum borçlanmasıyla emeklilik

Eşim 1979 doğumlu ve 1245 gün prim ödemesi mevcut. Sigorta girişi 1 Ocak 1995. Sigorta başlangıcından sonra üç çocuk mevcut. Emeklilik şartları nasıl olur? Borçlanma yaparak ne zaman emekli olur? İsmail Sevinç

Eşiniz 1 Ocak 1995 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü ve 51 yaş, yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi.

Eksik prim günü için çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren ikişer yıl içinde kalan çalışmadığı (prim ödenmemiş) süreleri borçlanabilir, çocuklarınızın doğum tarihleri arasında en az iki tam yıl varsa 2160 güne kadar prim günü kazanması mümkün olabilir. Ayrıca 1230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir.

Tercih edeceği emeklilik seçeneğine göre tamamlaması gereken prim günü ve yaş şartını sağladığında emekli olmaya hak kazanır. (Sözcü)
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .