Kadın Çalışanların Kreş Hakkı
25 Ocak 2023 Çarşamba
Çalışan veya çalışmayı düşünen annelerin en büyük derdi, işe giderken çocuğumu kime bırakacağım nereye bırakacağım ve cebimden kaç para çıkacak?
Kadın Çalışanların Kreş Hakkı
Kadın Çalışanların Kreş Hakkı

Gülüzar Özev - SMMM
Kadın Muhasebeciler Derneği Başkanı

Çalışan veya çalışmayı düşünen annelerin en büyük derdi, işe giderken çocuğumu kime bırakacağım nereye bırakacağım ve cebimden kaç para çıkacak? 

Kreşe ödeyeceğim para ile çalışırsam alacağım ücret arasında ne kadar fark olacak? Dudak uçuklatan büyük teknolojik gelişmeler sıra sosyal ve ekonomik sorunlara geldi mi ne yazık ki hiçbir çözüm üretmemektedir.

Öteden beri kanunen 150 ve daha fazla kadın işçi çalıştıran işyerlerinde kreş açma zorunluluğu var. Kreşi kendi açmasa bile işyerine yakın var olan kreşten hizmet alabilir.

23 Mart 2018 tarihli 7103 sayılı Kanun’la bu kreşler için işverenlere yönelik bir kolaylık getiriliyor.

Deniyor ki; “Ey 150 kadından fazla işçi çalıştıran patron, sen çok yıpranma, ekonomik kriz, aşırı fiyat artışı malum. Ben sana asgari brüt ücretin yarısını vereyim. Ama bu parayı kadın işçinin gittiği kreşe vereceğim. Sana veya işçiye değil”.

Bu kanuna göre; asgari brüt ücretin (net değil) 2023 için 10.008 lira olduğunu düşündüğümüzde 5.004 lira destek verildiğini söyleyebiliriz.

Burada dikkat edilecek husus, iş yerinde çalışan kadın sayısının 150 olmasıdır. (Bu hesaplama yapılırken velayeti erkekte olan veya eşi vefat etmiş erkek çalışan da dikkate  alınıyor)
Bir diğer husus iş sözleşmesinde kreş yardımı zorunluluğu maddesinin bulunması gerekliliğidir.

İŞKUR tarafından proje kapsamındaki destekler için eğitim gören kadınlar kurs gördüğü süre boyunca kreş desteği alıyor. İşkur tarafından verilen parasal destek rakamı zaman zaman değişikliğe uğruyor. Bu anlamda sabit bir rakam vermek mümkün değil. Verilen bu yardım anneye değil çocuğun bulunduğu kreşe veriliyor. Bunun için kurs gören anne internet üzerinde başvuru yapmak zorunda. Yani yardım almak için annenin kendisinin başvurması gerekiyor.
İşveren tarafından çalışanlarına kreş yardımı yapılırken dikkat edilmesi hususlar ise şöyle:

• Yapılan kreş yardımı tutarının doğrudan hizmet satın alınan kreş veya gündüz bakımevine yapılıyor.

• Yapılan kreş yardımı tutarının çalışanın ücret bordrosunda gösteriliyor,

• Kreş yardımının personele nakdi olarak yapılmıyor.

• Yapılan bu ödemlerin işveren açısından hiçbir SGK ödemesi yok, vergi ödemesi yok.

Bütün bu açıklamalara bakarak şunu söyleyebiliriz ki kadın işçiye bir kolaylık gibi hazırlanan kanun maddesi  aslında tamamen işverene yapılıyor. Çünkü öteden beri zaten 150 kadın işçi çalıştıran işverenler kreş hizmeti vermek zorunda. E şimdi biz bu 150 sayısını değiştirmeyelim ama patrona destek verelim havasındalar. Onun yerine 100 kadın, ya da 50 kadın deselerdi emekçiler için daha anlamlı olurdu. Daha çok çalışan kadın kreş hakkından yararlanırdı. Bu durum pandemi zamanında işçi maaşlarında devletin verdiği desteği hatırlatıyor. Orada da işverene dendi ki; sen işçi çıkarma, sigorta primin de ödeme, ben maaşını vereceğim. O süre boyunca işçinin sigorta primi ödenmediği için, esas mağdur olan çalışan oldu.

Sonuç ; Aileye çocuk girdiğinde ailenin giderleri de artmaktadır. Hatta kadının çocuğuna bakmak için işinden ayrılması halinde bir de gelirleri de azalmaktadır. Madem ki toplumun geleceği için çocuğa ihtiyacımız var o zaman, 150 kadın çalışan sayısı demek küçük ölçekli işyerlerinde bu imkandan çalışanların yararlanamaması demek, enflasyonun soluğunu her an ensemizde hissettiğimiz bu günlerde kanundaki 150 çalışan kadın sayısının düşürülmesi zorunlu duruma gelmiştir.

Kaynakça;

• Sosyal Güvenlik Kurumunun 12/10/2018 tarih 13565450 sayılı Genel Yazısı.
• 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu.
• 303 Seri Numaralı Gelir Vergisi Tebliği.
• Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik.
• 28/09/2018 tarih E.20705 Sayılı Özelge
REKLAM ALANI
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, AHBAP Derneği’nin DENETİM RAPORU’nu açıkladı.
REKLAM ALANI
Tebliğ taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için . . . .
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını içeren teklif Meclis'te kabul edildi.
Tebliğ taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için . . . .
YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, . . . . . .
Hızla artan fiyatlar, kiracı ile mal sahibi arasındaki ilişkiyi bozdu. Artan davalar nedeniyle . . . .
Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik . . . .
Ramazan ayının ilk haftasını geride bıraktık. Bu aya özgü vergi düzenlemeleri yok ama yaygın olarak yapılan iş ve işlemler var, bunların da . . . .
Şüpheli alacak karşılığı; Vergi Usul Kanunu’nun (VUK), Tahsil olanağı tamamen ortadan kalkmamakla birlikte hasılatı vergi matrahına dahi . . . .
7440 sayılı Kanun ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtiayı yasal . . . .
Kurumlarım öz sermaye kalemleri içerisinde yer alan yeniden değerleme fonları, sermaye düzeltmesi olumlu farkları gibi bazı hesap kalemleri . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, AHBAP Derneği’nin DENETİM RAPORU’nu açıkladı.
Ramazan ayında bazı işverenler, Ramazan ayı süresince işyerini kapatmaktadırlar. Bu süre zarfında çalışmayan işçilerin,
Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı yaklaşan seçim sayesinde emekli vatandaşların yüzünü güldürdü.
7440 sayılı Kanun'la yapılan düzenlemelerle, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine teçhizat ve demirbaşları . . . . .
Mükelleflerin 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunabilmesi için bu yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş . . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde mükelleflere bazı harcamalarını beyanname üzerinden düşme hakkı sağlanmıştır.