İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
16 Mayıs 2023 Salı
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı . . . .
İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı


İstanbul, 16.Mayıs.2023

Sirküler Tarihi : 16.05.2023

Sirküler No : 2023 / 072

Konu : İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

Özet : TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunuldu. 

⎯ Özel kanunlarında kanun yolu düzenlenmeyen idari para cezaları, tebliğ edildiği tarihten itibaren 
15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulmadığı takdirde, bu sürenin bitiminde kesinleşir. 

⎯ İdari para cezaları, özel kanunlarında belirtilen sürelerde ödenir. Ödeme süresi düzenlenmemiş 
olan idari para cezaları, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

⎯ İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim 
yapılır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim 
hakkından yararlanılır. 

⎯ İndirimli olarak yapılan ceza ödemeleri için düzenlenecek makbuzda idari para cezası tutarı, 
indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilir. 

⎯ İdari para cezasının ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna 
başvurmaya engel teşkil etmez. 

⎯ Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarından süresinde ödenmeyen ve kesinleşenlerin, 
cezayı veren birim tarafından takibe yetkili vergi dairesine tebliğ tarihi bilgisiyle birlikte 
bildirilmesi üzerine bu cezalar 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir. 

10.5.2023 tarih ve 32186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA  NO: 18)’de, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler  Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda  bulunulmuştur.

REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Mali Müşavirlik Mesleğinin Yasal Statüye Kavuşmasının 35. Yılı Kutlu Olsun
13 Haziran 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 3568 sayılı Meslek yasamızın 35. Yılındayız.
Meslektaşları ile Nefes Kahvaltı Etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltıya yoğun ilgi dikkat çekti.
İhracatçıların, yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ının TCMB’ye satma mecburiyeti yüzde 30’a dü­şürüldü... . . . . .
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Limited şirketlerde ortak sıfatı aslen veya devren olmak üzere iki şekilde kazanılabiliyor. Kanuni intikal yollarına kısaca değinmek gerekirse; . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 gün önce İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin kapanış konuşmasında; kuraklık riskinin arttığını, . . . . .
İstanbul SMMM Odası Kadıköy İlçe Temsilcisi Mehtap Mengi ve Ekibinin Ev Sahipliğinde Göztepe Nakkaş Kebapta; Özel Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. . . . . .
Bilindiği üzere; anonim şirketlerin sermayelerine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 332. maddesinde, limitet şirketlerin . . . . .
Her yıl Eylül veya Ekim yazılarımdan birinde “sermayeyi gözden geçirme gereği” gibi başlıklarla, izleyen yıl vergi planlaması açısından . . . . .
Bu köşede 22 Mayıs günü yayınlanan makalede, gerçek kişi ortaklardan sağlanan faizsiz borçlanmada, ortak tarafından beyan edilmesi . . . . .
Uzlaşma; ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile 2024 yılı için . . . .
Gayrimenkul alım/satımının vergilendirilmesi ve yaşanan sorunlar uzun yıllardır tartışılmaktadır. Nihayet, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca . . . .
Evet, bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni Torba Yasa Teklifi’nde, hemen her sektörle ilgili yeni . . . .
Geçen yıl, Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla göre %17 artarak 54.3 milyar dolara çıktı. Turist sayısı ise, bir önceki yıla göre