İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna Çağrımızdır.
13 Ocak 2022 Perşembe
Zenginleşen Oda ve Oda Yöneticisi, Pasif Yönetim ve Fakirleşen Meslektaş İstemiyoruz.
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna  Çağrımızdır.
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna  Çağrımızdır.

Zenginleşen Oda ve Oda Yöneticisi, Pasif Yönetim ve Fakirleşen Meslektaş İstemiyoruz.


   İSMMMO Yönetimi, 2022 yılı için meslek mensuplarına uygulanacak Maktu Üye Aidat tutarını 1.050.00 TL olarak açıklamış bulunmaktadır.Oysa, Maktu Üye Aidat tutarı bir önceki yıl 750,00 TL tutarındaydı. Öyle anlaşılıyor ki, 2022 yılında ödeyeceğimiz Maktu Üye Aidatı yüzde 40 oranında arttırılmıştır.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 2021 yılı enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklanmışken, İSMMMO Yönetimi tarafından üye aidatlarımızın yüzde 40 oranında arttırılması tam bir haksızlıktır. Çünkü bugünkü ekonomik koşullarda geçinmekte zorlanan bir çok meslektaşımızın olduğu açık bir gerçektir.  

     Muhasebe Meslek Mensupları olarak uzun yıllardır ülkemizde devam eden ekonomik kriz içerisinde mesleki faaliyetimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bizler ekonomik kriz nedeniyle çoğunlukla ücretlerimizin tahsilinde zorlanmakta iken; meslektaşın ve mesleğin gerçeklerinden uzaklaşmış olan mevcut Oda Yönetimi aidatlarımızı % 40 oranında arttırmakta beis görmemiştir.

    Her yıl Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan SMMM ve YMM  Asgari Ücret Tarifesini incelediğimizde Gelir İdaresi biz meslek mensuplarının müşterilerinden tahsil edeceği asgari ücretler için yıllık sadece % 25 artış uygun görmüştür.

   Mesleğimizin ve meslek örgütümüzün bağımsızlığı için taleplerde bulunmayan İSMMMO yönetimindeki gruplar (Çağdaş Muhasebeciler grubu, Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu), ücretlerimizin artışında yüzde 25 oranını uygun gören Maliye Bakanlığı kararı karşısında sessiz kalırken, üyesinin aidatını yüzde 40 oranında arttırma hakkını kendilerinde görebilmektedir. 

     Unutulmamalı ki; meslek yasamızda belirtildiği şekliyle Meslek Odalarının temel amacı; meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek ve meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmaktır. Oysa yöneticilerimiz, tam tersine hareket etmektedirler. Meslek mensupları olarak, müşterilerimizden talep edeceğimiz ücretlerin arttırılması yönünde hiçbir çaba harcamazken oda aidatlarını fahiş oranda arttırmaktan çekinmemektedirler.

    Diğer meslek odalarına baktığımızda durum daha açık anlaşılmaktadır.

Örneğin; İstanbul Barosu, kamuda çalışan, meslekte 20 yılını dolduran ancak çalışmayan ve 5 yıllık kıdemi olan üyesinden 355,98 TL ; serbest çalışan üyesinden ise iki taksit halinde toplamda 585,96 TL üye aidatı almaktadır. Tabip Odası ise; Kamuda çalışan hekimden, 440,00 TL, Özel muayenehanesi olan, özelde çalışan ve İşyeri Hekimlerinden 700,00 TL, Asistan Hekimlerden ise 210,00 TL üye aidatı almaktadır. Diğer meslek odalarının bir çoğunda da ya daha az tutarlarda ya da sembolik tutarlarda aidat alınırken, İSMMMO Yönetimi ekonomik gerçeklerden uzak, üyesinin ekonomik durumunu göz önüne  almadan yüksek maktu aidat tahsil etme tutarında ısrar etmektedir. Kaldı ki, örnek verdiğimiz bu meslek örgütlerinin bir çoğunda yöneticiler ya huzur hakkı almamakta veya sembolik tutarda harcırah almaktadır.

      Bizler muhasebe meslek mensupları olarak her geçen gün yoksullaşırken ve yeni angaryalarla gece gündüz demeden bürolarımızdan çıkamaz hale gelirken, ne yazık ki yöneticilerimiz; yönettikleri kurumun üyesi olan meslektaşlarından yüksek tutarda aidat tahsil ederek, oluşturdukları bütçeden aldıkları aşırı yüksek huzur hakları ile sebepsiz zenginleşmektedirler. Bu durum ise mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmalarına neden olmaktadır.     

     Üye sayısı 50 bine yaklaşmış bir meslek örgütünün makul bir aidat öngörmesi durumunda bile bütçe sorunu olmayacaktır. Temel sorun bütçelerin hangi amaç için kullanıldığıdır. Üye aidatları ve aday meslek  mensuplarından tahsil edilen gelirlerle oluşan bütçelerin meslektaş için kullanılması durumunda bütçenin yeterlilik sorunu olmayacaktır.

     Meslektaşın gerçeklerinden uzak yaşayan yönetim ve meslek örgütünü ticari işletme gibi gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Ve İSMMMO Yönetimi tarafından fahiş artışla  tahakkuk edilen Maktu Üye Aidat zammını red  ediyoruz. 

    Ülkenin ekonomik gerçeklerinden ve meslektaşın yaşam koşullarından uzak, keyfi Maktu Üye Aidat zammının acilen iptal edilmesini, 2022 yılı Maktu Üye Aidat tutarının hiç ücret tarifesine uygun yüzde 25 oranında arttırılarak düzeltilmesini ve maliye bakanlığının yüzde 25 artış oranına itiraz ederek durumun düzeltilmesi için  çaba gösterilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinde olduğu gibi ücret tarifemizi meslek örgütümüzün belirleyebilmesi için 3568 sayılı yasamızın “Ücret” başlıklı 46.maddesinin değiştirilmesi için mücadele başlatılmasını da talep ediyoruz

   Tüm meslektaşlarımızı ise etik olmayan bu uygulamaya karşı çıkmaya, bağımsız meslek için mücadele etmeye,Yönetim Kurulunun haksız  artışı geri çekmesi için protesto etmeye çağırıyoruz. (13.01.2022)

   MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TİCARİ  İŞLETME , BİZLER MÜŞTERİ DEĞİLİZ.
   MESLEK ÖRGÜTÜNDE TİCARİLEŞMEYE HAYIR.
   MESLEKİ BAĞIMSIZLIK İÇİN ÇABA GÖSTEREN YÖNETİM İSTİYORUZ

İSTANBUL KATILIMCI MUHASBECİLER HAREKETİ (İKMH)
(IKMH, Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bileşenidir)
37- Divan Başkanı Ziya Disanlı Mali Müşavirler Umut Hareketi Grubu Adına Konuşmalarını Yapması İçin Tahir Cihan Çelik' i Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım?
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de “Yapılandırma İçin Haziran
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.