İş akdinin ikale sözleşmesi ile sonlandırılması
21 Temmuz 2021 Çarşamba
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
İş akdinin ikale sözleşmesi ile sonlandırılması
İş akdinin ikale sözleşmesi ile sonlandırılması

Sezgin Özcan

Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten çıkarıldı, bu yıl yine 100'e yakın kişi işinden olacak. Çıkarılış ikale yolu ile oluyor. Kıdem, ihbar hariç 9 maaş veriliyor. Burada bir sıkıntı yok. İstese vermeyebilir de. Sormak istediğim, kapanan hatlar dışında çalışan birinin işi devam ediyorsa, yaptığı iş, yürüttüğü görevler birkaç kişiye dağıtılarak yaptırılmak suretiyle işten çıkarılırsa, haksız çıkarılış olmaz mı? Durum iş kaybından dolayı boşa çıkan çalışanların durumundan farklı değil midir? Eski yoğunlukta işi olmayabilir fakat yapılan iş devam edecek. İşe başlatmama tazminatı 8 maaş+4 ay boşta geçen süreler ve diğer hak edişler, kıdem, ihbar, varsa ikramiye vs. olması gerekmez mi? İsmi saklı

İkale sözleşmesi İş Kanunu açısından bir fesih olarak kabul edilmez. Çünkü fesih, tek taraflı irade beyanıyla sözleşmeyi sona erdiren bir bozucu yenilik doğuran haktır. İkale ise karşılıklı ve birbirine uygun iki iradenin birleşmesi ile oluştuğundan, iş akdinin feshine bağlı hukuki sonuçlar ikalede söz konusu olmaz. Çalışan ve çalıştıran karşılıklı mutabık kaldıkları şartlar üzerinden sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırırlar.

Bu bağlamda, iki tarafın anlaşması olmadan ikale gerçekleşmez. İkale şartlarını kabul etmeyebilirsiniz. İşveren yine de işten çıkarırsa, işten çıkarma gerekçesine göre yasal haklarınızı kullanırsınız. İşe iade davası ve buna bağlı olarak işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti o zaman gündeme gelir. Kaldı ki işten çıkarmanın işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedene dayandığının kabulü de söz konusu olabilir. Bu durumda işe iade ve buna bağlı hakların elde edilmesi de mümkün olmayabilir.

İkaleyi kabul ediyorsanız, onun da bunun da verilmesi gerekmez mi diye sorgulama hakkınız olmaz. Kaldı ki ifadenize göre, kıdem ve ihbar tazminatı tutarları haricinde yapılan 9 maaş tutarındaki ilave ödemeyi, sorguladığınız ödemelerin karşılığı olarak değerlendirmek de mümkün.

Kıdem tazminatı hesabı ve tavan sınırlaması

Bu hafta çıkışımı verecekler. 1.5 sene çalıştım. Geçen mayıstan beri ücretsiz izindeyim. Alacağım tazminat 9.670 lira diyorlar, ben az buluyorum. Kıdem tazminatının yükselmesi bizi de kapsar mı? Çimen Kamuk

Kıdem tazminatı, son ücretiniz esas alınarak, çalışma sürenizin her tam yılı için 30 günlük ücretiniz tutarında, bir tam yıldan artan süreler için oransal olarak hesaplanır. Hesaplanan tutardan sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

30 günlük brüt ücretinizi ve çalışma sürenizi bilmeden, belirttiğiniz tutar için yorum yapamam. Ancak siz, çalışma süreniz ile 30 günlük brüt ücretinizi esas alarak, yukarıda açıkladığım şekilde tazminat tutarınızı hesaplayabilirsiniz.

Kıdem tazminatında tavan sınırlaması, kıdem tazminatına esas alınacak 30 günlük ücreti, belirlenen tavan sınırını aşanlar için söz konusu. 30 günlük ücretiniz kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa, kıdem tazminatınızın hesabında tavan tutar esas alınır. Altında kalıyorsa, hesaplama 30 günlük ücretiniz üzerinden yapılır. (Sözcü)
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesinde “ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa . . .
6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37’nci maddesiyle . . .
Malum olunduğu üzere elektronik defter yani kısaca e- defter kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin dijital ortamda tutulduğu ve maliyeye
Hani bir bilmece var ya, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” diye. İşte, yazımıza konu olan düzenlemede böyle bir şey!
Sahte içkiden ölenler, hastanede yatanlar ve yurda kaçak yollarla sokulan sigaraların yakalandığına ilişkin operasyon haberlerini . . .
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021
9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu işyerinde 19 Temmuz . . .
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu Haziran 2021'i açıkladı. Memleket bayram ve tatil telaşı içinde olduğu için
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;