İçtihatlar Işığında Aşı Zorunluluğu Ve Aşı Yükümlülüğüne Uymayan İşçinin Sözleşmesinin İşverence Feshi
28 Aralık 2020 Pazartesi
Hepimizin hayatını olumsuz etkileyen Covid19 virüsüne karşı aşı çalışmalarında nihayet tünelin . . . .
İçtihatlar Işığında Aşı Zorunluluğu Ve Aşı Yükümlülüğüne Uymayan İşçinin Sözleşmesinin İşverence Feshi

İçtihatlar Işığında Aşı Zorunluluğu ve Aşı Yükümlülüğüne Uymayan İşçinin Sözleşmesinin İşverence Feshi

Av.Gökçenaz Çalışkan& Stj.Av.Zeynep Beyza Eriş


Hepimizin hayatını olumsuz etkileyen Covid19 virüsüne karşı aşı çalışmalarında nihayet tünelin
ucu görünmüş ve şimdilik aşılamadan olumlu sonuçlar alınmıştır. Aşılama zorunluluğu ise toplumlarda
infial yaratarak gündem olmuş ve bireyin iradi özgürlüğü mü yoksa kamu sağlığı bağlamında devletin
karar verme özgürlüğü mü üstün tutulacak tartışmalıdır. Bu bağlamda işletmede aşı yapmayı reddederek çalışmaya devam etmek isteyen işçilerin sözleşmesinin akıbeti konusunda da görüş ayrılıkları vardır.

Bu makalede, öncelikle devletin aşılama zorunluluğu şartlarına değinilerek AİHM ölçütleri ve içtihatları
ele alınacak, yazının devamında aşılanmamaktan kaynaklı bulaşıcı hastalık yayma sebebiyle işverence
iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi feshin son çare olması ilkesi ve diğer ilkeler ışığında
irdelenecektir.

Detay için tıklayınız >>>>>  25-12-2020-ictihatlarisiginda.pdf
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi
Değerli Konut Vergisi ile ilgili olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Gazetemizde yayınlanan yazıma çok sayıda okurumuz geri dönüş yaptı, . .
ASO Yuvarlak Masa Toplantısının konukları Motorlu Kara Taşıtları Tarım Aletleri ve Yedek Parça Sanayi ile Sanayi ve İnşaat Makinaları . . .
Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından “sanal kumar” gerçeği çıktı.
Bugüne kadar çok sayıda vergi yürürlüğe girdi, yürürlükten kaldırıldı, ancak hiçbirisi kamuoyunda bu kadar tartışılmadı. Evet, Değerli Konut Vergisinden bahsediyoruz.
7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi . . . .
18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.