Kadın Muhasebeciler Derneği 1 Mayıs Cumartesi akşamı zoom üzerinden toplandı.
04 Mayıs 2021 Salı
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .
Kadın Muhasebeciler Derneği 1 Mayıs Cumartesi akşamı zoom üzerinden toplandı.
Kadın Muhasebeciler Derneği 1 Mayıs Cumartesi akşamı zoom üzerinden toplandı;

“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları Konusunu Masaya Yatırdı. 

                                          Zoom üzerinden yapılan toplantı; 

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele gününün kutlanması ile başladı. GÜLTEKİN BEKAR’ın yaptığı sunumun moderatörlüğünü RAMİZE ÇETİN yaptı.


ÜLKEMİZDE ÇALIŞAN KADINLARIN YASAL HAKLARI

Zaman zaman haklardan birçok çalışan kadın haberdar olmadığı için mağduriyetler yaşanıyor. İşte çalışan kadınların hakları;
 • 1- Kadınlara eşit davranılması ve ayrımcılık yapılmaması gerekiyor,
 • 2- Yer ve su altında çalıştırma yasağı,
 • 3- Gebe kadınların periyodik kontrollerine izin verilmesi,
 • 4- Gebe kadınların gece çalıştırılma yasağı,
 • 5- Doğum halinde istirahat ve geçici iş göremezlik hakkı,
 • 6- Doğum yapan kadın işçiye isteği halinde, altı aya kadar ücretsiz izin verilmesi,
 • 7- Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi,
 • 8- Kadın çalışanlara en fazla üç doğum için (her doğumda ikişer yıllık süre ) doğum borçlanması hakkı,
 • 9- Kadın çalışanlara doğum sonrası yarım çalışma hakkı,
 • 10- Kadın çalışanlara doğum sonrası kısmi süreli çalışma hakkı,
 • 11- Evlenen kadına kıdem tazminatı.
 • 12-7103 Sayılı Kanun27.03.2018)16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, bu ödemenin doğrudan hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50'inigeçemez.
 • 13-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’, Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin13. maddesinin ikinci fıkrasında;
 • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur….”
 • 14- İlave istihdam teşviki (4447 Sayılı İşsizlik sig. Kan. Geçici 19. madde) 31.12.2022’ye kadar kadın için işe giriş tarihinden itibaren 18 ay destekten yararlanır.Sigortalı ve işveren hissesinin primlerinin tamamı İşsizlik sigortası fonundan karşılanır. 
 • 15-GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.
- Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.


Söyleşinin başka bir zaman, vergi mevzuatı üzerine yapılması temennisiyle Başkan GÜLÜZAR ÖZEV tarafından sonlandırıldı.
Sunumlar ;TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İ.Hüseyin Yıldız ve YMM Sabahattin Gökmen'le Ayrıca Sorular ve Cevaplar
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre;
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Konu hakkında esnaflar başta olmak üzere mükellefleri uyaran DSMMMO Değişim Gurubu Başkanı Necdet Bardan, . .
Değerli Katılımcı; Bu anket formu, COVID-19’un muhasebe meslek mensuplarına etkisini incelemek için hazırlanmıştır.
9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun . . . .
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. . . .
1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. . . .
"Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellendi."
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin . . .
8/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. . . .
Kamuda memur olarak çalışan ve emekliliği hak etmiş bir kişinin memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılması/atılması . . . .
İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın . . .