İstanbul SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu ;
10 Haziran 2021 Perşembe
Soru ve Cevaplarla Mali Müşavirin Gündemi - 4 Konulu Online Seminer
İstanbul SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu ;
İstanbul SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu ; 

Soru ve Cevaplarla Mali Müşavirin Gündemi - 4 

Konulu Online Seminer
Sunumlar ;TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İ.Hüseyin Yıldız ve YMM Sabahattin Gökmen'le Ayrıca Sorular ve Cevaplar
Soru ve Cevaplarla Mali Müşavirin Gündemi - 4 Konulu Online Seminer
"Uygulamalı Finansal Raporlama Standartları" ve " Kurumsal Yönetim " Konulu Mayıs Ayı Online Eğitimleri
"Türkiye de Gönüllülük ve Aidiyet" Konulu "Çevirim İçi Konferans" ta Aramızda Olmanızdan Onur Duyarız.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından eğitim için yetkilendirilen derneğimizin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim kapsamında . . . .