İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna Çağrımızdır.
13 Ocak 2022 Perşembe
Zenginleşen Oda ve Oda Yöneticisi, Pasif Yönetim ve Fakirleşen Meslektaş İstemiyoruz.
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna  Çağrımızdır.
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH)’den Mesleki Kamuoyuna  Çağrımızdır.

Zenginleşen Oda ve Oda Yöneticisi, Pasif Yönetim ve Fakirleşen Meslektaş İstemiyoruz.


   İSMMMO Yönetimi, 2022 yılı için meslek mensuplarına uygulanacak Maktu Üye Aidat tutarını 1.050.00 TL olarak açıklamış bulunmaktadır.Oysa, Maktu Üye Aidat tutarı bir önceki yıl 750,00 TL tutarındaydı. Öyle anlaşılıyor ki, 2022 yılında ödeyeceğimiz Maktu Üye Aidatı yüzde 40 oranında arttırılmıştır.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 2021 yılı enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklanmışken, İSMMMO Yönetimi tarafından üye aidatlarımızın yüzde 40 oranında arttırılması tam bir haksızlıktır. Çünkü bugünkü ekonomik koşullarda geçinmekte zorlanan bir çok meslektaşımızın olduğu açık bir gerçektir.  

     Muhasebe Meslek Mensupları olarak uzun yıllardır ülkemizde devam eden ekonomik kriz içerisinde mesleki faaliyetimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bizler ekonomik kriz nedeniyle çoğunlukla ücretlerimizin tahsilinde zorlanmakta iken; meslektaşın ve mesleğin gerçeklerinden uzaklaşmış olan mevcut Oda Yönetimi aidatlarımızı % 40 oranında arttırmakta beis görmemiştir.

    Her yıl Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan SMMM ve YMM  Asgari Ücret Tarifesini incelediğimizde Gelir İdaresi biz meslek mensuplarının müşterilerinden tahsil edeceği asgari ücretler için yıllık sadece % 25 artış uygun görmüştür.

   Mesleğimizin ve meslek örgütümüzün bağımsızlığı için taleplerde bulunmayan İSMMMO yönetimindeki gruplar (Çağdaş Muhasebeciler grubu, Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu), ücretlerimizin artışında yüzde 25 oranını uygun gören Maliye Bakanlığı kararı karşısında sessiz kalırken, üyesinin aidatını yüzde 40 oranında arttırma hakkını kendilerinde görebilmektedir. 

     Unutulmamalı ki; meslek yasamızda belirtildiği şekliyle Meslek Odalarının temel amacı; meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek ve meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmaktır. Oysa yöneticilerimiz, tam tersine hareket etmektedirler. Meslek mensupları olarak, müşterilerimizden talep edeceğimiz ücretlerin arttırılması yönünde hiçbir çaba harcamazken oda aidatlarını fahiş oranda arttırmaktan çekinmemektedirler.

    Diğer meslek odalarına baktığımızda durum daha açık anlaşılmaktadır.

Örneğin; İstanbul Barosu, kamuda çalışan, meslekte 20 yılını dolduran ancak çalışmayan ve 5 yıllık kıdemi olan üyesinden 355,98 TL ; serbest çalışan üyesinden ise iki taksit halinde toplamda 585,96 TL üye aidatı almaktadır. Tabip Odası ise; Kamuda çalışan hekimden, 440,00 TL, Özel muayenehanesi olan, özelde çalışan ve İşyeri Hekimlerinden 700,00 TL, Asistan Hekimlerden ise 210,00 TL üye aidatı almaktadır. Diğer meslek odalarının bir çoğunda da ya daha az tutarlarda ya da sembolik tutarlarda aidat alınırken, İSMMMO Yönetimi ekonomik gerçeklerden uzak, üyesinin ekonomik durumunu göz önüne  almadan yüksek maktu aidat tahsil etme tutarında ısrar etmektedir. Kaldı ki, örnek verdiğimiz bu meslek örgütlerinin bir çoğunda yöneticiler ya huzur hakkı almamakta veya sembolik tutarda harcırah almaktadır.

      Bizler muhasebe meslek mensupları olarak her geçen gün yoksullaşırken ve yeni angaryalarla gece gündüz demeden bürolarımızdan çıkamaz hale gelirken, ne yazık ki yöneticilerimiz; yönettikleri kurumun üyesi olan meslektaşlarından yüksek tutarda aidat tahsil ederek, oluşturdukları bütçeden aldıkları aşırı yüksek huzur hakları ile sebepsiz zenginleşmektedirler. Bu durum ise mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmalarına neden olmaktadır.     

     Üye sayısı 50 bine yaklaşmış bir meslek örgütünün makul bir aidat öngörmesi durumunda bile bütçe sorunu olmayacaktır. Temel sorun bütçelerin hangi amaç için kullanıldığıdır. Üye aidatları ve aday meslek  mensuplarından tahsil edilen gelirlerle oluşan bütçelerin meslektaş için kullanılması durumunda bütçenin yeterlilik sorunu olmayacaktır.

     Meslektaşın gerçeklerinden uzak yaşayan yönetim ve meslek örgütünü ticari işletme gibi gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Ve İSMMMO Yönetimi tarafından fahiş artışla  tahakkuk edilen Maktu Üye Aidat zammını red  ediyoruz. 

    Ülkenin ekonomik gerçeklerinden ve meslektaşın yaşam koşullarından uzak, keyfi Maktu Üye Aidat zammının acilen iptal edilmesini, 2022 yılı Maktu Üye Aidat tutarının hiç ücret tarifesine uygun yüzde 25 oranında arttırılarak düzeltilmesini ve maliye bakanlığının yüzde 25 artış oranına itiraz ederek durumun düzeltilmesi için  çaba gösterilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinde olduğu gibi ücret tarifemizi meslek örgütümüzün belirleyebilmesi için 3568 sayılı yasamızın “Ücret” başlıklı 46.maddesinin değiştirilmesi için mücadele başlatılmasını da talep ediyoruz

   Tüm meslektaşlarımızı ise etik olmayan bu uygulamaya karşı çıkmaya, bağımsız meslek için mücadele etmeye,Yönetim Kurulunun haksız  artışı geri çekmesi için protesto etmeye çağırıyoruz. (13.01.2022)

   MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TİCARİ  İŞLETME , BİZLER MÜŞTERİ DEĞİLİZ.
   MESLEK ÖRGÜTÜNDE TİCARİLEŞMEYE HAYIR.
   MESLEKİ BAĞIMSIZLIK İÇİN ÇABA GÖSTEREN YÖNETİM İSTİYORUZ

İSTANBUL KATILIMCI MUHASBECİLER HAREKETİ (İKMH)
(IKMH, Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bileşenidir)
Yücel Akdemir (İstanbul SMMMO Başkanı) , Halim Bursalı - (İstanbul SMMMO Y.K.Ü) ve Serkan Sünmez - (İstanbul TESMER Eğitmeni)
REKLAM ALANI
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .
Uçakla seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan kişilerden PCR testi . . .
Tüm dünyada hızla yayılan ve ekonomide birtakım olumsuzlukların oluşmasına sebep olan . . .
Cumhuriyetimizin 99.Kuruluş, Derneğimizin 89. Okulumuzun 139. Kuruluş Yıl dönümü . . . .
Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam . . .
Değerli Üstat Nazmi Karyağdı 10 Ocak 2022 Pazartesi günlü Dünya Gazetesi - Serbest Kürsüde