İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık; "KDV İadesi Tasdik Sözleşmeleri"
29 Nisan 2021 Perşembe
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, TÜRMOB üzerinden gönderilen bir görüş önerme raporu örneğiyle;
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık; "KDV İadesi Tasdik Sözleşmeleri"
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık; 

"KDV İadesi Tasdik Sözleşmeleri"

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, TÜRMOB üzerinden gönderilen bir görüş önerme raporu örneğiyle; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Vergi Başmüfettişi Bahri SÖKMEN, Vergi Müfettişi Mesut ARDAN ve Vergi Müfettiş Yardımcısı Burak FIRTINA tarafından, Odamızın 01.01.2017-27.08.2018 dönemi faaliyetlerinin denetlenmesi sonucunda:

“KDV ladesi Tasdik Sözleşmelerinde yapılan inceleme neticesinde; Oda çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerce Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen sözleşmelerde yer alan ücret bilgileri kontrol edildiği ve ilgili yıllar için ücret tarifelerinde öngörülen asgari maktu ücret tutarlarının esas alınarak “…TL'den az olamaz'’ şeklinde belirtilen tutarların da altında sözleşme yapan yeminli mali müşavirlerin olduğu”

eleştirisinde bulunulduğu görülmüştür.

Bu konuda yapılan araştırmamızda, rapordaki eleştirilerin üyelerimizce internet üzerinden yapılan bildirimlerde “ücret” kısmının boş bırakılmış olmasından kaynaklandığı ve bu boşluğun “sıfır ücret” gibi algılandığı anlaşılmıştır.

Bu durumun:

-Sözleşmelerin üyelerce sisteme girildiği tarihte alınacak ücretin yüzdesi belli olmakla birlikte, sonuçta tahakkuk edecek ücret tutarının TL olarak belli olmamasından,
-O tarihte hukuken bir sözleşme yapılmış ve bildirimde bulunulmuş olsa bile, incelemelerin fiilen başlatılmasına hatta tamamlanmasına kadar geçen sürede yükümlülerin nakit iadeleri kısa sürede sonuçlanmadığı için “mahsup” tercihini kullanmalarından ve bu durumda tahakkuk edecek olan ücretin azalarak değişmesinden,

-Bazı dönemlerde sözleşme yapılmış olmasına rağmen iade doğmayacağı için fiilen inceleme yapılmamış olmasından ve benzeri nedenlerden kaynaklandığı;

Aslında yapılan her iade incelemesi ile ilgili sözleşmenin rapor ekinde vergi dairesine sunulduğu ve bu tasdiklerde alınması gereken ücretlerin bu sözleşme ile iade raporu karşılaştırıldığında kolayca denetlenerek anlaşılacağı konusu açık olmasına karşın; idarece yapılan toplu taramalarda “ücret” kısmının boş bırakılmasından dolayı bu durumun “tasdik raporu yazılmış ancak karşılığında asgari bedelin dahi alınmamış” gibi algılandığı anlaşılmıştır.

Ancak;

Bunun bir şekil noksanı gibi de görülebilmesine karşılık, -anılan görüş ve öneri raporundan da anlaşılacağı üzere- vergi idaresince yapılacak toplu taramalarda ortaya çıkan bu sonucun, üyelerimiz hakkında vergi incelemesi yapılmasına yol açabileceği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle;

1.Mesleki faaliyetlerimizde uymakla mükellef olduğumuz asgari ücret tarifesine uyum ve vergi beyanlarımız konusunda vergi idaresi nezdinde herhangi tereddüte yol açmaması,

2.Bu konulardaki her türlü hassasiyetine rağmen üyelerimizin sırf bu beyan noksanlığı dolayısıyla mesleki faaliyetlerinde genel bir vergi denetimi ile karşılaşmamaları için;
Sayın üyelerimizin “mümkün olan en kısa zamanda” 2017 yılından başlayarak bu güne kadar yapılmış KDV ve tam tasdik ile ilgili bütün sözleşme beyanlarını gözden geçirmeleri -ve eğer varsa- noksanlıklarını gidermeleri gerekecektir.

Gereğinin yapılması ve bundan sonra yapılacak sözleşme bildirimlerinde aynı hassasiyetin gösterilmesini rica ederim

Saygılarımla
Vehbi Karabıyık
Başkan

-------------------------------------

Not:

Sözleşmelerin gözden geçirilebilmesi için:
  • 1.Internet tarayıcınız üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesini açın.
  • 2.Şifrenizle “İnternet Vergi Dairesi”ne girin
  • 3.“Beyanname işlemleri” arasından “YMM Sözleşme Bilgileri”ni seçin,
  • 4 Karşınıza çıkan sayfanın sol tarafındaki “Sözleşme Bilgileri Listesi”ni tıklayıp açın.
  • 5.Burada göreceğiniz kendi firma sözleşmelerinizi sayfanın sağ tarafındaki düğmeyi tıklayıp ekrana getirin.
  • 6.Seçtiğiniz firmanızın sözleşme bilgilerini alttaki “güncelleme” düğmesine basarak açıp kontrol edin ve eğer yazılmamışsa ya da güncelleme gerektiriyorsa buraya ücret bilgilerinizi TL tutarı olarak yazın.
  • 7.İşlemi yaptıktan sonra tamam düğmesine basarak güncellemeyi kaydedin ve güvenli çıkışla sayfanızdan çıkın.
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .