İstanbul YMM Odası Genel Kurul Tarihi
07 Mayıs 2022 Cumartesi
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantı, aynı yerde 4-5 Haziran 2022 günleri . . .
İstanbul YMM Odası Genel Kurul Tarihi

Sayın Üyemiz;

Odamız Olağan Genel Kurul Toplantısı 3568 Sayılı Yasa’nın 20.maddesi gereğince, 28-29 Mayıs 2022 günleri saat 10.00-17.00 (ikinci gün 9.00-17.00) arasında aşağıdaki gündem maddeleri uyarınca üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile Odamız Konferans Salonunda yapılacaktır,

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantı, aynı yerde 4-5 Haziran 2022 günleri saat 10.00-17.00 (ikinci gün saat 9.00-17.00) arasında yapılacaktır.

Katılmanızı dileriz.

Saygılarımla,
Vehbi KARABIYIK
Başkan


GÜNDEM

Birinci Gün

1-Açılış ve saygı duruşu,

2-Başkanlık Divanı seçimi, Divan Heyetine Genel Kurul belgelerinin Genel Kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi,

3-Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporları ile Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,

4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5-Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Denetim ve Disiplin Kurullarına verilecek huzur haklarının saptanması,

6-Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı, satımı ve borçlanma konusunda yetki verilmesi,

7-Yeni çalışma dönemi oda giriş ücreti ile yıllık aidat miktarlarının saptanması ve ödeneceği tarihlerin belirlenmesi,

8-Yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi, Yönetim Kuruluna bütçenin fasılları arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi ve bütçenin onaylanması,

9-Yönergelerin görüşülmesi ve onaylanması,

10-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Birlik temsilciliklerine aday olanların adlarının belirlenmesi,

11-Dilekler

İkinci Gün

1-Seçimler

 (Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Birlik Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi)    

Not: İlçe Seçim Kurulu’na ibraz edilmek üzere T.C. Kimlik belgenizin yanınızda bulundurulması gerekmektedir.

37- Divan Başkanı Ziya Disanlı Mali Müşavirler Umut Hareketi Grubu Adına Konuşmalarını Yapması İçin Tahir Cihan Çelik' i Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım?
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de “Yapılandırma İçin Haziran
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.