İktidar Nas’ı unuttu, gecikme zammı oranını %56 artırdı
22 Temmuz 2022 Cuma
Haziran 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri açıklandı. Haziran ayında bütçe gideri 212 milyar TL, bütçe geliri 181 milyar TL ve. . . .
İktidar Nas’ı unuttu, gecikme zammı oranını %56 artırdı
İktidar Nas’ı unuttu, gecikme zammı oranını %56 artırdı

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Haziran 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri açıklandı. Haziran ayında bütçe gideri 212 milyar TL, bütçe geliri 181 milyar TL ve bütçe açığı 31.1 milyar TL olarak gerçekleşti. İktidar, enflasyon ve kur artışını dikkate almadan bütçe yapmış ve bu bütçe de 5'inci ayda ek bütçe yapılmasını zorunlu hale getirmişti.

07.07.2022 tarih ve 31.889 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7.414 sayılı Kanun'da yer alan ek bütçe ödenek ve gelir tahminleri ile beraber bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL'den 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL'ye, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL'den 2 trilyon 553 milyar 99 milyon TL'ye ve tahsilat hedefi ise 1 trilyon 258 milyar 179 milyon TL'den 2 trilyon 185 milyar 950 milyon TL'ye yükseltildi.

6 AYDA 1 TRİLYON 152 MİLYAR 159 MİLYON TL VERGİ NASIL TAHSİL EDİLECEK?

İlk 6 ayda aşağıdaki tablodan da açıkça görüldüğü üzere, 1 trilyon 33 milyar 791 milyon TL vergi tahsilatı yapılmış. Yılsonu hedefi ise 2 trilyon 185 milyar 950 milyon TL olarak belirlendiğine göre; yılın son 6 ayında 1 trilyon 152 milyar 159 milyon TL vergi tahsilatı yapılacak.


CARİ TRANSFERLER, KKM, FAİZLER VE TAHSİLAT PROBLEMLERİ!

Ocak-Haziran 2021 döneminde faiz gideri 90 milyar 870 milyon TL iken bu yılın aynı döneminde %48.2'lik artış ile 134 milyar 654 milyon TL'ye yükseldi

Anayasa'nın 73. maddesine göre vatandaşın vergilerinden ödenmemesi gereken Kur Korumalı Mevduat hesaplarında kur artışları nedeniyle oluşan kur farkı giderlerine temmuz ayında ek bütçe ile konulan 40 milyar TL'lik ödeneğe rağmen, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında toplam 37 milyar 235 milyon TL harcandı. Yılsonuna kadar çıkacak maliyeti hiç kimse bilmiyor. Ben, Kur Korumalı Mevduat'ın yılsonuna kadar devlete toplam maliyetinin 300 milyar TL olacağını düşünüyorum.

Haziran ayında bütçe giderlerinin %20.1'i Personel Gideri, %3.2'sinin SGK Devlet Prim Giderleri, %8.2'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve %50.3'ü Cari Transferler olarak gerçekleşmiştir. Yani, bu 4 grubun toplam bütçe giderlerinin %81.8'ini oluşturduğunu söylersem, durumun vahameti ortaya çıkacaktır.

Bütçe vergi tahsilatlarında BDDK kararlarının getirdiği sınırlamalar ve kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle krediye ulaşamayan vergi mükelleflerinin, özellikle Katma Değer Vergisi'ni devlete ödemeyerek kredi gibi kullandığını görüyoruz.

Mayıs 2022'de 17 milyar 242 milyon TL olan Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı, Haziran 2022'de 8 milyar 876 milyon TL'ye düşerek yarı yarıya azalmış. Haziran ayında yurt içi mal ve hizmet hareketliliği %50 azalmadığına göre, sorun krediye ulaşma sorunu.

Konuyu çok daha net anlamamızı sağlayacak iki veriyi karşılaştırmak istiyorum: 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde tahsil edilemeyen vergi alacağı tutarı 450 milyar 152 milyon TL iken, bu rakam 30 Haziran 2022'de 459 milyar 934 milyon TL'ye çıkmış. Ayrıca, Mayıs 2022'de tahsil edilemeyen Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi tutarı 155 milyar 547 milyon TL iken, Haziran 2022'de bu rakam 164 milyar TL'ye çıkmış.

İktidar, bu duruma hemen müdahale ederek dün itibariyle aylık gecikme zammı oranını %1.6'dan %2.5'e çıkardı. Böylece yıllık %19.2 oranında uygulanan gecikme zammı oranı %56 oranında artırılarak, %30'a çıkartılmış oldu.

Bu oran artışlarının da tahsilat artışını sağlamayacağını, yaşam mücadelesi veren esnafın faaliyetinin devamını sağlamak için vergiyi kredi gibi kullanmaya devam edeceğini şimdiden söyleyeyim. Dolayısıyla bütçe yukarıda saydığım olumsuzluklar nedeniyle tutmayacaktır. O yüzden zam yağmurları havanın 30 derece olmasına aldırmadan başladı.
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
1.Gün: Mardin – Kırklar Kilisesi – Mardin Müzesi – Kasımiye Medresesi – Abbaralar – Deyr-ül Zafaran Manastırı
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .
Bu konudaki duyarlı davranış için TRT ve program yapımcı ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum…
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 58. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan ve ödeme emrine karşı dava açıp ta davasında . . .
Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:92) Hazırlanmıştır.
TÜİK tarafından yayınlanan 2020 yılı istatistiklerine göre taşımacılık hizmeti; ülkemizin hizmet ihracatı içerisinde %64,6 ile ilk sırada yer almaktadır.