İçki günah vergisi helal mi?
01 Mayıs 2021 Cumartesi
17 günlük tam ka¬panma süresince bundan önceki kapan¬malarda olduğu gibi alkollü içki satışının olmayan idari kararlarla . . .
İçki günah vergisi helal mi?
İçki günah vergisi helal mi?

Nedim Türkmen - (Sözcü)

17 günlük tam ka¬panma süresince bundan önceki kapan¬malarda olduğu gibi alkollü içki satışının olmayan idari kararlarla yasaklanmaya çalışılması, Türkiye'de çok ciddi tartışmalara neden oldu. Pandemi bahane edi¬lerek, insanların temel hak ve hürriyetlerine saldırıda bulunulduğu ve farklı bir yaşam biçimi dikte ettiril¬meye çalışıldığına ilişkin haklı olarak birçok tartışma yapılıyor. Satılması yasal olan bir ürünün pandemi bahanesiyle hiçbir huku¬ki gerekçe olmadan idari kararlarla yasaklanması, Türkiye'de tartışılması gere-ken ciddi konulardan birisi olarak önümüzde duruyor.

Bugün sizlere; içki ve sigaraya karşı olduklarını her ortamda ve her vesi¬leyle göstermeye çalışan iktidarın, 15 yıl boyunca bu ürünlerden Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi tahsil ederken hiç sesini çıkarmadığını, aşa¬ğıdaki tablo yardımı ile göstermeye çalışacağım.

 
Ciddiyet şart

TABLODA açıkça görüldüğü üzere; tahsil edilen vergi gelirlerinin %10'dan fazlası alkol ve sigara tüketenlerden tahsil edilmektedir.

Bu yılın ilk üç aylık döne¬minde de aynı tablo devam etmektedir. İktidar, 860 bin kurumlar vergisi mükelle¬finden daha fazla bütçeye katkıda bulunan alkol ve tütün tüketenleri ikinci sınıf vatandaş olarak görüp, ka¬nunsuz bir şekilde tüketimi engellemekle ilgili birçok işlem ve eylem içindedir.
Bence samimi olun. “Bu ürünleri tüketmek haramdır, dolayısıyla vergisi de haramdır deyin”, tüketimi yasakla¬yın. “Buradan gelecek vergiye ihtiyaç yok” deyin.

Hodri meydan…
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .