İş insanları Varlık Barışı için güvence istiyor
25 Mart 2021 Perşembe
Varlık barışı, çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem dışına çıkarılan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası . .
İş insanları Varlık Barışı için güvence istiyor
VERGİ KURDU

İş insanları Varlık Barışı için güvence istiyor

Abdullah TOLU
abdullah_tolu@hotmail.com

Varlık barışı, çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem dışına çıkarılan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergisiz veya düşük oranlı bir vergi alınarak Türkiye’ye geri getirilmesini veya sisteme dahil edilmesini sağlayan önemli bir düzenleme.

Yararlananlara ciddi avantaj sağlıyor

Varlık barışı, sadece ülke ekonomimize katkı sağlamıyor, bundan yararlananlara da ciddi vergisel avantajlar sağlıyor. Bundan yararlananlar herhangi bir mali yüke katlanmadan veya düşük bir vergi ödemesi karşılığında işletmelerin mali yapısını düzeltiyor, belli başlı mali ve finansal sorunlarını çözüyor. Varlık barışı kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor, bildirilen tutarların ortaklara dağıtımı kar payı dağıtımı sayılmıyor ve stopaja tabi tutulmuyor vs.

Bize göre, bir babanın oğluna bile yapmayacağı bir şey!

Her varlığa ve değere ihtiyacımız var

Dün olduğu gibi bugünde yurt dışından getirilecek veya yurt içinden ekonomiye kazandırılabilecek her varlığa ve ekonomik değere ihtiyacımız var. Bunlar zaten ülkemizin parası, bizim kaynağımız.

Devletimiz Varlık Barışında oldukça ısrarlı

2008 yılından bugüne kadar geçen 13 yılda 7 Varlık Barışı düzenlemesi yapıldı. Bunları sıralarsak; 1’inci Varlık Barışı 2008 yılında 5811 sayılı Kanun, 2’nci Varlık Barışı 2011 yılında 6111 sayılı Kanun, 3’üncü Varlık Barışı 2013 yılında 6486 sayılı Kanun, 4’üncü Varlık Barışı 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 5’inci Varlık Barışı 2018 yılında 7143 sayılı Kanun, 6’ncı Varlık Barışı 2019 yılında 7186 sayılı Kanun (GVK geçici 90. Madde) ve 7’nci Varlık Barışı düzenlemesi ise 2020 yılında 7256 sayılı Kanun (GVK geçici 93. Madde) ile yapıldı.

Geçici 93. Maddede yer alan ve 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren vergisiz yeni Varlık Barışı düzenlemesi, herhangi bir uzatma olmadığı takdirde 30 Haziran 2021 tarihinde (bu tarih dahil) sona eriyor. Ancak, Cumhurbaşkanımızın, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Yani, Cumhurbaşkanımız, Varlık Barışı’nın süresini 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatabilir.

Cumhurbaşkanımız Varlık Barışı çağrısı yaptı, garanti verdi

Cumhurbaşkanımız, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde iş insanlarına yurt dışı Varlık Barışı’ndan yararlanma çağrısı yaparak garanti verdi ve bu konuda endişeye gerek olmadığını açıkladı. Söz konusu konuşma metninin ilgili bölümü şu şekilde:

"Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. İş insanlarımıza da, 30 Haziran'a kadar devam eden Varlık Barışı'ndan yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Herhangi bir endişeye gerek yok. Kesinlikle biz, kendilerinin bu noktada garantisiyiz.”

Kambiyo, bankacılık ve gümrük soruşturması - kovuşturması yapmama güvencesi de isteniyor
Sağladığı ciddi avantajlara rağmen, önceki varlık barışı düzenlemelerinden bir ikisi hariç beklenen başarı elde edilemedi. Bunun birkaç önemli nedeni var.

Bunlardan birisi ve hatta en önemlisi, vergili olmalarıydı. Oranlar düşüktü, ancak hiç kimse parasını ve diğer varlıklarını Türkiye’ye getirmek veya ülke içinde ise sisteme dahil etmek için bir vergi ödemek istemiyordu. Yeni Varlık Barışı bu kez vergisiz olarak düzenlendi, söz konusu eksiklik giderildi.

Bir diğeri ise; kambiyo, bankacılık ve gümrük mevzuatı yönünden soruşturma - kovuşturma yapmama güvencesi verilmemesi.

Yurt dışından ülkeye para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları getirme ve ülke içinde sisteme dahil etme konusu son derece hassas ve riskli. İnsanlara bu konuda her türlü güvence verilmeli. Ancak, son varlık barışı düzenlemelerinde vergi güvencesi dışında kambiyo, bankacılık ve gümrük mevzuatı açısından soruşturma ve kovuşturma yapmama güvencesi verilmedi. İnsanlar bu nedenle söz konusu uygulamalardan yararlanmadılar, yararlanmak isteyenler de son anda vazgeçti.

Bu nedenle, Varlık Barışından yararlanmak isteyenlere vergi güvencesi dışında kambiyo, bankacılık ve gümrük mevzuatı açısından soruşturma ve kovuşturma yapmama güvencesi de mutlaka verilmeli. Ancak, bu güvencenin sözle değil, GVK geçici 93. Maddede değişiklik yapılarak herkesi bağlayacak şekilde yasal ve hukuki olarak verilmesi şart!

Sadece haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya MASAK tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler bu güvence kapsamı dışında bırakılmalı.

Bu güvenceler yurtiçi ve yurtdışı Varlık Barışı’ndan yararlanmak isteyen iş insanları için oldukça önemli! (Dünya)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin