İstanbul Meslekte Birlik Mayıs 2019 İSMMMO Seçimleri İçin 08.09.2018 Cumartesi Günü Kurul Üyelerini Ön Seçimle Belirleme Kararı Aldı
15 Ağustos 2018 Çarşamba
İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği) üyelerinin dikkatine;
İstanbul Meslekte Birlik Mayıs 2019 İSMMMO Seçimleri İçin 08.09.2018 Cumartesi Günü Kurul Üyelerini Ön Seçimle Belirleme Kararı Aldı
İstanbul Meslekte Birlik Mayıs 2019 İSMMMO Seçimleri İçin 08.09.2018 Cumartesi Günü Kurul Üyelerini Ön Seçimle Belirleme Kararı Aldı

Meslekte Birlik Üyelerinin Dikkatine

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği) üyelerinin dikkatine;

Meslekte Birlik Grubu , Mayıs 2019’da İSMMMO seçimlerine katılacaktır. Bu nedenle mevcut iç yönergemiz gereği, bu seçimlerde İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği) üyeleri arasından 08/09/2018 tarihinde oda başkan ve kurul üyelikleri için  ön seçim yapılarak adaylarımız belirlenecektir 

Dernek üyelerimiz arasından ön seçimde aday olacak meslek mensuplarının uyması gereken kurallar ve ön seçim süreci aşağıda belirtilmiştir.

08/09/2018 tarihinde yapılacak önseçimde Meslekte Birlik grubu adına seçimlere katılacak başkan adayı, yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurul üyeleri tespit edilecektir.Aday adayları başkan adaylığı, yönetim kurulu, disiplin yada denetleme kurul adaylıklarından sadece biri için başvuru yapabilecektir.

Önseçim süreci, iç tüzüğümüze göre belirlenen Seçim Yürütme Kurulu tarafından yürütülecektir. Dernek merkezinde görevlendirilen personel evrak kabul/takip işlemlerini bu kurul adına ,kendilerine verilen yetkiye göre yapacaktır.   Önseçimde aday olanlar, sandık seçim kurulunda görev almayacaklardır. 

Aday adaylık süreci13/08/2018 tarihinde başlayacak ve 28/08/2018  tarihinde 17:30 itibari ile sona erecektir. 

Belirlenen tarihler dışında yapılacak başvurular geçerli sayılmayacaktır. Müracaat formlarında ıslak imza şartı aranacak olup ve bu formların bizzat aday tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Aday adayı meslek mensubu, müracaat formu dışında fotoğraflı bir özgeçmiş, banka ödeme dekontu ve stüdyoda çekilmiş (erkekler kravatlı) bir resmini dernek merkezine müracaat sırasında teslim edecektir.

Mail ya da mesaj yolu ile adaylık başvurusu kabul edilmeyecektir. Posta ile gönderilen başvurular, son başvuru tarihi öncesi dernek merkez adresine eksiksiz ulaşırsa (ıslak imzalı form, bağış dekontu v.b) müracaat dikkate alınacaktır. İadeli taahhütlü gönderilen başvurularda postaya verilme tarihine itibar edilecektir.

İSMMMO başkan yada kurul aday adaylığı şartları uygun bulunmayanlara durum yazılı olarak bildirir. Aday adaylıkları kabul edilmeyenler yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Seçim Yürütme Kuruluna  sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat eder. Seçim yürütme kurulu en geç, 3 gün içerisinde toplanarak itirazı karara bağlar. Seçim Yürütme Kurulu kararları kesindir.

Ön seçimde aday olanların derneğe üye aidatı dahil olmak üzere herhangi bir borcunun olmaması şarttır.

Evraklar dernek merkezine tam ve süresinde verilse bile (28/08/2018 tarihine kadar) aşağıda belirtilen dernek banka hesabına başvuru ücreti yatırılmaz ise başvuru geçersiz sayılacaktır.

Ön seçimde aday adaylığı kabul edilmeyen üyenin; yapmış olduğu bağış, iade edilmez derneğe gelir kaydedilir. Aynı şekilde müracaat yapan meslek mensubunun ön seçim sürecinde yada önseçim sonrası herhangi bir nedenle istifası yada adaylıktan çekilmesi halinde yapılan bağış iade edilmez, derneğe gelir kaydedilir.

Ön seçimlerde aday adayları birbirlerinin kişiliklerine yönelik (söylem,sosyal-görsel-işitsel medya v.b) onur kırıcı söz ve davranışlarda bulunamazlar. Bu tür söz ve davranışlarda bulunduğuna dair somut belge bulunan aday adaylarının aday adaylığı seçim yürütme kurulunun kararı ile düşürülür. Durum yazı ile ilgiliye bildirilir.

Mevcut dernek yönetimi, adaylığı kesinleşen başkan adaylarına, hazirun cetveline ilişkin olarak elinde mevcut olan iletişim bilgilerini vermek zorundadır.

Yetersiz sayıda müracaat olması halinde SYK bir kereye mahsus olmak üzere ek süre vererek, müracaat süresini uzatabilir.

Önseçim sonrası adaylığı kesinleşenlerden, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen taahhütleri, istenmesine rağmen taahhütlerini yerine getirmeyenler ile  bu yönetmelik hükümlerine riayet etmeyenlerin adaylığı bu durumda kendiliğinden bir tebligata ve karara bağlı olmaksızın düşürülür. Adaylığı düşürülen adayların yerine yukarıda belirtilen usullere göre yedek aday davet edilir.

Oda kurullarında görev yapmaya hak kazananlar huzur haklarının belirlenen bir kısmını aylık olarak derneğe bağışlamayı kabul etmiş sayılır. 

Aday adaylarının 3568 sayılı Kanun gereği yetki almış olması ve serbest veya bir iş yerine bağlı olarak fiilen mesleki faaliyette bulunması şartı aranır. Mesleki kıdemin en az 3 yıl olması adaylık için yeterlidir.

Aday adayı başvuru ücretlerini, Dernek merkezimizden mesai saatleri içerinde öğrenebilirsiniz.

Başvuru ücretinin yatırılacağı dernek hesap numaraları

Garanti bankası

TR 86 0006 2000 0440 0006 2986 18

İSMMMD –Meslekte birlik hesabı

Yapılan çalışmada sandıkta oy kullanma yöntemi ile aday adaylarımızın tespitinde tartışmalara / kırılmalara neden olunmaması için kurallar yazılı hale getirilmiştir. İyi niyetle yapılan bu çalışmanın meslek camiamıza ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği )Yönetim Kurulu

 
1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken,
Meslek ve Meslek Mensupları Adına Çalışan Çınarlarımızdan İbrahim Ulusoy' u Kaybettik.
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lulara müjde geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular, borcu ödeyerek emekli olacak.
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlar Önlerinde Saygı İle Eğiliriz...
30 Vergi Dairesi Başkanının Katılımıyla 7256 Sayılı Kanun ile İlgili Telekonferans Yöntemiyle Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır.
Konya Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Kalkınmanın temel şartı olan eğitim ve öğretimin kalitesi, bir toplumun dünya üstündeki yerini belirler.