Gümrük vergisi alacaklarında yapılandırma imkânı genişledi
29 Aralık 2020 Salı
Haftayı hepimizi heyecanlandıran bir haber ile kapatıyoruz. Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşması ile ayrılık . . .
Gümrük vergisi alacaklarında yapılandırma imkânı genişledi
GÜMRÜKTE GÜNDEM

Gümrük vergisi alacaklarında yapılandırma imkânı genişledi

Sercan BAHADIR
sercan.bahadir@tr.ey.com

Haftayı hepimizi heyecanlandıran bir haber ile kapatıyoruz. Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşması ile ayrılık (Brexit) gerçekleşeceği haberi tüm dünyada kimseyi bizim kadar sevindirmemiştir. Çünkü AB bir anlaşma imzalamadığı için en önemli ihracat pazarımızla biz de bir serbest ticaret anlaşması imzalayamıyorduk. Bu haberle artık bu da ortadan kalkmış oluyor. Artık İngiltere ile AB tarafından imzalanan anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalama sırası bizde. 1 Ocak tarihine kadar bizim bir anlaşma imzalayıp yürürlüğe sokmamız çok mümkün gözükmüyor ama geçici uygulamalar ile bu sürecin yönetilebileceği konusunda Bakanlık da sık sık açıklama yapıyor. Ancak önemli olan bir anlaşma imkânının olması. Sonrası bürokratik süreç olacaktır.

Gümrükte gündem aynı ülke gündemi gibi çok hızlı değişiyor. Bu hızda herhangi bir konunun atlanmaması için bu yazımızda teknik bir konunun altını çizmek istiyoruz. O konu da gümrük vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kapsamı genişleten Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bir yazısı. Bu alanda önemli bir gelişme olması ve sürenin de 31 Aralık olması açısından bu konu önem arz ediyor.

Yapılandırmada kapsam kesinleşmiş alacaklardır

31 Ağustos 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan Ticaret Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacakları yeniden yapılandırma kapsamına giriyor. Burada önemli olan sadece kesinleşmiş gümrük vergi alacaklarını içeriyor. Gümrük tekniğinde bunun anlamı; gümrük rejimlerine göre ilgili ithalat beyannamesinin tescil tarihi veya rejimin sona ermesi ya da ihlal edilmesine göre bir gümrük yükümlülüğünün 31 Ağustos 2020 tarihinden önce doğması ve bu gümrük işlemine göre bir alacağın kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş olmasıdır.

Bu noktada, kesinleşmiş alacak konusunun gümrükte hangi durumlara işaret ettiği önem taşıyor. Gümrük vergi alacakları için yapılan uzlaşma görüşmesi olumlu sonuçlanmışsa, bu alacaklara karşı süresi içerisinde itiraz edilmez, dava yoluna gidilmez ya da başvurulan dava yolunda yargılama sonucu davacı aleyhine sonuçlanmışsa bu alacak kesinleşmiş sayılır. Bu statülerdeki alacakların yeniden yapılandırma kapsamında olduğu anlaşılıyor.

Son düzenleme neyi ifade ediyor?

Gümrükler Genel Müdürlüğü kesinleşmiş alacak kavramına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre 31.08.2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17.11.2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda, bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının:

• uzlaşma veya itiraza konu edilmiş ancak, itiraz veya uzlaşma değerlendirmelerinin henüz neticelendirilmemiş olması,

• davaya konu edilmiş olması durumunda ihtilaftan vazgeçilmesi,

• 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat) ’nin 13’üncü maddesi hükmü çerçevesinde kesinleşmiş olması (uzlaşma sağlanmış olanlar dahil)

hallerinde, 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

Yazıda ayrıca, bu kanundan yararlanmak isteyen borçluların, 31.08.2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) gümrük yükümlülüğü doğan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan alacaklara ilişkin (ödeme emrinin iptali, haciz işlemlerinin iptali gibi) dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerektiği ifade ediliyor. Bu nedenle, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin bu yöndeki iradelerini başvuru sırasında belirtmeleri şart.

Ne yapılmalı?

Bu yazıya kadar yazdığımız yazılarda gümrük vergi alacaklarının mevcut yapılandırma imkânından yararlanma ihtimalinin düşük olduğunu ifade ediyorduk. Ancak son açıklamayla yapılandırmadan yararlanma imkanının arttığını söyleyebiliriz. Çünkü gümrük uygulamalarında bir ek tahakkuk ve buna bağlı idari para cezası tatbik edildiğinde yaygın olarak vergi aslı ödeniyor ve idari para cezası uzlaşma ya da itiraz aşamasında bırakılıyor. Son açıklama ile de vergilerin 17 Kasım tarihinden önce ödenmesi şartıyla buna bağlı idari para cezaların kesinleşmiş alacak kabul edilip tahsilinden vazgeçiliyor. Bu nedenle bu şartlarda bir alacak olup olmadığının şirketler tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Başvuru için bir erteleme olmazsa 31 Aralık son tarih. (Dünya)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi
Değerli Konut Vergisi ile ilgili olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Gazetemizde yayınlanan yazıma çok sayıda okurumuz geri dönüş yaptı, . .
ASO Yuvarlak Masa Toplantısının konukları Motorlu Kara Taşıtları Tarım Aletleri ve Yedek Parça Sanayi ile Sanayi ve İnşaat Makinaları . . .
Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından “sanal kumar” gerçeği çıktı.
Bugüne kadar çok sayıda vergi yürürlüğe girdi, yürürlükten kaldırıldı, ancak hiçbirisi kamuoyunda bu kadar tartışılmadı. Evet, Değerli Konut Vergisinden bahsediyoruz.
7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi . . . .
18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.