İmalatçı ve ihracatçıda bir puanlık Kurumlar Vergisi indirimi etkili olmaz
06 Mayıs 2022 Cuma
Son 6 yıldır vergi kanunlarımızda en çok değişiklik, Kurumlar Vergisi oranı ile ilgili yapılan değişikliklerdir dersek yalan olmaz.. . . .
İmalatçı ve ihracatçıda bir puanlık Kurumlar Vergisi indirimi etkili olmaz
İmalatçı ve ihracatçıda bir puanlık Kurumlar Vergisi indirimi etkili olmaz

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Son 6 yıldır vergi kanunlarımızda en çok değişiklik, Kurumlar Vergisi oranı ile ilgili yapılan değişikliklerdir dersek yalan olmaz. 7256 sayılı Kanun ile 2021 yılı başından geçerli olmak üzere; halka açıklığı, kaydiliği ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla, payları (hisseleri) en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen kurumların 5 hesap dönemine ait kazançlarına Kurumlar Vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanmasına ilişkin kalıcı bir düzenleme yapıldı.


Bu yılın başında Kurumlar Vergisi oranı %23'e inmesine rağmen; önce imalatçı ve ihracatçılar için bir puanlık indirim yapıldı. Sonra da banka ve finansman şirketleri için uygulanan %23'lük Kurumlar Vergisi oranı 01.07.2022 tarihinden itibaren %25'e çıkarıldı. Türkiye'de 01.01.2023'ten itibaren genel Kurumlar Vergisi oranı %20'ye indirilmesine rağmen, banka ve finansman şirketleri için oran %25 olarak devam edecek. Aşağıdaki tablo yardımıyla daha anlaşılır olmayı umuyorum.


Tebliğ taslağı ortaya çıktı

22 Ocak 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7351 sayılı Kanun'un 15'inci maddesiyle; 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesine yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar eklenmişti. Buna göre;

– İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına,

– Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına,

Kurumlar Vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, 1 puan indirimin nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamaların yer aldığı 20 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı paylaşıldı.

– İmalatçılarda sanayi sicil belgesi ve fiilen üretim faaliyet ile iştigal etme zorunluluğu var.

– İhracatçılar için ihracattan elde edilen kazançla sınırlı, üretim faaliyetiyle iştigal edenler için de sadece üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançları ile sınırlı uygulama yapılacak.

– İndirim kapsamına giren ve girmeyen kazançları olanlar için, bir hesaplama yapmak gerekecek.

İOUM: Matrah x (İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç/ Ticari bilanço kârı (TBK))

İOUM: Matrah x (Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç/Ticari bilanço kârı)

– İhracat ve imalatın aynı anda olması durumunda, kazancın tamamı üzerinden indirimli oran uygulanacaktır.

– İhracat ve üretim faaliyetlerinden elde edilen kazanç toplamının ticari bilanço kârından büyük olması halinde, 1 puan indirimli uygulanacak oran kazancın safi kurum kazancını aşamayacaktır.


– İndirim kapsamındaki faaliyetler ile kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ait hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve diğer faaliyetler ile ilişkilendirmeden kayıtların bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda takibinin mümkün olmadığı hallerde, bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtım yapılacaktır.

Vergi indirimi işe yarar mı?

Ülkemizde 31.12.2021 tarihi itibarıyla Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı 986.318'dir. Bu mükelleflerden Sanayi Sicil Belgesi'ne sahip imalatçı sayısı 155.049 ve ihracatçı sayısı ise 86.269'dur. Yani bir puanlık Kurumlar Vergisi indiriminden faydalanacak mükellef sayısı toplam 241.318'dir.

Geçen yıl bütçede konulmuş olan Kurumlar Vergisi tahsilat rakamı fazlasıyla gerçekleşmiştir. Bu yıl bütçede hedef 183 milyar TL olup, ilk üç ayda 102 milyar 867 milyon TL tahsilat gerçekleşmiştir. Türkiye'de Kurumlar Vergisi'nin %50'sini banka ve finansman şirketleri ödüyor. Bir milyon civarında Kurumlar Vergisi mükellefi olmasına rağmen, Kurumlar Vergisi'nin %85'ini sadece 1.700 şirket ödüyor.

Bu çarpık yapıda, imalatçı ve ihracatçılar için bir puanlık indirimin ilave yatırım ve istihdamı teşvik edeceğini düşünmüyorum.
37- Divan Başkanı Ziya Disanlı Mali Müşavirler Umut Hareketi Grubu Adına Konuşmalarını Yapması İçin Tahir Cihan Çelik' i Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım?
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de “Yapılandırma İçin Haziran
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.