İşçinin Ücretsiz İzni
17 Kasım 2023 Cuma
Ücretsiz izin işçinin ve işverenin karşılık anlaşması sonucunda hayata geçirilecek bir uygulamadır. Zaman zaman işletmelerin iş . . . . .
İşçinin Ücretsiz İzni
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

İşçinin Ücretsiz İzni 

Resul KURT

Ücretsiz izin işçinin ve işverenin karşılık anlaşması sonucunda hayata geçirilecek bir uygulamadır. Zaman zaman işletmelerin iş kapasitelerinin düşmesi veya tedarik sorunu nedeniyle ücretsiz izin gündeme gelebilmektedir.

Ancak işverenin tek taraflı aldığı karar ile işçiyi ücretsiz izne gönderme hakkı bulunmamaktadır. Ücretsiz izin sürecinin işçiden gelecek talep doğrultusunda ve işverenin onayı ile yürütülmesi gerekmektedir.

Ücretsiz izinde olan işçinin iş sözleşmesi askıda kalacaktır. Bir nevi işçinin iş görme edimini, işverenin ise ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine gerek bulunmamaktadır. Bu karşın işçinin sadakat borcu ve rekabet etmeme borcu devam etmektedir.

Buna karşın işçinin çalışmaya bağlı yan haklarının da iş sözleşmesinin askıda kaldığı sürede, işveren tarafından ödenme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ücretsiz izin almak isteyen çalışanın işverene yazılı olarak başvurması ve işverenin yazılı dilekçeyi işçinin özlük dosyasında muhafaza etmesi sürecin kanıtlanabilirliği açısından önem arz etmektedir.

İş Hukuku’nda ücretsiz izin uygulamasının üst sınırını belirtilmemiştir. Diğer bir anlatımla, işçinin ne kadar süreyle ücretsiz izin talep edebileceği ve işverenin ne kadar süreyle ücretsiz izni onaylayacağı, işçi ve işverenin anlaşmasına bağlı olarak değişmektedir.

Ücretsiz izin süresinde iş sözleşmesi askıda kaldığından kıdem tazminatı hesaplanırken ilgili süreler dikkate alınmayacaktır.

İşçi lehine yorum ilkesi gözetilerek, işçinin haftanın bir günün ücretsiz izin alması hafta tatili hakkını etkilemeyecek, ilgili bir gün için çalışmış gibi değerlendirilecektir. Bu husus 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46’ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır: “c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri” çalışılmış gibi hesaba katılmaktadır. Nihayetinde bir gün ücretsiz izin hafta tatili açısından çalışılmış gibi sayılacaktır. Fakat bu konuda farklı görüşler bulunduğunu ifade etmek gerekir.

İşçinin hafta tatilinde ücretsiz izin istemesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Haftanın belirlenen günlerinde çalışmış olan işçinin, yedi günlük zaman dilimi içerisinde ve altıncı günü takip eden gün hafta tatili hakkedişi gündeme gelir. Hafta tatilinde işçiler dinlenme haklarını kullanırlar ve çalışmadan ücretleri tam olarak ödenir.

İşçinin zaten çalışmadan ücretine hak kazanacağı bir günde ücretsiz izinli olması hayatın olağan akışına uygun olmayacaktır.

Ücretsiz izin süresi otuz günden fazla olduğunda, otuz günden sonra sağlık provizyonu iptali gündeme gelecektir. Otuz günden sonrasında sağlık hakkından yararlanmaya devam etmek isteyen işçi, gelir testine göre ya sağlık hizmet giderlerinin devlet tarafından karşılanması (yeşil kartlı) olarak ya da genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hakkından yararlanabilecektir.

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2023 yılı temmuz ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 402,44 TL’dir. Bu tutar asgari ücret değiştiğinde güncellenecektir.

Bu süreçte işçi adına prim günü bildirilmeyeceği için; uzun vadeli sigorta kollarına yönelik (malullük yaşlılık ölüm) ve kısa vadeli sigorta kollarına yönelik (hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı) primi ödenmeyecektir. Dolayısıyla otuz günlük ücretsiz izin süresi, kişinin emeklilik hesabında da kayıp olacaktır.

Ücretsiz izinde olan işçinin eksik gün kodu 21-Diğer Ücretsiz izin olarak bildirilecektir. (Ekonomim)
REKLAM ALANI
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler dikkate alınarak yeniden hazırlanmıştır
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle detayları paylaştı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Tunç, "1 ay ceza alan . . . .
Bir yılın bitimi yeni bir yılın habercisidir, her yılın son ayında kişileri bir yandan hüzün, diğer yandan mutluluk ve telaş sarar. Ticari işletmeler/şirketlerde ise hummalı bir çalışma başlar. Yazımız konusu ise, şirketlerin yıl bitmeden dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatmaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin
24.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve . . . .
24 Kasım 2023 tarihinde TBMM gündemine giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
Kayıt dışı istihdam, çalışanların SGK’ya ya hiç bildirilmemesi ya da bildirilmekle birlikte gerçek . . . .
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, bir mali yılı daha kapama telaşı yaşanıyor. Bir yılın planları ve gerçekleşenleri arasındaki denge artık fiilen . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
24.11.2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2/1812 Esas sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . . . . .
Gündemde yine pek çok vergi kanununda değişiklikler öngören ekonomik içerikli yeni bir torba kanun var. Aslında bu torba kanun teklifi . . . .
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin hesaplara yatışı için tarih verildi Çalışan emekliye 5000 TL düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Seksen maddeden oluşan Torba Yasa Teklifi, çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme eklenerek, Plan ve . . . . .
TÜİK'e göre kasımda aylık enflasyon yüzde 3,28, yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu. ENAG enflasyonu ise aylık yüzde 5,58, yıllık enflasyonu yüzde 129,27 oldu.
Halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen sahte fatura, gerçek bir alım/ satım işlemi olmadan düzenlenen belgedir. Hazine ve Maliye . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için asgari esas sermaye miktarı 50.000 TL (kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka . . . .
Aslen Gümüşhane Şiranlı olup, 14.02.1970 İstanbul Kartal doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da, üniversite eğitimini Karadeniz . . . .