İşçinin İşi Gereği Yurt Dışındayken Bulaşan Virüs Nedeni İle Türkiye’ye Döndükten Sonra Vefat Etmesi İş Kazasıdır.
01 Eylül 2021 Çarşamba
Özge Özgüroğlu
Ülkemizi ve dünyayı yaklaşık 2 yıldır etkisi altına alan pandemi nedeni ile sık sorulan sorulardan bir tanesi de işçinin işi gereği yurt dışındayken COVİD-19 virüsüne bağlı olarak hastalanmasının ve ardından vefatının iş kazası sayılıp sayılmayacağı yönündedir.

İşçinin İşi Gereği Yurt Dışındayken Bulaşan Virüs Nedeni İle Türkiye’ye Döndükten Sonra Vefat Etmesi İş Kazasıdır.

Av. Özge Özgüroğlu

Ülkemizi ve dünyayı yaklaşık 2 yıldır etkisi altına alan pandemi nedeni ile sık sorulan sorulardan bir tanesi de işçinin işi gereği yurt dışındayken COVİD-19 virüsüne bağlı olarak hastalanmasının ve ardından vefatının iş kazası sayılıp sayılmayacağı yönündedir.

Bu soruyu cevaplamak için Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2018/5018E. 2019/2931K. 15.04.2019 tarihli kararını emsal olarak incelemeli ve değerlendirmeliyiz zira anılan karar yine bir salgın hastalık olan H1N1 (domuz gribi) virüsünün meydana getirdiği  rahatsızlık üzerine işçinin ölümü ardından verilmiş bir karardır.

Önce 5510 sayılı Kanunun 13. Maddesinde düzenleme altına alınmış olan iş kazası nedir ona bakalım;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay, iş kazası olarak belirtilmiştir.

Yukarıda anılan Yargıtay kararında da belirtildiği üzere; açıklanan madde hükmüne göre, iş kazası; maddede sayılı olarak belirtilmiş hal ve durumlardan herhangi birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen zarara uğratan olaydır.

Yasada iş kazası, sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlandığından, olayın etkilerinin bir süre devam ederek zaman içinde artması ve buna bağlı olarak sonucun daha sonra gerçekleşmesi mümkündür. 

Sonradan oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı (İlliyet ya da diğer bir ifade ile nedensellik bağı, hukuki sonuç ile sonucu ortaya çıkaran olguların arasındaki bağı belirten bir hukuk terimidir. Somut örnekte ise; hastalığa bağlı ölümün işçinin işi gereği yurtdışında iken bulaşan virüs kaynaklı olduğunun tespiti anlamına gelmektedir.) bulunması koşuluyla olay iş kazası kabul edilmelidir.

Bu nedenlerle her olayı kendi içerisinde mutlaka değerlendirmek gerekse de genel olarak işçinin işi gereği yurt dışındayken bulaşan COVİD-19 virüsü nedeni ile Türkiye’ye döndükten sonra vefat etmesinin iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Finansal Piyasalarda Teknik & Temel Analiz Eğitimi
"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" Konulu Etkinlikte Buluşuyor
45 Dakika Nuray Kanmazer'le Cem TV de