Her 100 liranın 33 lirası Katma Değer Vergisi’nden
23 Kasım 2022 Çarşamba
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı . . .
Her 100 liranın 33 lirası Katma Değer Vergisi’nden
Her 100 liranın 33 lirası Katma Değer Vergisi’nden

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla %96.6 artarak 224 milyar 162 milyon TL'ye ve bütçe giderleri ise %133.9 artışla 307 milyar 416 milyon TL'ye yükseldi.

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe giderleri %96.8 oranında artarken, vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %102.3 oranında artarak 1 trilyon 829 milyar 771 milyon TL oldu. Bütçe, 2022 yılı Ekim ayında 83 milyar 254 milyon TL açık verdi. Böylece yılın ilk on ayında kümülatif bütçe açığı 128 milyar 754 milyon TL'ye çıktı. Bütçe açığı, geçen yılın aynı döneminde 78 milyar 499 milyon TL iken, 2022 yılında %64 artarak 128 milyar 754 milyon TL'ye ulaştı.

Bugün sizlere, enflasyonun etkisi ile de olsa geçen yılın aynı dönemine göre %102.3 oranında artış gösteren 10 aylık vergi tahsilat tutarlarının vergi türlerine göre dağılımı ve toplam vergi gelirleri içindeki paylarını esas alarak bir analiz yapmak istiyorum. Sonuçları gösteren tablomuz:


ADALETSİZ DOLAYLI VERGİLER TAM GAZ

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki ağırlığının fazla olması, vergi mükellefi ile verginin yüklenicisi aynı olmadığı için adaletsizlik göstergesidir. Vergi mükellefi ile vergi yüklenicisinin aynı kişi olduğu dolaysız vergilerle yapılan vergileme daha adaletli sonuçlar doğurur. Mali güç kriterine uygun bir vergileme yapılmaktadır. Bu yüzden daha adaletli ve etkin bir vergileme politikası için dolaysız vergilerin ağırlıklı olması gerekmektedir. Avrupa Birliği ortalaması, dolaylı vergilerde %35'ler seviyesindedir.

Ülkemizde uzun yıllardır gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı (%94'ü kaynakta kesinti suretiyle alınıyor) %21-22 ve Kurumlar Vergisi'nin payı ise %8-12 arasında değişmekte idi. Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nin payı ise %51-54 arasında yer almaktadır. Bu yılın ilk 10 ayında tablo, dolaylı vergilerde Kurumlar Vergisi lehine bozulmuş gibi. Onun dışında tablo aynı.

Tüketiciler yine vergide şampiyon. Ekim ayında tahsil edilen her 100 lira verginin 39 lirası Katma Değer Vergisi ve 23 lirası ise Özel Tüketim Vergisi'nden, ilk on ayda tablo Katma Değer Vergisi 33.34 TL ve Özel Tüketim Vergisi 17.55 lira olarak gerçekleşmiş. Gelir Vergisi'nden yapılan tahsilatın her 100 liranın 15 lirasına düşmüş olması dikkate değer.

Kur Korumalı Mevduat ile bankaların kâr rekoru kırması, Kurumlar Vergisi'nde tarihi rekoru getirdi. Kur Korumalı Mevduat uygulaması 31.12.2023'e kadar uzatıldığına göre, seneye de aynı durum gerçekleşebilir. Özellikle benzin, alkol, tütün ve motorlu araçlardan alınan Özel Tüketim Vergilerinin oransal ağırlığı, tüketicilerin tüylerinin yolunmasından vazgeçilmeyeceğini bir kez daha gösteriyor.
REKLAM ALANI
7- Uyumsoft Yetkilisi Esin Çatıkkaş, Uyumsoft Olarak Vermiş Oldukları Hizmetler Hakkında Bilgi Vermek İçin Kürsüye Davet Edildi.
REKLAM ALANI
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN, Sosyal Güvenlik Kurumu “2022 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri” . . .
Okurlara yararlı olabileceği inancı ile her ay, bir önceki ayın önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerinin özetlerini yayınlama . . .
04.01.1961 tarih ve 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde vergisel işlemler yönünden kaçakçılık suçları hüküm altına alınmıştır. Buna göre . .
Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili Ağustos ve Eylül aylarında altı makale yazdım. Birinci makalede genel olarak mevzuatı özetleyip bir . . .
2022 yılı sona yaklaşırken işletmelerimiz ve kurumlarımızın alacaklarının tahsil edilebilme risk derecesini değerlendirmeleri, gerçek
Bazı yasal düzenlemelerin uygulamasına baktıkça, insanlarımız bunlardan yararlansın diye mi yoksa yararlanmasın diye mi çıkarıldığını . . .
9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
TÜRMOB bilindiği gibi ülkedeki mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin üye oldukları bir birliğin adı
Ücretli çalışanlar için vergi diliminde tarife tartışmalarına son vermek için, ücretlilere farklı, diğer 6 gelir unsurlarına ise ayrı beyanname . . .
2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... İktisadi Dayanışma Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri, “Yeniden Değerleme ve Vergi . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca “Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan . . . .