Gıda ve Çevre Mevzuatı
12 Aylık İnternet Aboneliği
Gıda ve Çevre Mevzuatı


Gıda ve Çevre Mevzuatı


  • 2872 Sayılı Çevre Mevzuatı,
  • 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Mevzuat,
  • 5179 Sayılı Gıda Mevzuatı,
  • 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ,
  • 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Mevzuatı,
  • 6831 Sayılı Orman Mevzuatı, Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı

içerir... 

İLETİŞİM FORMU
Aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ad Soyad  
E-Posta adresi  
Telefon
Açıklama