İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (MESLEKTE BİRLİK) ten
01 Mart 2021 Pazartesi
İdrak edildiği üzere 1-7 Mart arası Muhasebe Haftası olarak kayıtlarda geçmektedir.
İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği  (MESLEKTE BİRLİK) ten
İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği 
(MESLEKTE BİRLİK)
 
İdrak edildiği üzere 1-7 Mart arası Muhasebe Haftası olarak kayıtlarda geçmektedir. Fakat bizler muhasebe camiasında geçen yıllarda da olduğu gibi bu senede de kutlanacak bir durum görememekteyiz. 
 
Meslektaşların birkaç gün dahi nefes alacak vakti bulunmamakta, Muhasebe haftaları da takvimdeki diğer günler gibi geçip gitmektedir. 

Kaldi ki son bir yıldır tüm dünyanın ve ülkemizin başına musallat olan salgın belası ile ciddi bir sınav vermekteyiz... 

Meslektaşlarımız bir taraftan sağlıklarını koruma çabası içinde iken, diğer taraftan işlerini aksatmadan gerçekleştirme konusunda her zaman olduğu gibi son derece fedakar bir tutum içinde olmuştur...
 
Meslektaşlarımız, tüm bu süreçte insan üstü bir çaba ile hayatta ve ekonomide var olma çabasını sürdürür iken, bizlere sahip çıkma makamında olan odalar ve üst birlik maalesef yine meslektaşını yalnız bırakmış, kendi varlığını meslektaşa hissettirememiştir... 
 
Bu vesile ile salgın hastalık sebebiyle hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz... 
 
Muhakkak ki geleceğin muhasebesi geçmişten başlar.
 
Meslektaşlarımız, salgın sürecinde meslek odaları ve üst birlik tarafından maalesef yalnız bırakılmış durumdadırlar... 

Bu tip günlerin, bizleri çatısı altında toplaması gereken meslek odaları ve TÜRMOB'a en azından varlıklarının sebebi olan bizleri, meslektaşları hatırlatmasını ümit ediyoruz. 
 
Kutlanabilir muhasebe haftalarına hep birlikte... #meslektebirlikte 
Saygılarımla, 

İstanbul Meslekte Birlik Başkanı 
Ethem Yüksel Kahveci
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin