İnternet ortamında yayınlanan ilanlara yönelik devamlı bilgi verme zorunluluğu getirildi
14 Haziran 2022 Salı
Son zamanlarda kur ve faize karşı aşırı duyarlı hale gelen gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artışları engellemek ve
İnternet ortamında yayınlanan ilanlara yönelik devamlı bilgi verme zorunluluğu getirildi
SERBEST KÜRSÜ

İnternet ortamında yayınlanan ilanlara yönelik devamlı bilgi verme zorunluluğu getirildi

Yılmaz Sezer
YMM /Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı

Son zamanlarda kur ve faize karşı aşırı duyarlı hale gelen gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artışları engellemek ve bu sektördeki kayıt dışılığı önlemek amacıyla bir dizi tedbirler alınmaya başlanıldı. Bu amaçla 31 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 538 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, gerçekleştirilmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak bazı bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na sistemlerine bildirme zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Yapılan bu düzenleme ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden;

- Aracı hizmet sağlayıcıları,

- Sosyal ağ sağlayıcıları,

- Yer sağlayıcılarına,

devamlı bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Devamlı bildirilmesi gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir;

- Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adresleri,

- Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgileri,

- Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarın aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgiler.

Söz konusu bu bilgiler aylık olarak, her bir aya ait bilgiler ayın sonuna kadar elektronik ortamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek formata uygun olarak sistem üzerinden verilecektir.

İlk bildirim ise Haziran 2022 dönemine ilişkin olarak verilecek olup, verilme süresi ise 01.08.2022 tarihi olarak belirlenmiştir.

İlan verenler, aracı hizmet, sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları bildirmek zorunda oldukları bilgileri temin etmek zorunda oldukları gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumlu tebliğde belirtilmiştir. Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlara ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununu ilgili ceza hükümlerinin uygulanacağını belirtilmiştir. Ancak cezanın hangi madde hükmüne göre kesileceği belirtilmemiştir. Bize göre kesilecek ceza; VUK Mükerrer 355 madde kapsamında (Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için) Özel Usulsüzlük Cezasıdır.

Bu tedbirlerin öncelik amacının sektördeki aşırı fiyat artışlarını engellemek (!) ve kayıt dışı ile mücadelede etkinliğin artırılmasına hizmet etmek olarak belirlenmiştir. Bize göre fiyat artışlarına engel olma gibi bir misyonun beklenilmesi doğru olmayacaktır. Çünkü kişiler vergisini ödemeyi göze aldığı ve ödediği süre içerinde istedi gibi fiyatlarını belirleyeceklerdir.

Bu uygulama ile taşınır, taşınmaz malların alınıp satılması sırasında beyan edilen işlem değeri ile gerçek işlem değerinin aynı olması amaçlanmıştır. Bu sayede hem tapu ve noter harçlarının gerçek işlem bedeli üzerinden alınması, hem de satış nedeniyle olacak değer artış kazancı veya ticari kazancın vergiye tabi tutulması amaçlanmıştır.

Bu hedefin gerçekleşmesi ise, bildirimlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasına bağlıdır. Ancak hiç bildirim yapmamanın veya doğru bildirim yapmamanın cezasının sembolik olarak belirlendiği bu düzenleme ile beklenen hedefe ulaşılması pek mümkün görülmemektedir. Gerçekten vergilendirilmesi gereken ve ciddi bir kayıt dışılığın söz konusu olduğu bu sektörün vergilendirilmesi için bize göre yaptırımların daha gerçekçi hale getirilmesi yerinde olacaktır. (Dünya)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .
Konya S.M. Mali Müşavirler Odasında 24. Olağan Genel Kurulu ve Oda kurullarının seçimi 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Şirketlerde sermaye artırımları bedelli ya da bedelsiz olarak yapılabilmektedir. Şirketlerin yeni hisse ihraç etmesi ve bu hisselerin nakit . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında . . . .