İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna Çağrımızdır.
13 Ocak 2022 Perşembe
Zenginleşen Oda ve Oda Yöneticisi, Pasif Yönetim ve Fakirleşen Meslektaş İstemiyoruz.
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna  Çağrımızdır.
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna  Çağrımızdır.

Zenginleşen Oda ve Oda Yöneticisi, Pasif Yönetim ve Fakirleşen Meslektaş İstemiyoruz.


   İSMMMO Yönetimi, 2022 yılı için meslek mensuplarına uygulanacak Maktu Üye Aidat tutarını 1.050.00 TL olarak açıklamış bulunmaktadır.Oysa, Maktu Üye Aidat tutarı bir önceki yıl 750,00 TL tutarındaydı. Öyle anlaşılıyor ki, 2022 yılında ödeyeceğimiz Maktu Üye Aidatı yüzde 40 oranında arttırılmıştır.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 2021 yılı enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklanmışken, İSMMMO Yönetimi tarafından üye aidatlarımızın yüzde 40 oranında arttırılması tam bir haksızlıktır. Çünkü bugünkü ekonomik koşullarda geçinmekte zorlanan bir çok meslektaşımızın olduğu açık bir gerçektir.  

     Muhasebe Meslek Mensupları olarak uzun yıllardır ülkemizde devam eden ekonomik kriz içerisinde mesleki faaliyetimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bizler ekonomik kriz nedeniyle çoğunlukla ücretlerimizin tahsilinde zorlanmakta iken; meslektaşın ve mesleğin gerçeklerinden uzaklaşmış olan mevcut Oda Yönetimi aidatlarımızı % 40 oranında arttırmakta beis görmemiştir.

    Her yıl Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan SMMM ve YMM  Asgari Ücret Tarifesini incelediğimizde Gelir İdaresi biz meslek mensuplarının müşterilerinden tahsil edeceği asgari ücretler için yıllık sadece % 25 artış uygun görmüştür.

   Mesleğimizin ve meslek örgütümüzün bağımsızlığı için taleplerde bulunmayan İSMMMO yönetimindeki gruplar (Çağdaş Muhasebeciler grubu, Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu), ücretlerimizin artışında yüzde 25 oranını uygun gören Maliye Bakanlığı kararı karşısında sessiz kalırken, üyesinin aidatını yüzde 40 oranında arttırma hakkını kendilerinde görebilmektedir. 

     Unutulmamalı ki; meslek yasamızda belirtildiği şekliyle Meslek Odalarının temel amacı; meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek ve meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmaktır. Oysa yöneticilerimiz, tam tersine hareket etmektedirler. Meslek mensupları olarak, müşterilerimizden talep edeceğimiz ücretlerin arttırılması yönünde hiçbir çaba harcamazken oda aidatlarını fahiş oranda arttırmaktan çekinmemektedirler.

    Diğer meslek odalarına baktığımızda durum daha açık anlaşılmaktadır.

Örneğin; İstanbul Barosu, kamuda çalışan, meslekte 20 yılını dolduran ancak çalışmayan ve 5 yıllık kıdemi olan üyesinden 355,98 TL ; serbest çalışan üyesinden ise iki taksit halinde toplamda 585,96 TL üye aidatı almaktadır. Tabip Odası ise; Kamuda çalışan hekimden, 440,00 TL, Özel muayenehanesi olan, özelde çalışan ve İşyeri Hekimlerinden 700,00 TL, Asistan Hekimlerden ise 210,00 TL üye aidatı almaktadır. Diğer meslek odalarının bir çoğunda da ya daha az tutarlarda ya da sembolik tutarlarda aidat alınırken, İSMMMO Yönetimi ekonomik gerçeklerden uzak, üyesinin ekonomik durumunu göz önüne  almadan yüksek maktu aidat tahsil etme tutarında ısrar etmektedir. Kaldı ki, örnek verdiğimiz bu meslek örgütlerinin bir çoğunda yöneticiler ya huzur hakkı almamakta veya sembolik tutarda harcırah almaktadır.

      Bizler muhasebe meslek mensupları olarak her geçen gün yoksullaşırken ve yeni angaryalarla gece gündüz demeden bürolarımızdan çıkamaz hale gelirken, ne yazık ki yöneticilerimiz; yönettikleri kurumun üyesi olan meslektaşlarından yüksek tutarda aidat tahsil ederek, oluşturdukları bütçeden aldıkları aşırı yüksek huzur hakları ile sebepsiz zenginleşmektedirler. Bu durum ise mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmalarına neden olmaktadır.     

     Üye sayısı 50 bine yaklaşmış bir meslek örgütünün makul bir aidat öngörmesi durumunda bile bütçe sorunu olmayacaktır. Temel sorun bütçelerin hangi amaç için kullanıldığıdır. Üye aidatları ve aday meslek  mensuplarından tahsil edilen gelirlerle oluşan bütçelerin meslektaş için kullanılması durumunda bütçenin yeterlilik sorunu olmayacaktır.

     Meslektaşın gerçeklerinden uzak yaşayan yönetim ve meslek örgütünü ticari işletme gibi gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Ve İSMMMO Yönetimi tarafından fahiş artışla  tahakkuk edilen Maktu Üye Aidat zammını red  ediyoruz. 

    Ülkenin ekonomik gerçeklerinden ve meslektaşın yaşam koşullarından uzak, keyfi Maktu Üye Aidat zammının acilen iptal edilmesini, 2022 yılı Maktu Üye Aidat tutarının hiç ücret tarifesine uygun yüzde 25 oranında arttırılarak düzeltilmesini ve maliye bakanlığının yüzde 25 artış oranına itiraz ederek durumun düzeltilmesi için  çaba gösterilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinde olduğu gibi ücret tarifemizi meslek örgütümüzün belirleyebilmesi için 3568 sayılı yasamızın “Ücret” başlıklı 46.maddesinin değiştirilmesi için mücadele başlatılmasını da talep ediyoruz

   Tüm meslektaşlarımızı ise etik olmayan bu uygulamaya karşı çıkmaya, bağımsız meslek için mücadele etmeye,Yönetim Kurulunun haksız  artışı geri çekmesi için protesto etmeye çağırıyoruz. (13.01.2022)

   MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TİCARİ  İŞLETME , BİZLER MÜŞTERİ DEĞİLİZ.
   MESLEK ÖRGÜTÜNDE TİCARİLEŞMEYE HAYIR.
   MESLEKİ BAĞIMSIZLIK İÇİN ÇABA GÖSTEREN YÖNETİM İSTİYORUZ

İSTANBUL KATILIMCI MUHASBECİLER HAREKETİ (İKMH)
(IKMH, Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bileşenidir)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Varlık Barışı, yurt dışındaki varlıkların bankalara bildirim yapılarak Türkiye'ye getirilmesi, yurt içi kayıt dışı varlıkların ise vergi dairelerine
Geçtiğimiz günlerde Gazetemizde yayınlanan ve benim de yazılarını zevkle takip ettiğim Sayın Abdullah Tolu’nun, “Dernek Aidatını Gider . . .
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mükelleflere . . .
1.Gün: Mardin – Kırklar Kilisesi – Mardin Müzesi – Kasımiye Medresesi – Abbaralar – Deyr-ül Zafaran Manastırı
Birkaç haftadır yazdığım makalelerde, vergi uygulamalarında yaygın olarak gündeme gelen tartışmalı temel konuları, yargı kararları üzerinden . . .
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .