İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
16 Mayıs 2023 Salı
Nazım Anıl - YMM
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunuldu.
İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı


İstanbul, 16.Mayıs.2023

Sirküler Tarihi : 16.05.2023

Sirküler No : 2023 / 072

Konu : İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

Özet : TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunuldu. 

⎯ Özel kanunlarında kanun yolu düzenlenmeyen idari para cezaları, tebliğ edildiği tarihten itibaren 
15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulmadığı takdirde, bu sürenin bitiminde kesinleşir. 

⎯ İdari para cezaları, özel kanunlarında belirtilen sürelerde ödenir. Ödeme süresi düzenlenmemiş 
olan idari para cezaları, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

⎯ İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim 
yapılır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim 
hakkından yararlanılır. 

⎯ İndirimli olarak yapılan ceza ödemeleri için düzenlenecek makbuzda idari para cezası tutarı, 
indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilir. 

⎯ İdari para cezasının ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna 
başvurmaya engel teşkil etmez. 

⎯ Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarından süresinde ödenmeyen ve kesinleşenlerin, 
cezayı veren birim tarafından takibe yetkili vergi dairesine tebliğ tarihi bilgisiyle birlikte 
bildirilmesi üzerine bu cezalar 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir. 

10.5.2023 tarih ve 32186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA  NO: 18)’de, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler  Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda  bulunulmuştur.

REKLAM ALANI
4- Temsilci Yardımcısı Fatma Gürel, Sunumlarını Yapması İçin Uyumsoft Anadolu Yakası Satış Temsilcisi Mahmut Ertürk'ü Kürsüye Davet Etti.
" Finansal Okur Yazarlık ve Finansal Analiz Stratejileri" Konulu Seminer
Süleyman Karadağ KOBİ Uzmanı ve TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Başkanı
4. Olağan Genel Kurula Gidiyor