İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
16 Mayıs 2023 Salı
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı . . . .
İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı


İstanbul, 16.Mayıs.2023

Sirküler Tarihi : 16.05.2023

Sirküler No : 2023 / 072

Konu : İdari Para Cezalarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

Özet : TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunuldu. 

⎯ Özel kanunlarında kanun yolu düzenlenmeyen idari para cezaları, tebliğ edildiği tarihten itibaren 
15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulmadığı takdirde, bu sürenin bitiminde kesinleşir. 

⎯ İdari para cezaları, özel kanunlarında belirtilen sürelerde ödenir. Ödeme süresi düzenlenmemiş 
olan idari para cezaları, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

⎯ İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim 
yapılır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim 
hakkından yararlanılır. 

⎯ İndirimli olarak yapılan ceza ödemeleri için düzenlenecek makbuzda idari para cezası tutarı, 
indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilir. 

⎯ İdari para cezasının ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna 
başvurmaya engel teşkil etmez. 

⎯ Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarından süresinde ödenmeyen ve kesinleşenlerin, 
cezayı veren birim tarafından takibe yetkili vergi dairesine tebliğ tarihi bilgisiyle birlikte 
bildirilmesi üzerine bu cezalar 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir. 

10.5.2023 tarih ve 32186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA  NO: 18)’de, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler  Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda  bulunulmuştur.

REKLAM ALANI
4- Temsilci Yardımcısı Fatma Gürel, Sunumlarını Yapması İçin Uyumsoft Anadolu Yakası Satış Temsilcisi Mahmut Ertürk'ü Kürsüye Davet Etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesinde bölge dengeleri açısından Karadeniz ağırlığına son verdi. Kabinede çifte vatandaşlığı bulunan . . . .
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) anonim şirkette sermaye kaybı ve borca batıklık halinde alınacak önlemleri düzenleyen . . . .
6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremler nedeniyle 7440 sayılı Kanun ile “Ek Vergi” getirilmişti. Söz konusu vergi, 2022 yılı kurumlar . . . .
Seçimler geride kaldı. Partilerin kazandıkları milletvekili sayıları 14 Mayıs seçimleri ile belli olmuştu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi de bitti.
Çok keyifli ve yararlı olduğunu düşündüğüm bir program oldu. Sevgili Çetin Ünsalan ve ST Endüstri Radyo çalışanlarına çok teşekkürler.
Partilerin Almış Aldıkları Oy Oranları ve Oyların Partilere Göre Dağılımı . . .
Alınan yeni karara göre; 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir . . . .
Gazeteci Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde görevlendireceği bakanlara ilişkin yeni kulis bilgilerini aktardı.
24 Mart 2023 tarihli yazımızda açıklandığı üzere; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin . . . .
Günümüz vergi sisteminin ilk temelleri 1940’lı yılların başlarında atılmaya başlanmıştır. Zira o tarihlerde uygulanmakta olan kazanç vergisi,
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşma günü 01 HAZİRAN . . .
7440 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 16'ncı fıkrası ile Cumhurbaşkanı'na kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir . . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Banka ve diğer finansman kurumlarından temin edilerek grup şirketlerine aynen aktarılan kredilerin finansman hizmeti olmadığı,. . . .
Küreselleşen ekonomi son yıllarda ülkeleri ve şirketleri politik ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha hassas bir duruma getirdi.
Dünyamızı yok etmeye çalışan, Neslimizi yok etmeye çalışan, Sevdiklerimizi ve can dostlarımıza yok etmeye çalışan, Çevremizi bizlerden çalan, . . . .
7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 31 Mayıs olarak belirlenmiş başvuru, bildirim veya beyan süreleri 31 Mayıs’ta doluyordu.