"İstanbul Kadın Muhasebeciler Derneği Bildirisidir"
21 Mart 2021 Pazar
İstanbul sözleşmesi diyor ki; kadına uygulanacak şiddete karşı her türlü önlemi alacağım. Kadının erkekle eşit olduğunu kabul ediyorum. . .
"İstanbul Kadın Muhasebeciler Derneği Bildirisidir"
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Karar Üzerine Kadın Muhasebeciler Derneği Bildiri Yayınladı;

"İstanbul Kadın Muhasebeciler Derneği Bildirisidir"

İstanbul sözleşmesi diyor ki; kadına uygulanacak şiddete karşı her türlü önlemi alacağım. Kadının erkekle eşit olduğunu kabul ediyorum. Kadına karşı tecavüzü önlemek için elimden geleni yapacağım.

Türkiye,  İstanbul Sözleşmesini kadınların çalışmaları sayesinde ilk onaylayan ülkedir!

10/2/2012 tarih ve 20/12/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddettim Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi “ milyonlarca kadın ve erkeğin tepkisine rağmen feshedilmiştir. 20 Mart 2021 tarihinde gece yarısı  yayınlanan bu karar,  tüm toplumun varlığına aykırıdır. 


Bu kararla;  

 * Kadınların en önemli kazanımlarından biri, ellerinden alınmak istenmiştir. 

 * Şu husus iyi bilinmelidir ki, kadınların cennette gezindiği yerde değil, kadınların öldürüldüğü yerdeyiz!   

 * Bu topraklarda her yıl üç yüz  kadın canice öldürülmektedir! 

 * Kötülüğün sınırı yoktur. 

Fakat onun yolunu kesecek en büyük güç, mücadeledir dayanışmadır! 

    İstanbul Sözleşmesi derhal geri alınmalı, hızla uygulanmalıdır. 

Sevgili Kadınlar; Her gün duyduğumuz kadına şiddetin bir gün bizi, kardeşimizi, kuzenimizi, annemizi, yakalamayacağının hiçbir garantisi yoktur. Bugün ona gelen bela, yarın sana gelebilir. İnsanlık davasında ateş düştüğü yeri yakmaz sadece, her yeri yakar.  Senin küçük bir fedakarlığın büyür büyür kocaman olur, bir canın daha yok olmasını, bir bedenin daha işkence görmesini engeller.
Haydi arkadaşım durduralım bu zulmü, durduralım bu haksızlığı. Çoğaltalım ellerimizi. Sahip çıkalım İSTANBUL SÖZLEŞMEMİZE…

KADIN MUHASEBECİLER DERNEĞİ
Adına
Başkan
Gülüzar Özev
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin