KDV tasarısı devrim mi türk modeli mi?
07 Mart 2018 Çarşamba
Cevdet Akçakoca
Birkaç gündür ala-yı vala ile devrim gibi bir Katma Değer Vergisi tasarısının meclise sevkedildiği, artık mükelleflerin KDV'lerini geri alacağı, İngiliz modeline geçileceği gibi gibi gibi bir çok haber çıkmaktadır.
KDV tasarısı devrim mi türk modeli mi? 
 
Cevdet Akçakoca
cevdet@cevdetakcakoca.com

Birkaç gündür ala-yı vala ile devrim gibi bir Katma Değer Vergisi tasarısının meclise sevkedildiği, artık mükelleflerin KDV'lerini geri alacağı, İngiliz modeline geçileceği gibi gibi gibi bir çok haber çıkmaktadır. 

Biz de bu arada taslağı şöööyle bir inceledik. 

Taslağın ortaya çıkması ile hemen bir takım yazarlar tarafından yazılar da yazılmaya başladı. Meslek camiasında da büyük kıpırdanmalar başladı. Bir kısım meslektaşlar 'eyvah acaba işler elimizden mi gidiyor, bu tasarı yanlış mı, yanlış mı yönlendiriliyor, bir başka kısım meslektaşlar ise yaşasın, bizim yetkilerimiz daha da artırılıyor, bundan sonra biz de inceleme yaparak rapor yazacağız havasındalar. 

Yukarıdaki tabirimle tasarıya ve gerçeklere şöööyle bir dokunalım istedim. 

Değerli kardeşim, dostum, meslektaşım, YMM. Mustafa Bahadır Altaş, KDV deki bu değişiklik Türk modeli oldu başlığı ile konuyu incelemiş ve özellikle şu uzun cümleyi kullanmış. 

Kanun tasarısının gerekçesinin en son bölümünde yer alan 'İndirim yoluyla giderilemeyen Katma değer vergisinin sonraki dönemlere devretmesi ve iade edilmemesi kuralının 1.1.2019 tarihinden itibaren kaldırıldığı' ifadesi 33 yıldır uygulanmakta olan KDV'si için farklı bir bakış acısı ortaya koymasına rağmen kanun tasarısında yer alan değişikliklere baktığımızda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişen bir şey olmadığı uygulanmakta olan muafiyet ve istisnalar ile iade sisteminin uygulamaya devam edeceği anlaşılmaktadır.Sayın Avukat DR. Bumin Doğrusöz ise İçerisinde özellikle KDV ile ilgili olarak devrim niteliğinde pek çok düzenlemeler bulunduran Kanun Tasarısı nihayet önceki gün Meclis'e sunuldu diyerek devam etmektedir. 

Tasarı, 1.1.2019 tarihine kadar birikecek devreden KDV sorununa an itibariyle çözüm getirmemekle birlikte, biriken tutarların iadesi yolunda çözümün kapısını açmaktadır. 

Aynı zamanda bundan sonra devreden KDV birikimi olmaması için de çeşitli tedbirler öngörmektedir.

Bu iki değerli yazarın fikirlerinden yaptığım alıntıdan sonra ben de bir değerlendirme yapmak isterim. Tasarı kesinlikle devrim değildir, özellikle ticaret aleminde ve devlette büyük sorunlar doğuran devreden KDV konusunu çözmeyi esas almıştır. 

Tabii ki bu kadar değil, muhakkak ki, KDV nin dünyadaki tatbikatına yaklaşan bir takım düzenlemeler yapılmıştır. 

1. Grup katma değer vergisi mükellefiyeti getirilecektir. 

2. Hesaplanan KDV indirimle giderilemezse iade edilmesi esası getirilmektedir, ancak bu uygulama 2019 yılından itibaren yürürlüğe girecektir. Şimdilik, bu yıl için herkesin ağzına bir parmak bal çalınmaktadır. 

3. KDV nin 2019 yılından itibaren iadesi ise bütçe olanakları ve yapılacak düzenlemeler çerçevesinde olacaktır.

4. KDV iade incelemeleri için belirli süreler konulmaktadır, bu süreler acaba iadeyi kısaltacak mı, yoksa daha da uzatacak mı, uygulama sonucunda göreceğiz. 

5. Bu yıl yani 2018 yılı sonunda devreden KDV ayrı bir hesapta izlenecektir, bu devreden KDV nin nasıl kullanılacağı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. 

6. Küçük esnafa ödeme ile ilgili iki aylık ek bir süre geliyor. 

7. YMM lerin dışında SMMM lere de beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla KDV iadesi raporu düzenlettirme için gerekli usul ve esasları Maliye Bakanlığı tesbit edebilecektir. 

8. Kat karşılığı arsa teslimi konusu çözüme kavuşturulmuştur.
 
9. Bu ve benzeri düzenlemeleri incelediğimizde yapılan düzenlemeler hakikaten devrim gibi geliyor, ancak, ilan edildiği kadar değil. 

Yasa tasarısı kanunlaştığı anda bir çok maddesi hemen yürürlüğe girmeyecektir. 

Özellikle bir çok maddesi 2019 yılında ve çıkarılacak tebliğlerden sonra uygulanabilecektir. 

Yasa tasarısının mecliste de değişebileceğini göz önüne alarak gelişmeleri dikkatle incelemeliyiz. 
Her ne olursa olsun, iyi niyetli bir çalışmadır, 

hayırlı olmasını diliyorum. 
7- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Genel Bir Bilgilendirme Yaptıktan Sonra Genel Kurulu Selamlayarak Kapattı.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.