İşletmelerde, dijital dönüşüm aşamaları
08 Ağustos 2020 Cumartesi
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
İşletmelerde, dijital dönüşüm aşamaları
SERBEST KÜRSÜ

İşletmelerde, dijital dönüşüm aşamaları

METİN ÇETİN - Canovate Group Tedarik Zinciri Direktörü

Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak, kurumun müşterilerine daha çok değer yaratması için dijital teknolojilerin kurum içi süreçlerin tamamına entegre edilmesi ve işlerin dijital olarak yönetilmesi demektir. Kritik proseslerin takip ve kontrolü dijital ortama taşındığında, insan hatası en aza indirilmekte ve iş süreçlerinin hızı ciddi manada artmaktadır. Bu sayede örneğin, süreç optimizasyonu daha kolay yapılabilmekte ve operasyonel iyileşme sağlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, ürün kalitesi ve gamındaki başarının yanı sıra, işletmelerin tüm paydaşları ile birlikte süreç yönetiminde de yenilikçi ve lider olması önem kazanmıştır.

İşletmelerin, dijital dönüşüm yolculuğunda atacakları adımlar arasında şunları belirtebiliriz.

1- Üretim takip ve kontrol modülü

Üretim yapan firmaların ana sorunlarından birisi, yapılan plana, beklenen verim seviyesinde uyma zorluğudur. Sergilediği müşteri ve kalite odaklı yaklaşımın bir sonucu olarak, bu kontrolü sağlıklı yapmak ve anlık takip etmek için kurum bünyesinde, ayrı bir yazılım ile hazırlanmış entegre üretim takip ekranları yapılabilir. Üretimde çalışan personelin de, sürece detayları ile hakim olmasını sağlayacak şekilde, hattın başındaki ekranda günlük olarak, makine hattına girecek iş emirlerinin sırası ve öngörülen süreleri yer almaktadır. Hattan çıkan her ürün de, barkod okutularak sisteme otomatik işlenir. Hattın sonundaki ekranda ise, üretilen her ürün, anlık olarak güncellenir, plana uyum, süre ve miktar olarak ekrandan anlık görülebilir. Günün sonunda da fiili olarak hattın, tüm göstergeleri oluşmuş olur. Bu sayede, hattın etkinliği tam anlamıyla tamamen “dijital” ortamda, manuel müdahalelerden bağımsız olarak ölçülmüş olacaktır.

2- Satınalma takip ekranları

Tedarik edilen malzemelerin, zamanında ve eksiksiz gelmesi, üretim yapan firmalar için son derece önemlidir. Özellikle, ürün çeşidinin çok olduğu ve tedarik sürelerinin çok değişken olduğu durumlarda, zamanında tedarikin önemi daha da artmaktadır. Firma bünyesinde, bu süreci sıkıntısız yönetmek için ek yazılım ile özel ekranlar tasarlanmaktadır. Satınalma sorumlusu; cari, stok kodu bazında anlık olarak güncellenen dinamik bir ekranda, herkesin açık tüm siparişlerini, gecikmeye düşen siparişleri, gecikme seviyeleri, termine kalan süreleri ve fiyat değişimleri anlık olarak izleyebilmektedir. Henüz siparişe dönmemiş taleplerin de, bekleme süreleri, tedarik süreleri, gecikme durumları da anlık olarak takip edilmektedir. Aynı zamanda, tedariki tamamlanmış ancak kalite tarafından red edilen malzemelerinde çok hızlı sonuçlandırılması için aynı ekran üzerinden anlık takip yapılmaktadır. Ekrandaki tüm veriler, doğrudan ERP sisteminden anlık çekilmekte, herhangi bir manuel müdahale yapılmamaktadır. Bu ekranda oluşan sonuçlara göre, kişi bazında performans ölçümü de tamamen dijital ortamda yapılmaktadır.

3- Araç yerleşim modülü

Konteyner veya TIR bazında yükleme yapan firmalar için, araç yerleşiminin optimum seviyede yapılması çok kritiktir. Günümüzde, nakliye maliyetlerinin yüksek olması, nakliye süreçlerinin müşteriye herhangi bir katma değer sağlamamasından dolayı, nakliye sürecine dair her türlü iyileştirmeyi müşterimize yaptığımız bir yatırım olarak görmekteyiz. Bundan dolayı; araç yükleme optimizasyonunun önemi daha da artmıştır. Optimizasyon teknikleri kullanılarak belirlenen kısıtlara göre, maksimum hacmin doldurulması sağlanmaktadır. Bu sayede, müşteriye teklif verildiği anda, araç yerleşimi de yapılmaktadır ve müşteri ile hemen paylaşılmaktadır. Araçta boşluk olması durumunda, ilave sipariş ile yükleme optimum seviyeye çıkarılmaktadır. Aynı zamanda, çeki listeleri de anlık olarak çıkarılmakta ve paylaşılmaktadır. Bu durum da, hem firma, hem müşteriler açısından ciddi avantaj sağlanmaktadır.

4-Tedarikçi iletişim platformu:

Tedarikçiler, ana üreticilerin çözüm ortaklarıdır. Ana üreticide akışın sorunsuz işleyebilmesi için tedarikçi ile iletişimi son derece önemlidir. Tedarikçi ile olan iletişim, ne kadar hızlı ve hatasız olur ise, süreç o kadar sorunsuz devam eder. İşletmelerin bünyesinde, tedarikçilere geçilecek siparişler, tamamen ERP üzerinden otomatik olarak ilgili yöneticilere aktarılmaktadır. Sipariş formu, satınalma sorumlusu tarafından sistemde sipariş oluşturulduğu ve onaylandığı anda, sistemde kayıtlı olan cari bilgilerine daha önce belirlenen formatta otomatik olarak mail ile gitmektedir. Siparişler oluşturulduktan sonra, termin tarihlerine göre, takibi de yine sistemden otomatik hatırlatmalar ile yapmaktadır. Sisteme tanımlanan parametrelere göre, termin yaklaştıkça tedarikçiye otomatik mail ile uyarılar gitmekte ve malzemenin zamanında gelmesi sağlanmaktadır. Bu platform, yukarıda değindiğimiz satınalma takip ekranları ile uyumlu çalışmaktadır. Bu sayede, manuel takip ile yapılan birçok iş, dijital ortama taşınarak sürecin verimi artırılmıştır.

5- Dijital performans ölçüm platformu

Üst yönetim tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm süreçler yakından takip edilmekte ve her bölümün kendi süreçlerine özel olarak operasyonel bazda performans ölçümleri yapılmaktadır. Belirlenen KPI'ların ölçümleri, tamamen dijital ortamda, ERP ve CRM sisteminden veriler çekilerek, otomatik olarak yapılmaktadır.

6- Sipariş-irsaliye-fatura kontrol modülü

Tedarikçiler ile görüşülerek anlaşma sağlanan fiyatlara göre, sistemde siparişler oluşturulmaktadır. Malzeme teslimatı yapıldıktan sonra, gelen faturanın geçilen siparişe göre uygunluğunun kontrolünü manuel yapmak, ciddi bir zaman kaybına neden olmakla beraber, bu şekilde gerçekleştirilen her işte olduğu gibi bu durum hataya da çok açık olduğundan firmanın bünyesinde oluşturulan ek modül ile Sipariş-İrsaliye-Fatura kontrolü miktar ve birim fiyat bazında otomatik yapılmaktadır. Tüm işlemler tamamen dijital ortamda yapıldığı için, bu modül yerine koyamadığımız en kıymetli kaynak olan zamanı verimli kullanmaya fırsat yaratmasının yanı sıra, hata riskini de ortadan kaldıracaktır.

7- İş zekâsı çözümleri

Tüm süreçlerde verilerin anlık, hızlı ve doğru alınması çok önemlidir. Süreçlerdeki birçok karar, bu verilerin analiz edilmesi sonucu alınmaktadır. İşletmelerin bünyesinde kullanılan Business Objects ve Crystal Report uygulamalarıyla, ihtiyaç duyulan tüm veriler, istenilen rapor formatında anlık olarak veya istenen tarih ve saat planlamasıyla otomatik olarak alınmaktadır. Tüm süreçler ile ilgili belirlenen kritik raporlar, belli bir plan çerçevesinde otomatik olarak yayınlanmaktadır. (Dünya)
Bankalarca yapılan kanuni takipler sonunda kredilerin teminatında bulunan ipotekli taşınmazlar İcra Müdürlüklerince açık arttırma suretiyle
Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik. .
l -Gelir Vergisi Kanunu Yönünden, ll - Vergi Usul Kanunu Yönünden: lll -Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:
COVID-19 pandemisinin çalışma hayatına olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bir yandan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği,. .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, miras yolu ile intikal eden hisse senetlerinin beyanında, beyan edilecek değer olarak,
Ermenistan'ın kardeşimiz Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ'a saldırısı sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde, toplu taşıma faaliyetinizle ilgili olarak "muhtelif müşteriler" . . .
Zaman aşımına uğrayan kâr paylarının vergilendirilmesinde mükerrerlik var mı? 1933 yılında çıkarılmış olan 2308 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi gereği “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni . . .
Danıştay 14. Dairesi, Gaziantep'te gözleme, sıkma ve tost satan kadının, gerçek usule göre daha avantajlı olan . . . .
Müzik eşliğinde Güneşli Park AVM Düğün salonuna sosyal Mesafeyi koruyarak konfediler eşliğinde Mehtap Hanım ve Yurtcan Bey . . .
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .