İstanbul Meslekte Birlik Kurucuları ve Eski Yöneticilerinden Meslek Kamuoyuna;
22 Nisan 2022 Cuma
Meslekte Birliği Temsil Etmeyenleri Kabul Etmiyoruz. . . . . .
İstanbul Meslekte Birlik Kurucuları ve Eski Yöneticilerinden Meslek Kamuoyuna;
İstanbul Meslekte Birlik Kurucuları ve Eski Yöneticilerinden Meslek Kamuoyuna;

Meslekte Birliği Temsil Etmeyenleri Kabul Etmiyoruz. . .

İstanbul Meslekte Birlik Grubu 1989 yılında kurulmuş yaptığı çalışmalar ve sürdürdüğü siyaset ile 33 yıldır meslek kamuoyunda kendisine saygın bir yer edinmiş bir kuruluştur. 

Bu kuruluş 2005 yılında bu birikimini dernek olarak tescillemiş ve saygınlığını devam ettirmiştir. Ancak grubumuz son beş yıldır garip yönetim oyunlarına sahne oluyor. 2017 yılı Haziran ayında yapılan seçimlerle işbaşına gelen Ethem Yüksel Kahveci ve arkadaşları, yazılı bütün kuralları altüst ettiği gibi yazılı olmayan gelenek, görenek ve töreleri de hiçe sayarak çatışmacı bir politika izleyerek grubu ve grubun ileri gelenlerini sindirerek iktidarda kalmak için her yolu mübah sayıyor. Derneğin yazılı kuralına göre başkan olmak için gereken 5 yıl kıdem şartını taşımadığı halde kendini başkan seçtiren Ethem Yüksel Kahveci, iktidarı elinde tutmak için her yolu denemeye devam ediyor. Bugüne kadar kaç üyenin istifa ettiği veya ettirildiği veya çıkarıldığı konusunda elimizde net bilgiler olmamasına rağmen Meslekte Birlik Grubu’nun bugüne kadar politikasının bir kişinin bile harcanmasına tahammülü olmadığını cümle alem biliyor. 

2016 yılı İSMMMO Seçimlerinde oda denetleme kurulu üyesi olan Halil İbrahim Avcı’yı çeşitli entrikalarla küstürülerek tekrar adaylığı önlendi. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen İbrahim Balcıoğlu ve Adem Çalışkan tekrar aday olmadılar. Disiplin kurulu üyesi Alim Karataş ise TÜRMOB yönetim kurulu üyesi yapılacağı inancıyla tekrar aday olmadı. 

Ethem Yüksel Kahveci, yönetime geldiği günden beri sürdürdüğü bu çatışmacı üslubunu 2004 yılında kurulan Türkiye Meslekte Birlik Platformunda da sürdürmüştür. Türkiye Meslekte Birlik Platformu yöneticilerini kural ve kaidelere uymadan ve kendilerine nezaketen görev sürelerinin sona erdiği bildirilmeden ve hizmetleri için teşekkür edilmeden görevden almıştır. Bu üslup Türkiye çapında İstanbul Meslekte Birlik ve yöneticileri hakkında olumsuz kanaatlerin başlangıcını oluşturmuştur. Daha sonraki dönemlerde yapılan her toplantıda birçok olumsuzluklar yaşanmış ve çok potlar kırılmıştır. Sonucunda ise 2019 TÜRMOB seçimlerinde Meslekte Birlik Grubu adına üç ayrı liste ile seçime gitmek zorunda kalınmış ve her üç liste de başarısız olarak tarihte ilk defa TÜRMOB’da sıfır çekilmesine sebebiyet verilmiştir. İSMMMO ve TÜRMOB seçimlerinde bizzat Ethem Yüksel Kahveci tarafından yapılan konuşmalar ise içler acısı bir fecaattir. Yapılan yüksek perdeden ve devlet erki yerine kendini koyan konuşmalar grubumuzun tasvip edeceği konuşmalar değildir.

Seçimler sonrası Çağdaş Grup 115-120 oyla TÜRMOB Yönetim kurulunda üyelik kazanırken İstanbul Meslekte Birlik Grubu adına yarışan Alim Karataş arkadaşımız 190 oyla kurul üyeliği kazanamamıştır. Arkadaşımıza tüm bu olumsuzluklara karşı hukuki yardım talebimiz ise çeşitli gerekçelerle reddedilmiştir. Yani meslektaşın ve grubumuzun verdiği destek yerinde değerlendirilmemiş ve hiçe sayılmıştır. Aldığı oya sahip olamayanların mesleğe ve meslektaşa vereceği bir şey olamaz.

Bu arkadaşlar sadece TÜRMOB seçimlerinde sıfır çekmemiş İTO Mali Müşavirler Komitesinde de sıfır çekmişlerdir. Salih Çakır ve bir grup arkadaşımız tarafından fedakârca yapılan bir çalışma ile bu komite bir önceki seçimlerde alınmış ve 4 yıl boyunca grubumuz ve derneğimiz İTO ile birçok ortak çalışma imkanına kavuşmuştur. Komite Başkanı olan Salih Çakır arkadaşımıza hiç sorulmadan devam edip etmeyeceği araştırılmadan yerine Murat Demirtaş atanmıştır. Seçimler öncesinde Ethem Yüksel Kahveci ve Alim Karataş’ın aidat ödememek için İTO üyeliğinden ayrıldığını öğrenmek bizim için sürpriz olmadı. Ancak bu işin atama ile olmadığı, bir emek ve çalışma gerektirdiği unutulduğu için komite seçimleri açık ara kaybedilmiştir. Bunların hiçbirisi Danışma Meclisi toplanarak enine boyuna değerlendirilmemiştir.


2022 İSMMMO seçimleri yaklaşırken, muhtemel adaylar üzerinde yıldırma politikaları devam etmiş ve uzun süredir aday olması beklenen grubumuz kurucularından Orhan Hacıhamzaoğlu bir kaset komplosuna kurban edilmiştir. Orhan kardeşimize hazırlanan ses kaydı gönderilerek bazı kişilere iletilmesi istenmiş, ısrarla ve baskı ile bu kaydın ilgililere ulaşması sağlanmıştır. Akabinde ise bu ses kaydı sosyal medya kanallarında yayınlanmış ve arkadaşımız ses kaydı yaptığı ve yaydığı gerekçesi ile şikâyet edilmiştir. Bu sebeple Orhan kardeşimiz oda kurulları için yapılan önseçimlerden sarfı nazar etmiştir. Yine bu ses kaydında İbrahim Balcıoğlu, Salih Çakır, Serdar Çağlayan ve Halil Erdem Gültekin ile ismi zikredilmeyen onlarca arkadaşımız her türlü hakaret ve küfre maruz bırakılarak bunların muhtemel adaylıklarının önlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu küfür ve hakaretler herhangi bir Meslekte Birlik mensubuna yakışmadığı gibi Meslekte Birlik başkanına yakışacak, onun yapacağı bir şey değildir. Bu resmen bir akıl tutulması ve ahlaki seviyenin ayaklar altında olduğunun göstergesidir. Üzerinden geçen 6 aya yakın sürede adı geçen ve geçmeyen arkadaşlarımızdan herhangi bir özür ve af dilenmemiştir. 

Bu konu öncelikle grubun kurucuları olan İstişare Heyeti nezdinde şikâyet edilmesine rağmen bu heyetin de vurdumduymaz tavrı bizleri bu açıklamayı yapmaya mecbur etmiştir. Kimsenin kimseye hakaret ve küfür etmeye hakkı yoktur. Hakkı olmadığı gibi 30 yılda yapılmayanları ben 5 yılda yaptım gibi kuru laflara da karnımızın tok olduğunun bilinmesini isteriz. Meslekte Birlik, sanıldığı gibi bir günde kurularak bu duruma gelinmedi. Onlar da buraya gökten zembille inmediler. 20 milyonluk İstanbul ilçe ilçe, cadde cadde, sokak sokak, bina bina gezilerek bugünkü datalar oluşturulmuş herkes cebinden, çocuk çoluğunun nafakasından keserek buralara aktarmış, işini gücünü, eşini ve çocuğunu ihmal pahasına bugünlere gelinmiştir.

Bugün internetin yaygınlığı ve medyanın gücü dikkate alınarak her şeyin kolay olduğu sanılabilir ama gerçekler hiçte öyle değildir.

Bizim İstişare Heyeti diyerek önlerinde saygıyla düğmelerimizi ilikleyerek saygıyla bahsettiğimiz abilerden, onların yokluğunda vesayetçi diyerek bahseden ama maddi ve siyasi yardım söz konusu olduğunda “elini öpeyim ayağını öpeyim” diye yağcılık yapanların o koltuklarda bir dakika bile oturması 10 bine yakın gönüllüsü bulunan Meslekte Birlik Grubu ve 1200 üyesi bulunan derneğimiz için züldür. Bu durumu sona erdirmek de bizler için bir vazifedir. Ethem Yüksel Kahveci, Alim Karataş ve Murat Demirtaş hiçbir zaman Meslekte Birliği temsil etmemişlerdir. Bu arkadaşlarımız sadece kendilerini temsil etmektedirler. Bunların seçilmesi ile seçilmemeleri arasında zerre fark yoktur. Bu 5 yıllık dönem Meslekte Birlik tarihinde keenlemyekün sayılacak ve ileride yazılacak Meslekte Birlik tarihinde yer almayacaktır.
Gereği saygıyla meslek kamuoyuna duyurulur.

İstanbul Meslekte Birlik Kurucuları ve Eski YöneticileriAdına;

Salih Çakır, İbrahim Balcıoğlu, Hayri Öztürk, Serdar Çağlayan, 
Halil Erdem Gültekin, Orhan Hacıhamzaoğlu, Abdülcanan Dilber
37- Divan Başkanı Ziya Disanlı Mali Müşavirler Umut Hareketi Grubu Adına Konuşmalarını Yapması İçin Tahir Cihan Çelik' i Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım?
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de “Yapılandırma İçin Haziran
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.